LV RU

Datu aizsardzības politika

 1. Personas datu apstrādes apjoms

  Mēs veicam personas datu apstrādi tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu interneta vietnes, mūsu materiālu un pakalpojumu darba spēju . Mūsu lietotāju personālie dati tiek apstrāde tiek veikta regulāri, pamatojoties tikai uz lietotāja piekrišanu. Izņēmumi ir tikai tie gadījumi, kuros iepriekšēja piekrišanas saņemšana ir patiesi neiespējama, un datu apstrāde ir atļauta likumdošanā. Lai izmantotu mūsu tiešsaistes lapu, nav nepieciešama personisko datu norāde. Personas datu vākšana(piemēram, uzvārds, adrese vai e-pasta adrese) mūsu vietnē, pēc iespējas, notiek brīvprātīgi. Šie dati netiek nodoti trešajām personām, ja tam nav jūsu izteiktas piekrišanas.
 2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

  Ja mēs saņemam piekrišanu no personas viņa datu apstrādes procedūras veikšanai,tam pr tiesisko pamatu kalpo 6.pants no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR). Ja personas datu apstrāde nepieciešama pašas vai citas fiziskas personas svarīgu interešu aizsardzībai, tiesiskais pamats ir 6.pants GDPR. Ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu likumīgu mūsu uzņēmuma vai trešās personas intereses,pamattiesības un brīvības nav prioritātes iepriekšminētajam interesentam, tiesiskais pamats ir 6.pants GDPR.
 3. Datu dzēšana un glabāšanas ilgums.

  Personas dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz vairs nepastāv to glabāšanas mērķis. Datu uzglabāšana var turpināties, ja tas ir paredzēts spēkā esošajos noteikumos, Eiropas vai nacionālajā likumdošanā ES teritorijā, likumu vai citu personu datu operatora darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros. Datu bloķēšana vai dzēšana notiek arī tad, ja notecējušas norādītās datu glabāšanas laika normas, izņemot gadījumus, kad nepieciešama turpmāka datu uzglabāšana, lai noslēgtu līgumu vai to izpildītu.
 4. 4. SSL -/TLS šifrēšana

  Lai nodrošinātu sazināšanos ar jums, mēs izmantojam, tā saucamo, SSL -/TLS modernā līmeņa šifrēšanu. Jūs varat identificēt šādi šifrētus savienojumus pēc https:// “vietnes adreses”, kas parādās jūsu pārlūkprogrammas adrešu joslā, kā arī zaļā adreses ikona adrešu joslā. Bez šifrēšanas vietnes tiek apzīmētas ar “http://”. Dati, ko pārraida uz šīm interneta vietnēm, piemēram, izvietojot pasūtījumu vai vaicājumu, izmantojot SSL šifrēšanu, nav pieejami trešajām personām.

Interneta vietnes piešķiršana un reģistrācijas faila izveide

 1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

  Katru reizi, kad izmanto mūsu interneta vietni, sistēma automātiski apkopo informāciju no datora, no kura tas ir veikts.
  Turklāt apkopo šādus datus:
  (1) informācija par pārlūkprogrammas un izmantotās versijas tipu
  (2) Lietotāja operētājsistēma
  (3) Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs
  (4) Lietotāja IP adrese
  (5) piekļuves datums un laiks
  (6) Interneta vietnes, no kurām lietotāja sistēma nonāk mūsu lappusē.
  Dati tiek saglabāti mūsu sistēmas reģistrācijas datos.Šo datu glabāšana kopā ar citiem personas datiem ir izslēgti.
 2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

  Datu pagaidu glabāšanas un reģistrācijas faila tiesiskais pamatskalpo 6.pants, GDPR.
 3. Datu apstrādes mērķis

  Sistēmas IP adreses pagaidu uzglabāšana ir nepieciešams interneta vietnes piegādes nosacījums lietotāja datorā. Šai IP adresei jābūt saglabātai visas sesijas laikā.

  Saglabāšana reģistrācijas failā notiek, lai nodrošinātu interneta lapas darbspēju. Turklāt dati ir nepieciešami, lai optimizētu interneta vietni un nodrošinātu mūsu informācijas un tehnisko sistēmu drošību.Tajā pat laikā datu analīze mārketinga nolūkā nenotiek.
  Mērķis ir balstīts mūsu likumīgās interesēs par datu apstrādi atbilstoši punktam. 6.pants GDPR.

  Iebildumu un dzēšanas iespēja

  Datu vākšana interneta vietnes piešķiršanai un to saglabāšana reģistrācijas datos ir absolūti nepieciešama interneta vietnes darba nodrošināšanai. Tāpēc lietotājam nav iespējams iebilst.

  Sīkfaili(sīkfaili)

  a) datu apstrādes apraksts un apjoms
  Mūsu interneta vietne izmanto sīkfailus. Tie ir tiešsaistes pārlūkprogrammā saglabāti teksta faili vai saglabāti interneta pārlūkprogrammā lietotāja datorsistēmā. Ja lietotājs pieprasa interneta vietni, to var saglabāt lietotāja operētājsistēmā. Šim sīkfailam ir raksturīga rakstzīmju secība, kas ļauj viennozīmīgi identificēt pārlūkprogrammu, kad tā tiek pievienota vietnei. Ar sīkfailiem, informāciju un reklāmas sludinājumiem mūsu mājas lapā var optimizēt zem konkrēta lietotāja. Kā jau minēts, sīkfaili dod mums iespēju identificēt mūsu interneta vietnes lietotājus. Šādas atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotāju darbu ar mūsu interneta vietni. Interneta vietnes lietotājam, kas izmanto sīkfailus, piemēram, nevēlaties atkārtoti ievadīt savus piekļuves datus ikreiz, kad apmeklējat vietni, jo to dara pats vietne un datorsistēmā saglabātie sīkfaili. Personas datu subjekts jebkurā brīdī var aizliegt mūsu interneta vietni izveidot tai sīkfailus, veicot atbilstošus pārlūkprogrammas iestatījumus un tādējādi izteikdams iebildumus pret sīkfailu izveidi ilgtermiņā. Arī iepriekš izveidotos sīkfailus var jebkurā brīdī noņemt no interneta pārlūkprogrammas vai citas programmas. Šāda iespēja sniedz visas izplatītās interneta pārlūkprogrammas. Noteiktos apstākļos, deaktivizējot personas datus ,izmantotajā interneta pārlūkprogrammā, mūsu interneta vietnes funkciju izmantošana pilnā apjomā var kļūt neiespējama. Šādā veidā savāktajiem lietotāja datiem tiek nodrošināta pseidonimizācija ar tehniskajiem līdzekļiem. Tādējādi nevar kartēt datus ar lietotāju, kas izmanto vietni. Šo datu glabāšana tiek veikta atsevišķi no citiem personas datiem. Piekļūstot mūsu interneta vietnei, līdz lietotājiem ar informācijas banneri tiek sniegta informācija par sīkfailu izmantošanu un tiek sniegta atsauce uz šo datu aizsardzības deklarāciju. Izmantojiet arī instrukciju, lai atspējotu sīkfailu saglabāšanas funkciju pārlūkprogrammas iestatījumos. Piekļūstot mūsu interneta vietnei, lietotājam tiek paziņots par sīkfailu izmantošanu analīzei, kā arī tiek pieprasīta piekrišana personas datu apstrādei. Turklāt tiek sniegta atsauce uz šo Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

  b) datu apstrādes tiesiskais pamats
  Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot tehniskos nolūkos nepieciešamos sīkfailus, ir 6.pants, GDPR. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot analīzei nepieciešamos sīkfailus, ja lietotājs piešķir savu piekrišanu, kalpo 6.pants, GDPR.

  c) datu apstrādes mērķis
  Tehniskajos nolūkos nepieciešamo sīkfailu izmantošanas mērķis ir vienkāršot lietotāja darbu ar interneta vietni. Daži mūsu interneta vietnes līdzekļi nav pieejami, neizmantojot sīkfailus. Tas ir nepieciešams, lai pārlūkprogramma identificētu arī pēc lappuses maiņas. Lietotāja dati, kas apkopoti tehniskajos nolūkos, netiek izmantoti lietotāja profila izveidei. Analīzei radītie sīkfaili tiek izmantoti,lai uzlabotu mūsu interneta vietni un tā satura kvalitāti. Pateicoties sīkfailu analīzei, mēs varam uzzināt, kā tieši tiek izmantota interneta vietne, un pastāvīgi optimizēt informācijas izsniegšanu. Ar šiem mērķiem ir saistīta arī mūsu likumīgā interese par personas datu apstrādi atbilstoši punktam. 6.pants, GDPR.

  e) glabāšanas ilgums, iebildumi un dzēšanas iespējas
  Sīkfaili tiek glabāti lietotāja datorā un tiek sūtīti uz mūsu vietni. Tāpēc, kā lietotājs, varat pilnībā kontrolēt sīkfailu izmantošanu. Veicot izmaiņas sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumos, varat deaktivizēt vai ierobežot sīkfailu pārraidi. Jau saglabātos sīkfailus var dzēst jebkurā brīdī. To var izdarīt arī automātiskajā režīmā. Ja tiek deaktivizēta mūsu interneta vietne, visas vietnes funkcijas pilnā apjomā var kļūt neiespējamas.

Ziņu izplatīšana

 1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

  Mūsu interneta vietne sniedz iespēju abonēt bezmaksas jaunumus. Mēs iegūstam datus no ievades veidlapas, kas tiek aizpildīta, noformējot abonementu.

  Turklāt, noformējot abonementu, apkopo šādus datus:

  (1) Vārds un uzvārds iespējams lietotāja vārds
  (2) Iespējams uzņēmuma nosaukums
  (3) E-pasta adrese
  (4) Datora IP adrese, no kuras notiek izsaukums
  (5) Reģistrācijas datums un laiks
  (6) Iespējams Ģeolokācijas dati

  Abonementa noformēšanas laikā tiek pieprasīta piekrišana datu apstrādei, atsaucoties uz šo datu aizsardzības deklarāciju. Apstrādāto datu pārraide trešajām personām netiek veikta. Dati tiek izmantoti tikai ziņu sūtīšanai.
 2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

  Tiesiskais pamats personas datu apstrādei pēc jaunumu abonementa noformēšanas, ja lietotājs sniedzis savu piekrišanu. 6.pants , GDPR
 3. Datu apstrādes mērķis

  Lietotāja e-pasta adreses informācija tiek apkopota, lai piegādātu ziņas. Lai savāktu pārējos personas datus abonementa noformēšanai, ir novērsta prettiesiska sazināšanās ar servisiem vai izmantoto e-pasta adresi.
 4. Glabāšanas ilgums

  Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu to mērķi, ar kuru tiek veikta to apkopošana. Tāpēc lietotāja e-pasta adrese tiek glabāta abonementa darbības laikā.
 5. Iebilduma un dzēšanas iespēja

  Lietotājs, kurš ir personas datu subjekts, var jebkurā laikā atcelt intereškopu abonementu. Šī ziņojuma pamattekstā ir ietverta attiecīga saite. Lietotājs, kurš ir personas datu subjekts, var jebkurā laikā atcelt intereškopu abonementu. Nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz e-pasta [email protected] Tādējādi tiek nodrošināta savākto personas datu dzēšana.

Reģistrēšana

 1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

 2. Reģistrējot Lietotāju, automātiski tiek izveidots lietotāja konts (profils), kas ietver personas datu sēriju. Pierakstoties Vietnē ,reģistrētam Lietotājam ir iespēja rediģēt savu profilu. Šis profils ir redzams visiem vietnes lietotājiem neatkarīgi no reģistrācijas fakta. Turklāt Lietotāja e-pasta adrese un IP adrese netiek atklāta.
  Reģistrācijas brīdī tiek saglabāti arī šādi dati:

  (1) Lietotāja IP adrese
  (2) Reģistrācijas datums un laiks
  (3) Vārds/uzvārds - - iespējams lietotāja vārds
  (4) Valsts
  (5) E-pasta adrese

  Abonementa noformēšanas procedūras ietvaros tiek pieprasīta lietotāja piekrišana šo datu apstrādei.
 3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

  Datu apstrādes tiesiskais pamats, ja lietotājs piešķir savu piekrišanu, ir 6.pants GDPR.
 4. Datu apstrādes mērķis

  Lietotāja reģistrācija ir nepieciešams nosacījums tam, ka viņam ir pieejams noteikts saturs un pakalpojumi mūsu mājas lapā.
 5. Glabāšanas ilgums

  Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu to mērķi, ar kuru tiek veikta to apkopošana. Reģistrācijas laikā savāktajiem datiem šis moments iestājas, atceļot vai mainot reģistrāciju mūsu internet mājaslapā
 6. Iebilduma un dzēšanas iespēja

  Jūs ,kā lietotājs, varat jebkurā brīdī atcelt reģistrāciju. Varat jebkurā brīdī veikt izmaiņas jūsu saglabātos datus. Rakstiet mums par to elektroniski e-pasta ziņojumā un nosūtiet to uz [email protected], norādot savus datus, lai noņemtu kontu.

Atgriezeniskā sadarbība un kontakti, izmantojot e-pastu

 1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

  Mūsu interneta vietnē ir izvietota atsauksmju forma, ko var izmantot, lai sazinātos ar e-pasta starpniecību. Ja lietotājs izvēlēsies šo opciju, veidlapā ievadītie dati tiks augšupielādēti un saglabāti. Dati ir:

  (1) Lietotāja IP adrese
  (2) reģistrācijas datums un laiks
  (3) Vārds/uzvārds — iespējams lietotāja vārds
  (4) valsts
  (5) E-pasta adrese

  Ziņojuma nosūtīšanas brīdī tiek saglabāti arī šādi dati:

  (1) Lietotāja IP adrese
  (2) reģistrācijas datums un laiks
  (3) Vārds/uzvārds — iespējams lietotāja vārds

  Ziņojuma nosūtīšanas procesā tiek pieprasīta piekrišana, atsaucoties uz šo datu aizsardzības regulu.Alternatīvā e-pasta adrese ir saistīta ar norādīto e-pasta adresi. Šajā gadījumā ar e-pastu nodotie personas dati tiek saglabāti. Datu nodošana trešajām personām ir izslēgta. Dati tiek izmantoti tikai saziņai.

  Datu apstrādes mērķis

  Personas datu apstrāde ir paredzēta tikai tad, ja nepieciešams identificēt lietotāju. Arī kontakta noteikšana ar e-pastu ir nepieciešama likumīga datu apstrādi. Pārējo personas datu vākšana elektroniskās vēstules laikā ir,lai novērstu ļaunprātīgas lietošanas formas un nodrošinātu mūsu informācijas un tehnisko sistēmu drošību.

  Glabāšanas ilgums

  Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu to mērķi, ar kuru tiek veikta to apkopošana. Personiskajiem datiem no ievades formas, kas ir atsauksmju formas daļa, kā arī pārsūtītās pa e-pastu, šis brīdis iestājas, kad tiek pabeigts dialogs ar lietotāju. Dialogs uzskatāms par pabeigtu, ja apstākļi norāda, ka attiecīgais jautājums ir pilnīgi atrisināts.

  Iebilduma un dzēšanas iespēja

  Lietotājam ir iespēja jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Ja lietotājs sazināsies ar mums pa elektronisko pastu, viņš var jebkurā brīdī izteikt iebildumus pret savu personas datu glabāšanu. Šādā gadījumā dialoga turpināšana nav iespējama.
 2. Google Analytics

  Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas Google Analytics tehnoloģijas (Google Inc.), lai savāktu un glabātu datus mārketinga izpētes un vietnes optimizācijas nolūkos (www.google.de/analytics). Izmantojot šos datus, varat izveidot lietotāja profilu ar aizstājvārdu. Šim nolūkam var izmantot sīkfailus.Tie ir faili, kas tiek saglabāti lokāli vietnes apmeklētāja interneta pārlūkprogrammas starpatmiņā. Sīkfaili dod iespēju identificēt interneta pārlūkprogrammu turpmāk. Bez atsevišķas personas datu subjekta piekrišanas, izmantojot Google Analytics tehnoloģijas, datus neizmanto personiskai interneta vietnes apmeklētāja identificēšanai un nepievieno personas datiem, kas satur informāciju par pseidonīma nesēju. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā interneta vietnē Google ir papildināta ar kodu < “gat. _ anonymizeIp ()”;” > lai nodrošinātu anonimizētu IP adrešu savākšanu (t.i., IP maskēšanās. Ja anonimizācijas funkcija ir ieslēgta, Google samazina IP adreses, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu valstu starpā, kas ir Eiropas Ekonomiskās telpas Nolīguma dalībnieki, tādējādi jūsu identitātes noteikšana kļūst neiespējama. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiek nodota Google serverim ASV, kur notiek samazināšana. Lietotāji var neļaut saglabāt sīkfailus, veicot atbilstošus pielāgojumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Lietotāji var neļaut Google apkopot ar sīkdatnēm izveidotus datus, kas attiecas uz tiešsaistes piedāvājumu lietojumu, kā arī apstrādā šos datus, lejupielādējot pēc saites: tools.google.com/dlpage/gaoptout pārlūkprogrammas plagīnu un instalējot to. Šī programma darbojas tikai mūsu interneta vietnes serveros. Lietotāja personas datu glabāšana notiek tikai tur. Datu nodošana trešajām personām ir izslēgta. Papildu informācija par Google Analytics gadījumu ar lietotāja datiem ir iekļauta Google datu drošības deklarācijā: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
 3. Google kartes (Google Maps)

  Mūsu interneta vietne izmanto Google Maps karšu API (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV). Mums nav nekādas ietekmes uz šo datu pārraidi. Tā kā mūsu likumīgā interese ir tāda, ka mūsu tiešsaistes piedāvājumi izskatās pievilcīgi, bet mūsu mājas lapā norādītās adreses var viegli atrast, tiesiskais pamats izriet no šķ. 1 ēdamkarote 6 (f) GDPR. Papildu informācija ir iekļauta Google datu drošības deklarācijā: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 4. Youtube Video

  Šajā tīmekļa vietnē ir integrēti trešo pakalpojumu sniedzēju saturs. Šos saturu sniedz Google Inc (Proader). YouTube pārvalda Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (Google). YouTube video, kas ir integrēti mūsu vietnē, ir aktivizēts paplašinātais datu aizsardzības iestatījums. Tas nozīmē, ka par YouTube vietnes apmeklētājiem, nenotiek nekāda informācijas apkopošana , izņemot gadījumus, kad tie ietver video priekšskatījumu. Lai iegūtu plašāku informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, lietotāju datu turpmāko apstrādi un izmantošanu, kā arī par jūsu tiesībām šajā jomā un jūsu privātajā sfērā, skatiet Google konfidencialitātes politiku: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
 5. Saites uz citām Interneta vietnēm.

  Uzņēmuma tīmekļa vietnē sudzibas.lv ir atsauces uz citām interneta vietnēm. Sudzibas.lv neatbild par konfidencialitātes politiku vai citu interneta vietņu saturu.
 6. Konfidencialitātes politika

  Ja apstrādā jūsu personas datus, jūs kļūstat par personas datu subjektu GDPR paredzētajā nozīmē un jums ir šādas tiesības attiecībā uz Personāldatu operatoru:

  1. Tiesības saņemt informāciju

  Varat pieprasīt no Operatora personas datus par to, vai mēs apstrādājam personiskos datus, kas attiecas uz Jums. Šajā saitē lietotājs var nosūtīt e-pasta ziņojumu brīvā formā [email protected] Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, vai personas dati tiek nodoti trešajai valstij vai kādai starptautiskai organizācijai. Šajā gadījumā Jūs varat arī pieprasīt paskaidrojumus par attiecīgajām darbībām saskaņā ar 46. pantu GDPR, kas attiecas uz datu pārraidi.

  2. Tiesības veikt labojumus

  Jums ir tiesības pieprasīt, lai Operators izdara labojumus un/vai papildinājumus, ja apstrādātie personiskie dati, kas attiecas uz Jums, ir nepareizi vai nepilnīgi. Personas datu operatoram nekavējoties jāizdara labojumi.

  Izņēmumi

  Nav atļauts dzēst, ja apstrāde ir nepieciešama (1) Lai īstenotu tiesības brīvi izteikt viedokli un saņemt informāciju; (2) Lai izpildītu tiesiskās saistības, kas uzliek Personāldatu operatoram apstrādāt nepieciešamos datus saskaņā ar ES vai ES dalībvalstu tiesību aktiem, kam pakļauts Personāldatu operators, vai Personāla datu operatoram uzliktā uzdevuma veikšanai, kas ir sabiedriska interese vai valsts varas funkciju veikšana; (3) Sabiedriskās intereses dēļ valsts veselības jomā saskaņā ar 9. punktu 2. un 3 GDPR; (4) Par sabiedrisku interesi, lai izveidotu arhīvu, zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistiskiem mērķiem atbilstoši opcijai. 1.pantu GDPR, minētās tiesības ir paredzamas šo mērķu realizēšanai, neiespējami vai nopietni apgrūtina to, vai (5) Lai celtu, realizētu vai aizsargātu juridiskās pretenzijas.

  3. Tiesības uz paziņojumu

  Ja esat izmantojis savas tiesības labot, dzēst vai ierobežot apstrādi attiecībā pret Personāldatu operatoru, viņam ir pienākums paziņot visiem adresātiem, kuriem tika atvērti personiskie dati, par šādu labojumu vai datu dzēšanu, vai apstrādes ierobežojumu, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams vai būs saistīts ar neproporcionālām izmaksām. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Personāldatu operators sniedz Jums informāciju par šādiem saņēmējiem.

  4. Tiesības iesniegt iebildumus

  Ja ir kādi īpaši apstākļi, Jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt iebildumus par Jumu personu datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz 6.pants GDPR; tas attiecas arī uz šo noteikumu pamata. Personas datu operators pārtrauc personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas var radīt neatliekamus un pamatotus argumentus par labu apstrādei, kuriem ir prioritāte pirms Jums, tiesībām un brīvībām, vai ja datu apstrāde notiek, lai iesniegtu, īstenotu vai aizsargātu juridiskās pretenzijas. Ja jūsu personas datu apstrāde notiek reklāmas nolūkos, jums ir tiesības jebkurā brīdī sniegt iebildumus par jūsu datu izmantošanu reklāmā. Ja tiek iesniegts iebildums par apstrādi, lai veiktu tiešu reklāmu, personas dati netiks apstrādāti. Sakarā ar sabiedriskā informācijas servisa izmantošanu Jums ir iespēja realizēt savas tiesības iesniegt iebildumus - neskatoties uz direktīvu 2002/58/EK - automatizētu metodi, kurā tiek izmantotas tehniskās specifikācijas.

  5. Tiesības atsaukt pieteikumu par piekrišanu personas datu apstrādei

  Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tiesiskuma faktu, kas veikta uz šādas piekrišanas pamata līdz atsaukšanas brīdim.

  6. Automatizēta lēmuma pieņemšana atsevišķā gadījumā, ieskaitot profailu

  Jums ir tiesības nepakļauties lēmumam, kas balstīts vienīgi uz automatizētu apstrādi, ieskaitot propellingu, kas rada tiesisko darbību pret Jums vai sarežģījumus citā līdzīgā veidā. Šis noteikums nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana....
  (1) Lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp Jums un Personāla datu operatoru,
  (2) paredz Eiropas Savienības vai ES dalībvalstu tiesību akti, kuriem pakļauts Personāldatu operators, un šajos likumdošanas aktos ir adekvāti pasākumi Jūsu tiesību un brīvību aizsardzībai, kā arī Jūsu likumīgajām vai interesēm.
  (3) notiek pēc Jūsu izteiktas piekrišanas.
  Šie lēmumi tomēr nav balstīti uz personas datu īpašajām kategorijām, kas paredzētas šajā punktā. 9.pants 1.nodala GDPR, izņemot gadījumus, kad piemēro 9.pants GDPR un veicami adekvāti tiesību un brīvības aizsardzības pasākumi, kā arī Jūsu likumīgās intereses jau tika izmantotas.
  Attiecībā uz (1) un (3) punktā minētajiem gadījumiem Personāldatu operators veic adekvātus pasākumus tiesību un brīvības aizsardzībai, kā arī Jūsu likumīgajām interesēm, uz kurām attiecas vismaz tiesības prasīt iejaukšanos no Personāldatu operatora puses, tiesības izteikt savu viedokli un tiesības apstrīdēt lēmumus.

  7. Tiesības pārsūdzēt uzraudzības institūcijā

  Neskarot jebkādus citus administratīvus vai tiesiskus aizsardzības līdzekļus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai, tai skaitā tās ES dalībvalsts, kurā atrodas Jūsu dzīvesvieta, darbavieta vai paredzamā pārkāpuma vieta, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde ir GDPR prasību pārkāpums. Uzraudzības institūcija, kurā iesniegta sūdzība, informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības statusu un tās izskatīšanas rezultātu, ieskaitot tiesas tiesiskās aizsardzības iespēju saskaņā ar GDPR 78. pantu.

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Datu aizsardzības politiku.

Pieņemt Sīkdatnes