LV RU
www.sudzibas.lv PARĀDU PIEDZINĒJI MALDINA PARĀDNIEKUS Parādu piedzinēji maldina parādniekus

PARĀDU PIEDZINĒJI MALDINA PARĀDNIEKUS - Parādu piedzinēji maldina parādniekus

Neskatoties uz to, ka 2012.gada 11.decembrī spēkā stājies ir Ārpustiesas parādu atgūšanas likums, kas ierobežo parādu piedzinēju "apetīti", parādu piedzinēji turpina maldināt cilvēkus, kas nokļuvuši viņu redzes lokā.
Parādu piedzinēju kantoru darbinieki šo likumu groza kā patīk un māk!

Tāpēc vēlreiz atgādinu, ka likums ir jāsaprot burtiski!
Ko nosaka šis likums sakarā ar piedziņas izdevumiem?

Šī likuma 6.pants. Parāda atgūšanas izdevumu atlīdzināšana
(1) Parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, ja to atlīdzināšana tiek pieprasīta un nepastāv strīds par parāda esamību.
(2) Parāda atgūšanas izdevumiem jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem. Par samērīgiem uzskatāmi parāda atgūšanas izdevumi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamam apmēram (izņemot tos izdevumus, kurus Ministru kabinets atzinis par neatlīdzināmiem).
(3) Parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumus, kuri nav atlīdzināmi, nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabineta 61 noteikumi nosaka, ka piedziņas izdevumi nedrīkst pārsniegt 5 latus un vēl par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā septiņus latus parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

MK 61.noteikumu punkts 2.1. ir izteikts šādā redakcijā:
Par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams, – kopā ne vairāk kā piecus latus;

Tas nozīmē, ka visas darbības, kas veiktas ne biežāk kā vienu reizi 14 dienās ir iekļautas šajos 5 latos.

MK 61.noteikumu punkts 2.2. ir izteikts šādā redakcijā:
Par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā septiņus latus parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

Tas nozīmē-lai cik ilgi jūs veicat parāda atmaksu, piedziņas izdevumu maksimālā summa nedrīkst pārsniegt 12 latus visā parāda atgūšanas procesā!

Tagad parādu piedzinēji lai iegūtu šos 7 latus veic nepamatotus telefona zvanus un sūta vēstules, motivējot ar to, ka parādnieks nav bijis atrodams.
Šajā sakarā paskaidroju, ja parādnieks atbild uz telefona zvaniem un atsūtītajām vēstulēm, tātad viņš neizvairās NO KONTAKTA UN IR ATRODAMS un šādu zvanu veikšanai un vēstuļu sūtīšanai nav bijis pamata, līdz ar to piedzinējs nevar pieprasīt papildus piedziņas izdevumus. Ja parādnieks veic visus maksājumus laicīgi - piedzinējam nav pamatojuma parādnieku traucēt. Un šādu darbību var kvalificēt kā negodīgu komercpraksi ar visām no tā izrietošajām sekām.
Turklāt, ja parādu piedzinējs pieprasa šos 7 latus, tad parādniekam ir tiesības pieprasīt rakstisku motivējumu šim prasījumam, to arī nosaka MK 61. noteikumi.

Tāpat atgādinu, uz parādu piedziņas lietām, kas pie piedzinēja ir nonākušas līdz 2012.gada 11.decembrim attiecas LR Civillikums, nevis Ārpustiesas parādu atgūšanas likums. Latvijā likumiem nav atpakaļejošs spēks. Un šādās lietās piedziņas izdevumus sedz pilnvarotājs, to nosaka LR Civillikuma 2307.pants. Tātad piedzinējam šajās lietās nav tiesības prasīt no parādnieka piedziņas izdevumus.
Diemžēl piedzinēji izmanto to, ka parādnieks nezin likumus un apzināti maldina to!

Komentāri (39)

likumuzraugs 29.03.2013

Lai arī man bija labas domas par SIA "Creditreform", jo šis piedzinējs darbojās puslīdz likuma rāmjos, tad tagad ar maldināšanu nodarbojās arī šī kompānija!
Vislielākie maldinātāji ir Lindorff un Paus Konsult!

Var jau saprast šos. Pēc 1.maija šiem vajag izņemt licenci savai darbībai un ja būs daudz sūdzību, tad licences saņemšana būs apgrūtināta, lūk arī plēš ko vēl var noplēst!

Lindorff ir pēdējie suņi...

Paziņam pieprasa kaut kādu mistisku parādu, kad šis uzrakstīja tiem vēstuli, kur lūdza norādīt info par to preci, ko Viņs ir pircis no Anttilas, šie neko prātīgu neuzrakstīja...tikai kaut kadu vienu mēnesi 2006.gadā.Bet kāda prece nav zinams...kā arī nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc parādu pieprasa tikai tagad...cik gadu pagājis, laikam šie pamuļķi mekle sev līdzīgos...

Ausainītis 29.03.2013

Pēc 10 gadiem iestājas noilgums, un šinī laika posmā visi ar apmaksu saistītie dokumenti ir jāsaglabā, citādi nāksies maksāt 2 reizes ar uzviju!

Z zaanu 30.03.2013

Lindorff neievēro likumus, jo lindorff parādu piedziņas izdevumus ļoti lielus pieliek, 5.00 LVL vietā 45.00 LVL

Likumsargs 30.03.2013

Kā jau teicu maksimālā summa ko piedzinējs var pieprasīt ir 12 lati, turklāt 7 latus no šiem 12 viņiem ir jāpamato!
Un neklausieties, kad viņi saka, ka viss ir atkarīgs no parāda lieluma! Tā nav! Jums parāds var būt 5 lati un var būt 50 000 latu. Maksimums ko viņi var pieprasīt 5 lati+ 7 lati, kuri vēl ir jāpamato!
Ja piedzinēji sāk nodarboties ar iebiedēšanu, tad droši rakstiet iesniegumus gan PTAC, gan policijā!

S siiciite 30.03.2013

Man arī bija parādu piedzinēji no Paus, tas gan bija jau 2012. gada augustā. Toreiz biju parādā kerditoram Greencredit ( aizņēmos 50 ls ), lieta nonāca līdz Pausam. Viņi man uzrēķināja summu 112 ls, tātad sanāk, ka parādu piedziņas pakalpojums bija lielāks par pašu kredītu. Veikli uzķēros uz viņiem, samaksāju visu summu, bet tagad laikam ir iespēja atgūt pārmaksātos latus tiesas ceļā, vismaz esmu lasījusi Internetā, ka tā var darīt.

Likumsargs 31.03.2013

Siiciite!
Jā to var darīt un to vajag darīt!

S siiciite 01.04.2013

Paldies, Likumsargs! Tātad, cik saprotu, man jāsagatavo bankas izraksti, kuri pierāda, ka esmu Pausam maksājusi, un arī no paša Greencredit jāsaņem kāds apliecinājums, ka biju viņiem parādā tikai 50 ls? starp citu, man ir saglabājusies vēstule inbox e- mail, kur Paus nosūtīja vēstuli par Greencredit kredīta apmaksu, Paus konts utt., plus viņu " atalgojums"...

N neuro 01.04.2013

Ārpustiesas parādu atgūšanas likums stājies spēkā 2013. gada 1. februārī. Iepriekš bija tikai likumprojekts, kurš pēc būtības neko nenosaka.

Likumsargs 01.04.2013

Siice!
Tieši tā! Vēl vajag no Greencredit dabūt papīru, kurā viņi norāda cik naudas viņiem ir pārskaitījis Paus Konsult un no Paus Konsult papīru cik viņi ir iekasējuši no Jums!

Likumsargs 01.04.2013

neuro
Ārpustiesas parādu atgūšanas likums ir stājies spēkā 2012.gada 11.decembrī, bet šā likuma 6, pants ir spēkā no 2013.gada 1.februāra!
Likums nosaka ļoti daudz! Piemēram, ka:
- parādu piedzinējs drīkst prasīt piedziņas izdevumus ne vairāk kā pieci lati visā piedziņas periodā;
- parādu piedzinējs var papildus prasīt apmaksāt piedziņas izdevumus septiņus latus, kurus viņš pamato, kāpēc ir radušies šie papildus izdevumi;
- parādu piedzinējs nedrīkst jūs traucēt svētdienās un valsts noteiktās svētku dienās, kā arī laika periodā no 21.oo līdz 8.00;
- parādu piedzinējs nedrīkst jūs apmeklēt dzīves vietā vai darba vietā nesaskaņojot šo apmeklējumu ar jums;
- parādu piedzinējam nav tiesības informēt trešās personas par jūsu parādu;
- parādu piedzinējs nedrīkst jūs maldināt;
- parādu piedzinējam jūs jāinformē rakstiski par iekļaušanu parādnieku datu bāze;
- parādu piedzinējs nedrīkst jūs pazemot un rupji jūs aizskart.

Palasiet likumu un galvenais palasiet 61.Ministru kabineta noteikumus. Parādu piedzinēji ļoti cenšās aizmirst par šiem noteikumiem, bet tajos ir viss pateikts sakarā ar parādu piedziņas izdevumiem!

S siiciite 02.04.2013

Likumsargs, paldies!
Apskatījos sava Greencerdit profilā, tur sadaļā " Detalizēta maksājumu atskaite " skaidri uzrakstīts: summa 56.25, maksājums no Paus. Skaidrs, kur palika pārējā nauda, vienīgi vai Paus piekritīs kaut kādu papīru izrakstīt par senu parādu, viņi var sākt celt brēku. Ar Greencredit problēmas varētu nebūt, viņiem kredīts atdots, vairāk kredītu no viņiem neesmu ņēmusi, bet par Paus šaubos, tak' parādu piedzinēji, viņi var domāt, ka man nav tiesību neko no viņiem prasīt un tādu papīru arī nedot. Mēģināšu katrā ziņā. Paldiesss!!!

L lellx01 02.04.2013

Biju aizņēmies 3000Ls, Pauskonsuls pārpērkot līgumu, 2gadu laikā procentos man uzauga līdz 10500Ls un lai procentus apstādinātu bija jāiemaksā 1000 Ls. Kas pie maniem oficiālajiem ienākumiem nebija nekādīgi iespējams. Draudēja telefoniski ar kriminālpantu, ko paši nevarēja nosaukt, kā arī, manus kredītus mantošot pēcnācēji. Cik zinu, manām paziņām vēlaizvien šādā pat veidā tiek zvanīts un draudēts, nepieminēsim visas citas frāzes, kuras jaukti lv un ru valodā tiek pasniegtas no izcili gudra cilvēka, kurš lv dzīvojot un strādājot nespēj lv valodā pasniegt.

Likumsargs 03.04.2013

Siice!
Paus Konsult nav tiesības nesniegt izziņu, ka Jūs esat viņiem nomaksājusi kaut kādu naudu!
Viņiem ir jāizdod izziņa, ka Jūs esat nomaksājusi konkrētu summu. Tad kad šāds papīrs ir rokā, tad Jūs varat prasīt lai Jums atgriež starpību labprātīgi, ja nē, sniedziet prasību tiesā!
Atgādinu, ka naudas lietās noilgums ir 10 gadi, tā kā aizbildināties, ka tas bija sen, arī nevar, vienīgais ja tas maksājums ir vecāks par 10 gadiem!
Vēl varat pieminēt CL 2034 pantu
"Pilnvarnieks nedrīkst gūt no lietas peļņu sev pašam, bet viņam viss, ko viņš ar pilnvarojumu ieņēmis vai dabūjis, izņemot tikai to, ko pilnvarotājs no tā viņam piešķīris, kā arī visas uz uzdevuma pamata iegūtās lietas, tiesības un prasības, jāatdod pilnvarotājam, neizņemot arī to, ko viņš aiz maldības vai pārkāpjot pilnvarojumu saņēmis vairāk nekā pienācies."
Tas nozīmē, ka Paus Konsult visu naudu, ko Jūs viņiem samaksājāt, bija jāpārskaita kreditoram, visu līdz pēdējam santīmam.

Lūk tāpēc es vienmēr esmu teicis - MAKSĀJIET KREDITORAM, NEVIS PIEDZINĒJAM! Kreditors nekad neprasīs vairāk, kā tikai to, kas viņam pienākas, bet piedzinēji liek klāt savas no gaisa ķertās summas. Palūdziet lai viņi pamato savus izdevumus, jūs dzirdēsiet tādu vārdu diareju, ka zirgi smiesies!

S siiciite 04.04.2013

Sveiks, Likumsargs!
Sekojot Jūsu padomam, sazvanījos ar Paus, lūdzu izsniegt man izziņu, uz ko viņi man atbildēja, ka principā viņi tādas izziņas sniedz, ja man tad ir ļoti vajadzīgs, bet tas ir maksas pakalpojums, proti, 8 ls. Vai tas tā var būt, vai tā ir kārtējā naudas izspiešana, vai arī šādas izziņas pieprasīšana ir bezmaksas pakalpojums? Neticas, ka tāda veida izziņa varētu izmaksāt tik dārgi, jo bankas konta izraksts maksā 2 ls, bet kas tad ir parādu piedzinēji, augstāk stāvošas personas par banku darbiniekiem?

Likumsargs 04.04.2013

Paskatieties viņu mājas lapā! Tur ir jābūt visu pakalpojumu izcenojumiem. Ja tādu nav, tad prasīt maksu viņi nevar. Ja ir, tad būs jāmaksā. Viņi tādā veidā aizsargājas no ļoti ietiepīgiem cilvēkiem, jo viņi taču nezin kam jums tā izziņa ir vajadzīga.
Domāju, ja esat cieši nolēmusi tiesāties, tad 8Ls nebūt nav tā lielākā summa.
Bet no sākuma paskatieties mājas lapā un tad pazvaniet viņiem vēlreiz. Ja nav šādas informācijas mājas lapā, tad pajautājiet kāpēc?
Redziet, parādu piedzinējiem ļoti patīk vilkt laiku, it sevišķi jautājumos, kas ir neizdevīgi viņiem!

Likumsargs 04.04.2013

Cik man zināms, tad piemēram Creditreform un Lindorff šādas izziņas dod bez maksas! Ar pausu nav nācies saķerties pēdējā laikā, tāpēc nezinu kā ir ar viņiem.

S siiciite 04.04.2013

Izskatīju Paus mājaslapu, nevienu izcenojumu neatradu, nevar būt, ka nevaru atrast; ja izcenojumu nav, tad arī neuzradīsies mājaslapā...

Likumsargs 05.04.2013

Es šodien vinnēju vēl vienu tiesas procesu pret piedzinēju! Piedzinējam tagad ir jāatgriež klientam nelikumīgi iekasētā nauda un jāsamaksā mani izdevumi un tiesas izdevumi! Kopā 2890Ls!
Tiesa lēmumā tā arī rakstīts "... par apzinātu maldināšanu un negodīgu komercpraksi uzlikt /piedzinējfirmai/ atmaksāt nelikumīgi iegūtos naudas līdzekļus ..."
Tā lūk, tā kā nevajag baidīties, bet vajag cīnīties par savām tiesībām!!!

S siiciite 06.04.2013

Paldies, Likumsargs! Saņemšu visas izziņas un tad mēģināšu vienoties par pārmaksas atmaksu. Ja viņi gadījumā nepiekrīt labprātīgi atmaksāt, kurā tiesā man jāgriežas- sava rajona ( man ir Ziemeļu rajons ) vai Rīgas Apgabaltiesā? Un vai viņiem jāatmaksā tikai pārmaksa vai arī man ir tiesības prasīt atlīdzību par maldināšanu? Atvainojiet, ka varbūt muļķīgi jautāju, bet juridiskās zināšanas man ir ļoti vājas. Paldies!

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes