www.sudzibas.lv Labā Māja Низкокачественнное и опасное для жизни строительство.

Labā Māja Sia - Низкокачественнное и опасное для жизни строительство.

Не выбирайте для постройки дома Вашей мечты компанию с таким лже-замечательным название как Laba Maja!Используя дешёвые,низкокачественные материалы,в совокупности с неквалифицированной рабочей силой приводят к постоянным нервотрёпкам клиентов,огрехам в строительстве.У нас в посёлке половина отказалась,а другая по глупости заплатила деньги вперёд.

Atbilde no labamaja Pārstāvja atbilde 21.03.2019

Уважаемый господин Данил Приходько,
Несмотря на то, что Вы не являетесь клиентом нашей фирмы, мы неоднократно встречались с Вами в офисе, чтобы обсудить предъявленные Вами претензии. В ходе переговоров стало понятно, что Вы не настроены вести конструктивный, цивилизованный диалог, а так же выявилось Ваше намерение незаконно нажиться за счет нашей фирмы, что подтверждается Вашим неадекватным поведением во время встречи, угрозами физической расправы, неоднозначными намеками на желание получить оргазм, высказанными нескольким представительницам нашей фирмы, вымогательством более 30000 евро, и угрозами возбудить уголовное дело, а так же оскорблениями сотрудников. Вышеуказанные факты подтверждает и Ваш комментарий, в котором Вы считаете уместным публично оскорблять женщину и угрожать разбить ей лицо, что характеризует Вас как ограниченного, недалекого человека, склонного к агрессии.

Тот факт, что ранее Вы привлекались к уголовной ответственности за изнасилование,

а так же ваши действия во время встречи, вынуждают нас обратиться в государственные правоохранительные органы, с просьбой возбудить уголовное дело о сексуальном домогательстве, вымогательстве в особо крупном размере и угрозе физической расправы над должностным лицом компании.
Так же мы вынуждены обратиться в соответствующие органы с просьбой выявить факт коррупции при проведении экспертизы и составлении заключения эксперта Артура Кравцова, с которым мы категорически не согласны. Факт недобросовестного проведения экспертиз приглашенным Вами экспертом, а так же его сомнительную квалификацию, подтверждают так же комментарии пользователей данного ресурса (ссылка ниже).

Для пользователей данного ресурса хотим дополнительно сообщить, что 14 марта господин Приходько получил официальный ответ от нашей фирмы, отправленный ему как в электронном виде, так и по почте заказным письмом, в котором наша фирма подтверждает готовность произвести все необходимые гарантийные работы в кратчайшие сроки. В ответ мы получили только письменный комментарий на этом ресурсе, что подтверждает изложенную выше информацию.

Godātais kungs Danils Prihodjko,
Neskatoties uz to, ka neesat mūsu uzņēmuma klients, mēs esam vairākas reizes tikušies ar jums birojā, lai apspriestu jūsu pretenzijas. Sarunu gaitā kļuva skaidrs, ka neesat noskaņots, uz konstruktīvu, civilizētu dialogu, kā arī tika atklāts Jūsu nodoms prettiesiski uzdzīvoties uz mūsu uzņēmuma rēķina, minēto apliecina jūsu neadekvāta uzvedība tikšanas laikā, fiziskās vardarbības draudi, mājieni par orgasmu, kurus Jūs izteicat vairākām mūsu uzņēmuma darbiniecēm, vairāk nekā 30 000 eiro izspiešana un draudi uzsākt krimināllietu, kā arī mūsu darbiniekiem izteikti apvainojumi. Iepriekš minētus faktus apstiprina arī Jūsu komentārs, kurā jūs uzskatāt par piemērotu publiski apvainot sievieti un draudēt sadauzīt viņai seju, kas raksturo jūs kā ierobežotu, šauri domājošu personu, ar slieksmi uz agresiju.
Fakts, ka jūs iepriekš esat saukts pie kriminālatbildības par izvarošanu,
kā arī jūsu darbības tikšanas laikā liek mums vērsties valsts tiesībaizsardzības iestādēs ar lūgumu uzsākt krimināllietu par seksuālu uzmākšanos, izspiešanu īpaši lielos apmēros, un fiziskas vardarbības draudiem pret uzņēmuma amatpersonu.
Mēs arī esam spiesti vērsties attiecīgajās iestādēs ar lūgumu atklāt korupcijas faktu ekspertīzes veikšanas laikā un eksperta Artūra Kravcova atzinuma sagatavošanā, kuram mēs kategoriski nepiekritām. Jūsu uzaicinātā eksperta negodprātīgas ekspertīzes veikšanas faktu un viņa šaubīgo kvalifikāciju apstiprina arī šī resursa lietotāju komentāri (saite zemāk).
Papildus, mēs vēlamies informēt šī resursa lietotājus, ka 14. martā Prihodjko k-gs saņēma oficiālu atbildi no mūsu uzņēmuma, kas viņam tika nosūtīts gan elektroniski, gan ar ierakstītu vēstuli, kurā mūsu uzņēmums apliecina gatavību veikt visus nepieciešamus garantijas darbus visīsākos termiņos. Atbildes vietā mēs saņēmām tikai rakstisku komentāru šajā resursā, kas apstiprina mūsu iepriekš norādīto informāciju.

https://www.sudzibas.lv/arturs-kravcovs-melosana-nekompetence-c476999

“Artūrs Kravcovs – uzpērkams būvinženieris, kam ir minimāla sajēga par jumta remontdarbiem. Artūrs kravcovs uzskata, ka uz kausētā bitumena seguma var klāt mākslīgās zāles paklāju, ka uz 1 kārtā uzkausēta bitumena jumta klājuma ūdens peļķu krāšanās ir pieļaujama. Tas liecinot par kvalitatīvu jumiķa darbu. Artūrs kravcovs neprot lietot līmeņrādi un mērlenti. Apgalvo, ka pie durvīm ar 1 cm augstu slieksni var izveidot terašu dēļu segumu. Tāpat artūrs kravcovs apgalvo, ka jumta siltumizolācijas aeratorus (ventilācijas atveres) var nozāģēt un aizbetonēt, jo celtniecības laikā radušais mitrums esot izvadīts. Tas viss ir pretruna pretēji konkrētā jumta materiāla ražotāja norādījumiem un citu būvspeciālistu atzinumiem. Spriežot pēc uzaudzētā vēdera un nospeķotā t-krekla, kurā šis ‘eksperts’ greznojas, viņš tālāk par savu degungalu neredz. Tas gan viņam nav liedzis kļuts par seb meitas uzņēmuma sia latectus darbinieku.

Informācija par Artūra Kravcova ‘ekspertēšanu‘ tiks nodota latvijas būvinženieru savienībai.”

в

Komentāri (7)

D dmitry29919199 18.01.2019

Добрый день, а о каком посёлке идёт речь? хотел у них кокраз просмотр сделать, планируем дом строить.

D danils prihodjko 17.03.2019

05,03,19 написали заявление в прокуратуру. Причинен ущерб более 30000.00 евро. Валдес лоцеклис то ли сама по себе дура, то ли ее наняли быть дурой. Но, коль она подписывала все бумаги, то ей и в прокуратуру ходить. А в принципе, за то что они делают, надо бить морду.
Предлагаю объединить все претензии, проанализировать, обобщить и приобщить к моему заявлению. Дам все свои координаты.

M Martins456789 16.08.2019

Piekrītu

D danils prihodjko 19.08.2019

добрый день . по нашему заявлению начат уголовный процесс №11352042319. предварительная проверка установила , что Лаба Мая , а именно прораб В.Васильев и конструктор О.Петрова нарушили требования противопожарной безопасности . О.Трекале подписывала подложные документы .Этим причинен существенный материальный ущерб . В ходе уголовного процесса будем оформлять доказательства этих фактов для суда .

D danils prihodjko 19.08.2019

добрый день . по нашему заявлению начат уголовный процесс №11352042319. предварительная проверка установила , что Лаба Мая , а именно прораб В.Васильев и конструктор О.Петрова нарушили требования противопожарной безопасности . О.Трекале подписывала подложные документы .Этим причинен существенный материальный ущерб . В ходе уголовного процесса будем оформлять доказательства этих фактов для суда .
Если кому нужен алгоритм действий - обращайтесь .

D danils prihodjko 19.08.2019

ну и еще одно . я не привлекался к уголовной ответственности до сегодняшнего дня . за клевету ( о том что я судим за изнасилование ) придется поучаствовать еще в одном уголовном процессе .

J jurio 04.09.2019

Turpināju Danila Prohodjko mājas būvniecību pēc Laba māja.
Tik līdz kā darbi iet uz beigām un tiek pieprasīta nauda par veikto darbu un sagādāto materiālu, sakās visas problēmas - Danils man pateica ka varu neturpināt darbus un IZMETA mani ārā no objekta. Nemaksā naudu par veikto darbu un sagādātajiem materialiem. Katru reizi izdomā iemeslus kāpēc nesamaksāt. Joprojām vēl ir parādā. Un tagad viņš man lūdz pierādīt ka neesu sanēmis visu summu par veikto, nevis otrādi.
Par zaudējumiem 30000 eur apmērā vispār ir smieklīgi. laika gaitā pirms mūsu domstarpībām ar Danilu kad notika darbi viņš neskaitāmas reizes bija teicis ka čakarēs Labo māju ka vien iespējams lai no viņiem izspiestu naudu itka par sliktajiem būvdarbiem.
cik zinu viņš izsauca neatkarīgu ekspertu no būvinzinieru savienības kurš manuprāt bija ļoti atkarīgs, kas liecina par viņu tuvo sadarbību pēc "neatkarīgās" ekspertīzes objektā! Slēdziens bija par to ka mājas jumts ir nekvalitatīvi uzbūvēts.
Pēc Danila lūguma lai salabotu jumtu eksperts piesaistīja sev ļoti tuvus draugus jumiķus. ar jumiķiem es sadraudzējos un no pašu jumiķu teiktā sapratu ka jumtam nebija nekādu nozīmīgu problēmu ko nevarēja novērst lai nemainītu visu jumtu. bet jumiķiem tas bija labs veids kā nopelnīt ātri labu naudu no kuras arī kāds gabaliņš tika draugam ekspertam par objektā piespēlēsanu ! savukārt zinu ka Danils jumtu mainīja un mākslīgi visu sadārdzināja lai varētu pēc iespējas lielāku summu izspiest no labās mājas.
laika gaitā sāku saprast kas par cilvēku ir Danils! Viņš viennozīmīgi ir psihiski nelīdzvarots, shēmotājs,gŕāmatvedis, izgudro visādus iemeslus lai nemaksātu naudu, jo redziet viņš zin likumus. cilvēkam sagādā baudu čakarēt citiem cilvēkiem dzīvi ko viņš vairākas reizes pats man teica.
Labā māja cik esmu dzirdējis izpilda savas saistības, protams neiztikt bez starpgadījumiem kā jau tas ir būvniecībā!
spriežiet paši!
es arī protams neesmu nekāds paipuisītis

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes