Rīgas namu pārvaldnieks - Krāpšana

Остапу Бендеру у RNP учиться и учиться. Без предупреждений и объяснений потери воды "вписали" в цену за воду. Графа коррекции(как понимаю больше несуществующее в их мире понятие) оставлена в счете за жильё, а вместо этого просто повысили цену за воду ВСЕМ, РАСПРЕДЕЛИВ ПОТЕРЯННЫЕ КУБОМЕТРЫ В ЦЕНЕ! Господа из RNP! Вы помогаете одним людям грабить других! Вы конкретно СОУЧАСТНИКИ в процессе, который можно рассматривать как кражу, уголовное преступление! Одни люди воруют, а вы им помогаете И КЛАДЕТЕ ЭТИ ДЕНЬГИ СЕБЕ В КАРМАН, пользуясь тем, что у людей просто сил и времени не хватает отделиться и создать кооператив! Это тоже самое как если кто-то начнет выносить ваше имущество из квартиры а полиция, чтобы не разбираться и не писать протоколы с актами и т.д., станет ворам помогать! Не хотите оплатить мой счет за квартиру случайно? Вы же вынуждаете одних людей платить за других. Так заплатите за меня раз вы такие умные и считаете такой маразм нормальным! Или если никто не заметит вы ещё что-нибудь куда-нибудь подсунете?!Типа того, что нищенский ремонт в нашем доме делали Моне и Да Винчи судя по ценам! ВЫ ВООБЩЕ ПОНИМАЕТЕ КАКОЙ БРЕД ВЫ ТВОРИТЕ?! Да кого я спрашиваю! Понятия "совесть" и "корректность" вашему заведению не знакомы в принципе. Это как вору в законе объяснять что такое порядочность и честность.

21.09.2019

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

Papildināts Ивашина Илона 21.09.2019

Ясмуйжас 18

Komentāri (11)

Оккупант 21.09.2019

Здравствуйте, сначало вам надо убедится что мужчина на приложенном фото (rnp членосостав) со свинячими глазками не держит дома подопытных мышей. Поскольку согласно всей информации данная личность является нереализованным биологом с практикой черного маклера с доступом к отсталому товарищу скорее всего коммунистическому под названием Ушаков.

Rīgas namu pārvaldnieks Pārstāvja atbilde 01.10.2019

Labdien!

Jasmuižas ielas 18. namā ir vairākkārt veikta ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude. Pēdējās pārbaudes laikā, kas tika veikta šā gada 5. jūnijā, tika veikta 100% dzīvokļu īpašumu apsekošana un netika konstatēti pārkāpumi. Tas, ka dzīvojamai mājai vairākus mēnešus pēc kārtas ir aptuveni 40% ūdens patēriņa starpība, nozīmē, ka tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītāju darbību ietekmēšana. Šo ierīču izmantošanu ūdens patēriņa skaitītāju darbību ietekmēšanai pārbaudes laikā ir gandrīz neiespējami konstatēt, jo iepriekš dzīvojamās mājas iedzīvotāji rakstiski jāinformē, ka tiks veikta pārbaude.

Aicinām dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus lemt par attālināta ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, kas atvieglo ikdienu gan dzīvokļu īpašniekiem, gan sniedz precīzākus datus dzīvojamās mājas pārvaldniekam par faktiski patērēto ūdeni mājā un ikvienā dzīvokļa īpašumā atsevišķi. Kā rezultātā iespējams ievērojami samazināt dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību. Mūsu mājas lapā var uzzināt kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem lēmums, kā arī iegūt lēmumu paraugus - https://rnparvaldnieks.lv/lv/klientiem/kopibas_lemumu_pienemsana/.

Оккупант 01.10.2019

RNP, Смысл от ваших комментариев, чтобы своноглазик увидел? Свиноглаз дальше чем половая щель разглядеть что то может? Пора заблокировать все двери в офисы RNP данная кантора во главе со свиноглазиком все равно не работает.

Оккупант 01.10.2019

Кто то знает историю семьи свиноглазика?

Zemes nomas maksas palielinājums par 100% ?

Lūdzu plaskaidrojiet -zemes lietošanas maksas palielinājumu par 100% salīdzinājumā ar pagājušo gadu- 4% no kadastrālās vērtības?

S Sudzibas.lv Admin 31.01.2022

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

Rīgas namu pārvaldnieks Pārstāvja atbilde 10.02.2022

Labdien! Pērnā gada izskaņā stājās spēkā grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, kuri ir piemērojami no 01.01.2022., gadījumos, kad starp pusēm (zemes īpašnieku un zemes lietotājiem) nav noslēgts zemes nomas līgums, bet attiecībā uz jau noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un zemes nomas maksu, kas noteikta ar tiesas spriedumiem, grozījumi piemērojami tikai no 01.01.2023.
Ar minētajiem grozījumiem ir noteikts, ka zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības ir pārveidotas par zemes lietošanas tiesībām uz likuma pamata, būves īpašniekam ir pienākums maksāt zemes īpašniekam likumisko lietošanas maksu 4% no zemes kadastrālās vērtības gadā un zemes lietošanas maksa ir jāmaksā par katru ceturksni uz priekšu.
Ja spēkā ir iepriekš noslēgts zemes piespiedu nomas līgums ar zemesgabala īpašnieku vai spēkā ir tiesas spriedums, aprēķins 2022.gadā tiks veikts atbilstoši 2021.gadā veiktajam aprēķinam, t. i., par vienu mēnesi, un šādā gadījumā rēķinā ir norādīta pozīcija “Zemes nomas maksa”.
Ja zemes piespiedu nomas līgums nav noslēgts, tad aprēķins tiek veikts uz likuma pamata, un dzīvokļu īpašniekiem sagatavotajos rēķinos zemes nomas maksājumi no 2022.gada janvāra norādīti kā “Zemes lietošanas maksa”.
Ņemot vērā minēto, no 2022.gada janvāra pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķina ailē “Zemes lietošanas maksa” redzams aprēķins par diviem mēnešiem. Identisks aprēķins tiks veikts arī 2022.gada februāra un marta pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos, jo kā norādīts, zemes lietošanas maksa ir jāmaksā par katru ceturksni uz priekšu. Veicot 2022.gada janvāra, februāra un marta rēķinu apmaksu, būs apmaksāta zemes lietošanas maksa par 2022.gada 1. un 2.ceturksni. Tādējādi 2022.gada aprīļa rēķinā būs iekļauts aprēķins par jūliju, 2022.gada maija rēķinā būs iekļauts aprēķins par augustu, 2022.gada jūnija rēķinā būs iekļauts aprēķins par septembri utt.
Tā kā par Dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala lietošanu zemes piespiedu nomas līgumi nav noslēgti ar visiem zemes īpašniekiem, tad dzīvokļu īpašniekiem apmaksai sagatavotajos 2022.gada janvāra rēķinos iekļauti gan zemes nomas maksas, gan zemes lietošanas maksas aprēķini.

Zemes nomas maksas palielinājums par 100% ?

Lūdzu plaskaidrojiet -zemes lietošanas maksas palielinājumu par 100% salīdzinājumā ar pagājušo gadu- 4% no kadastrālās vērtības?

S Sudzibas.lv Admin 31.01.2022

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

Rīgas namu pārvaldnieks Pārstāvja atbilde 10.02.2022

Labdien!
Pērnā gada izskaņā stājās spēkā grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, kuri ir piemērojami no 01.01.2022., gadījumos, kad starp pusēm (zemes īpašnieku un zemes lietotājiem) nav noslēgts zemes nomas līgums, bet attiecībā uz jau noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un zemes nomas maksu, kas noteikta ar tiesas spriedumiem, grozījumi piemērojami tikai no 01.01.2023.
Ar minētajiem grozījumiem ir noteikts, ka zemes piespiedu nomas tiesiskās attiecības ir pārveidotas par zemes lietošanas tiesībām uz likuma pamata, būves īpašniekam ir pienākums maksāt zemes īpašniekam likumisko lietošanas maksu 4% no zemes kadastrālās vērtības gadā un zemes lietošanas maksa ir jāmaksā par katru ceturksni uz priekšu.
Ja spēkā ir iepriekš noslēgts zemes piespiedu nomas līgums ar zemesgabala īpašnieku vai spēkā ir tiesas spriedums, aprēķins 2022.gadā tiks veikts atbilstoši 2021.gadā veiktajam aprēķinam, t. i., par vienu mēnesi, un šādā gadījumā rēķinā ir norādīta pozīcija “Zemes nomas maksa”.
Ja zemes piespiedu nomas līgums nav noslēgts, tad aprēķins tiek veikts uz likuma pamata, un dzīvokļu īpašniekiem sagatavotajos rēķinos zemes nomas maksājumi no 2022.gada janvāra norādīti kā “Zemes lietošanas maksa”.
Ņemot vērā minēto, no 2022.gada janvāra pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķina ailē “Zemes lietošanas maksa” redzams aprēķins par diviem mēnešiem. Identisks aprēķins tiks veikts arī 2022.gada februāra un marta pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos, jo kā norādīts, zemes lietošanas maksa ir jāmaksā par katru ceturksni uz priekšu. Veicot 2022.gada janvāra, februāra un marta rēķinu apmaksu, būs apmaksāta zemes lietošanas maksa par 2022.gada 1. un 2.ceturksni. Tādējādi 2022.gada aprīļa rēķinā būs iekļauts aprēķins par jūliju, 2022.gada maija rēķinā būs iekļauts aprēķins par augustu, 2022.gada jūnija rēķinā būs iekļauts aprēķins par septembri utt.
Tā kā par Dzīvojamajai mājai piesaistītā zemesgabala lietošanu zemes piespiedu nomas līgumi nav noslēgti ar visiem zemes īpašniekiem, tad dzīvokļu īpašniekiem apmaksai sagatavotajos 2022.gada janvāra rēķinos iekļauti gan zemes nomas maksas, gan zemes lietošanas maksas aprēķini.

Ja Jums rodas precizējoši jautājumu, lūgums vērsties rakstot uz e-pastu [email protected], lai būtu iepsējams Jūs identificēt un sneigt pilnvērtīgu informāciju par konkrētu situāciju.

1 15.01.2022 17.01.2022

Такая же проблема с Лиепайским домоуправлением(LNA). Также грабят, ещё и оскорбляют за мои же деньги.
Домправление заставляет платить за мусор который мы не выбрасываем.
Написали заявление от старшего дома в домоуправление и а они не принимают заявление! Типа неправильно. На вопрос что не правильно – игнорируют и выгоняют. (когда еще можно было ходить в домоуправление)
При обращении через эмайл просто игнорируют и не отвечают. При обращении к управляющему дома игнор тот же. При звонках в домоуправление управляющий трубку не берет. То есть связи с управляющим дома нет никакой.
Интересует почему работники домправления не несут ответственность за свои слова, хотя сообщается что запись разговора ведется, но что-то не заметно, тогда бы работник домправления не несла ахинею, что если они захотят так и 6 кубов будут брать при существующем исправном счетчике, за который платятся деньги чтоб его менять и сдается показания ежемесячно нулевые.
Все равно домправление насчитывает за мусор воду и остальное что не используется и не должен человек платить раз не пользуется услугой – не выбрасывает мусор, не льет воду. А ведь меняются счетчик, платятся деньги за замену счетчиков, сдаются нулевые показания.

Домправление плюет на факты. Показания за Свет в квартире считывается автоматически (т.е не надо сдавать самому) и показывает 0 потраченного.
Домоуправление продолжает хамски оскорблять и грабить.

Работу свою выполнить не могут за которую я плачу. Вообще то деньги работники lna получают с тех, кого они обслуживают, и кто платит счета, а не они мне платят деньги. работу свою должны выполнять честно. Счета оплачены честно вот и работу выполняйте честно свою. А не грабьте честных плательщиков столько лет.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes