LV RU
www.sudzibas.lv Ģimenes Centrs sūdzība VDI par Anitu Plūmi

Ģimenes Centrs - sūdzība VDI par Anitu Plūmi

Valsts darba inspekcijas pārvaldei
Rīgā, Kr.Valdemāra ielā, 38 k-1, LV-1010

No Andra Meinarta
p.k. 060472 – 12500
Maskavas ielā 319 dz.53, Rīgā, LV-1063
Mob. Tel. 25514994

Rīgā, 2011.gada 04. aprīlī

iesniegums

Es, Andris Meinats, 2010. gada 01.februārī noslēdzu līgumu ar SIA „Ģimenes Cenrs” kliniku Kaņiera ielā 10a, par stāšanos darba attiecībās. Vienošanās paredzēja darba algas samaksu 60.00 (sešdesmit latu) mēnesī un izmaksas grafiku līdz katra mēneša 15 datumam.

Līdz 2010. gad 08.jūnijam darba alga tika pārskaitīta uz manu kontu LV58NDEA0000082350956 Nordea bankā. Pēdējais ieskaitījums kontā bija par 2010.gada aprīļa mēnesi.Līdz augusta mēnesim vispār nesaņemu nekādu algu. Taču vēlāk un līdz šim brīdim algu uz kontu vairs nepārskaitīja, bet sākot no augusta mēneša pa retam niecīgās daļiņās izmaksāja uz rokas. Darba algas samaksa regulāri tika kavēta (ne līdz 15 datumam, kā to paredz līgums) Radot man materiālos, morālos un fiziskos zaudējumus (jo šie 60 lati mēnesī man ir vienīgais ienākums un nedēļām, un mēnešiem staigājot un ejot uz darbu bez jebkādas iespējas paēst, tiek radīts kaitējums arī veselībai).

Pēdējo reizi saņēmu tikai daļu no algas 2010.gada novembrī. Ne par Decembra, ne Janvāra, ne turpmākiem mēnešiem algu neesmu saņēmis.

Darba attiecības ar SIA „Ģimenes Cenrs” man nav pārtrauktas.

Tā kā man ir nodarīts kaitējums, nesamaksāta alga par padarīto, kas ir radījis būtiskus zaudējumus, lūdzu noskaidrot lietas apstākļus un palīdzēt atgūt man pienākošo atalgojumu, un ja iespējams, morālā kaitējuma atlīdzinājumu.

Bez tam, vēlos norādīt uz sekojošiem apstākļiem :

Lai gan darba līgums tika slēgts ar SIA „Ģimenes Cenrs” valdes locekli Elīnu Kreicšteini, Faktiski Gan SIA „Ģimenes Cenrs” kliniku, gan polikliniku vadīja faktiskā īpašniece, kura ir Šīs pašas iestāses darbiniece un īpašniece – Anita Plūme, kura ir Elīnas Kreicšteinas māte. Strādājot šinī iestādē no 2010.gada 01. februāra, līdz pat šim brīdim es Elīnu Kreicšteini nekad neesmu redzējis un pat nezinu kā viņa izskatās.

-2-

Visus rīkojumus, aizliegumus, darba norādes, papildus uzdevumus, kā arī aglas izmaksas lielumu un laiku visiem darbiniekiem noteica vienpersoniski Anita Plūme.
Jebkuru darbinieku, kurš gāja pie grāmatvedes, vai lietvedes sakarā ar kādiem darba jautājumiem un sūdzībām par algas izmaksu, sūtīja pie Anitas Plūmes, taču savukārt Anita Plūme par algas lietām nekad nevēlējās runāt, aizbildinoties jeb ar ko, bet visbiežāk vienkārši slēpjoties un izvairoties no darbiniekiem, kā arī motivējot algu neizmaksu ar to, ka viņa nekādas algas nevar izmaksāt, jo nav norēķinājusies par, sev personīgi līzingā paņemto, vieglo automašīnu „Volvo” .

Kad 2010.gada Februāra beigās nolēmu, ka varētu iet uz sociālo nodaļu lūgt kādu pabalstu, jo ar 60 latiem nevaru iztikt, tad 2010.gada 01.martā grāmatvede man izsniedza uz rokas dokumentu(izziņu Latgales priekšpilsētas sociālai nodaļai), kura paliecina, ka es kā apkopējs uz 0, 5 slodzi mēnesī saņemu 89.9 latus pēc nodokļu
nomaksas(tas redzams izziņā, pielikumā). Mani gan radīja izbrīns par to, jo mana alga sastādīja 60.00 latus pēc nodokļu nomaksas(tas redzams konta izdrukā, pielikumā) .

Kad 2011.gada aprīlī es SIA „Ģimenes Cenrs” grāmatvedei palūdzu izrakstīt algas aprēķinu(jo algu neesmu saņēmis no 2010.gada decembra), lai varētu rakstīt atlūgumu un stāties Valsts Nodarbinātības Dienestā, man atteica jebkādu algas izrakstu un, norādīja, ka tas ir atkarīgs tikai no Anitas Plūmes direktīvas. Savukārt, kad griezos pie SIA „Ģimenes Cenrs” lietvedes, viņa man norādīja tieši to pašu un paskaidroja, ka man ne tikai netiks rakstīts algas aprēķins, bet Anita Plūme arī netaisās man atdot vieglo automašīnu „Aaudi A4” ar valsts numuru EB6339, kurš atrodas SIA „Ģimenes Cenrs” iekšpagalmā zem atslēgas un, ja es iešot uz policiju, tad likšot samaksāt soda naudu par mašīnas stāvēšanu viņas(Anitas Plūmes) pagalmā. Savukārt šīs iestādes apsargi man paskaidroja, ka Anita Plūme ir viņiem šīs atslēgas atņēmusi un pie manas mašīnas piesējusi niknu suni un devusi uzdevumu visiem apsargiem mani nelaist tuvumā mašīnai. Mašīna pagalmā atradās visu laiku kopš strādāju Pie Anitas Plūmes, jo es ar viņu braucu uz darbu, bet vēlāk, kad nemaksāja algu un nevarēju samaksāt par tehnisko apskati un remontu, dabūju atstāt Ģimenes Centra pagalmā.

Kad atkārtoti gāju pie Grāmatvedes un teicu, ka man tad ir jāmeklē cits darbs un, lai atdod man nodokļu grāmatiņu, viņa atteicās to darīt, likdama man saprast, ka tādas grāmatiņas vairs nemaz pie viņas nav.

Bez tam arī visiem citiem šīs iestādes darbiniekiem jau mēnešiem nav maksātas algas. Saimniecības daļas vadītājai, piemēram, nav izmaksāta alga pat par 2009. gadu. Tāpat Andrim Upminim, kas ir divus pēdējos gadus klinikas komercdirektors, ārsts un ķirurgs, uz rokas dabūja izrakstu, ka SIA „Ģimenes Cenrs” klinika ir parādā viņam algu jau no gada sākuma un sastāda vairāk kā 400.00 latus.

Tāpat ne mazāk saprotams ir fakts, ka Visu šo laiku, kā arī pirms manis stāšanās darba attiecībās „Ģimenes Centrā” darbinieki strādā bez darba līguma jau gadiem. Piemēram, apsargi(tādi ir trīs). Arī apkopējas, cik tikai nav šajā iestādē strādājušas, nekad nevienai nav bijis nekāds līgums ar šo iestādi(protams. Arī algas viņām nekad nav maksātas).

-3-

Un arī man ārkārtīgi lielu izbrīnu rada apstākļi kādos šada iestāde kā SIA „Ģimenes Cenrs” klinika un poliklinika vispār var eksistēt un darboties :

Anita Plūme šajā īpašumā uztur ne tikai kliniku un polikliniku, bet arī ir lielu daļu no telpām izīrējusi neskaitāmiem uzņēmumiem, tai skaitā bērnudārzam. Šai ēkā nedarbijas avārijas un uguns nelaimju gadījumiem paredzētā drošības sistēma, jo firma, kas apkalpoja un uzturēja kārtībā šo sistēmu, ir pārtraukusi jau no pagājušā gada sadarbību ar šo iestādi, jo regulāri netika apmaksāti piestādītie rēķini. Pēc Valsts Ugunsdzēsības dienesta pilnvaroto inspektoru sastādītā akta, līdz šim brīdim nekas nav darīts, lai novērstu aktā norādītās kļūdas, piemēram, ugunsdzēšamais skapis Nr.3 joprojām nav marķēts, Nr. 5 nav vispār ūdens padeve savienota ar šļauteni. Neviens darbinieks
nezina, kā adrbojas un kā rīkoties ar uguns un elektrības signalizācijas pulti, nav kārtībā dokumentācija par tās tehnisko apskati katru mēnesi un tā tālāk.

Klinikas un poliklinikas medicinas apartūra nav jau kuro gadu sertificēta, ir avārijas stāoklī. Tā – 2010.gada marta mēnesī man lūdza salabot kaut kādu aparatūru, kas domāta dzemdētāju sirds toņu pārbaudei, jo daudzi vadi vienkārši jau sairuši un kaut kā satinot ar izolācijas lenti, lai vismaz varētu pieņemt jaunās dzemdētājas.

Veļas mazgātuve ir maza telpiņa ar vienu ieeju(pēc normatīviem aktiem šādās iestādēs veļas mazgātuvei ir jābūt vismaz 2 durvīm- tīrai un netīrai veļai) un aiz mitruma visām sienām un griestiem sapuvušiem, melniem apmetumiem, ieēdušos sēnīti, bez jebkāda darbojošās ventilācijas sistēmas.

Savukārt bērnudārzs – ir vienkārši viena paliela zāle bez atsevišķas ēdamzales. Ziemā ledus lāstekas un bluķi krita turpat pie ieejas mazajiem 2 un 3 gadīgajiem bērnuņiem uz galvas. Un pats briesmīgākais – bērniņus katru dienu ved stundu pastaigāties iekšējā pagalmā, kas ir 10 x 10 metrus plata un kurā visu laiku atrodas vairāki konteineri ar mediciniskiem atkritumiem no klinikas. Tā kā mediciniskos atkritumus neizved(jo atkal nav maksāts no pagājušā gada par izvešanu ), tad daudzi maisi ar mediciniskiem atkritumiem vispār guļ blakus konteineriem brīvi pieejami un blakus pastaigājas šie 2-5 gadu veci bērniņi ar grupu audzinātājām.

Kopā ar šo iesniegumu pielikumā nododu Jums:

manu darba līgumu, izrakstu no Norea bankas kopiju,
SIA „Ģimenes Cenrs” izziņu Latgales priekšpilsētas sociālai nodaļai kkopiju,
VSA izziņas kopju.

Ar cieņu - A. Meinarts

Komentāri (8)

Z Zaurijs 19.04.2011

Informācijai, ja uzņēmums 2 mēnešus ir iekavējis algu (ja viss ir oficiāli), tad var mierīgi pieteikt maksātnespēju (vai arī pateikt priekšniecei, ka ja neizmaksāsi, tad piesaku maksātnespēju).

E e 19.04.2011

Un man Anita plūme likās cienījama persona...

T ToE 19.04.2011

Protams, ka viņa tāda arī ir, bet tikai kad guļ az zobiem pret sienu.

L Liene 19.04.2011

Es laikam vienīgā nesaprotu, vai šeit ir VDI? Un vai tiešām sūdzības iesniedzējs ir tik stulbs, nopublicējot arī savus sensitīvos datus!?

F fufelis 20.04.2011

Nu nav šo visu rakstījis vīrietis, turklāt vēl apkopējs. Te IQ ir biki lielāks. Kārtējā provokācija.

S sūdumuša 21.04.2011

Neba pirmā reize:
http://www.sudzibas.lv/complaints/latvijas-imenes-centra-izdevniecbas-urnli-quotscaronpultisquot-quotmazulisquot-qu-c9934.html

E Eseessesesesesees 21.04.2011

hei, hei, cieniitais, nu gan pats savos melos sapinies - 2010.gadaa minimaalaa alga nu nekaadi nevareeja buut 60, -ls/meenesii. manupraat, tajaa laikaa taa jau bija ap 180, - ls. ja tu, godiigs un likumpaklausiigs cilveeks buudams, maksaatu valstij visus nodoklus, tad tev saadu probleemu nebuutu.
bet par dr.Pluumi no personiskaas pieredzes varu teikt, ka profesionaalajaa zinjaa vinja ir vaaja speciaaliste; vinja savaa laikaa kluva populaara tikai taapeec, ka bija viena no pirmajaam, kas apguva psihoterapijas tirgu un miileeja kameru prieksaa groziities...

I Ina Krūmiņa 03.07.2019

Rakstā nav minēts,ka 60 Ls bija minimālā alga tajā gadā. Cilvēks vienkārši par šàdu atalgojumu strādāja 0.5slodzi.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes