LV RU
www.sudzibas.lv Estate Family Maldināšana un laika speciāla vilcināšana

Efamily.lv - Maldināšana un laika speciāla vilcināšana

Tātad Mākleris Aleksejs Murnikovs telefons 28380162... Es neieteiktu absolūti nevienam šo cilvēku... Tik negodīgā veidā dara savu darbu , ka ir riebums un pretīgums tagad pat ... Stāsts sekojošs: atradām māju , kur saimnieki bija nolīguši minēto mākleri... viss bija kārtībā līdz bijām gatavi iemaksāt rokas naudu... sarunājām tikties 6dienā ... un parakstīt līgumu, protams līgums bija sagatavots tikai parauga variants un nosūtīts elektroniski - teicām, ka gribam pēc iespējas ātrāk visu nokārtot un iemaksāt naudu , lai māja "neaiziet gar degunu" , arunājām 1dienā braukt uz viņa biroju ... protams no rīta bija zvans, ka lai nesteidzamies ( iepriekš bijām izstāstījuši ka 1dien vakarā 17.00 mēs kāpjam uz prāmja kruīzā un esam atpakaļ tikai 3dienā 11.00), esot vienojies ar saimniekiem , ka neesot steigas - , ka atbrauksim atpakaļ 3dien tad visu sakārtosim!
Protams viņš sagaidīja plkst 17.00 , kad zināja, ka esam uz prāmja un izdarīt neko nevaram - pazvanīja un pateica, ka ir uzradies pircējs Kaspars kas sola lielāku naudu un ka mēs ar savu rokas naudu (ko protams viņš speciāli novilcināja , lai neiemaksājam) varam nemaz nebraukt un , ka viņš strādā pārdevēju interesēs - bla bla bla ... pats paziņoja, ka saimniece par tāda Kaspara eksistenci nemaz nezin un tagad viņš brauks tikai pie viņas utt... par cik mums nebija saimnieku kontakta - tikai adrese , viņš zināja , ka nevaram ne pazvanīt ne aizbraukt - jo esam uz kuģa... tad nu secinājumus izdarat paši. es uzskatu , ka šāda "mākleru" darbība ir krāpniecība , jo sastāsta pilnu galvu , ka tik viņi palīdzēs utt... jaucas iekšā banku menedžeru darbībā un vispār paliek pat pretīgi iedomājoties cik ģimenes viņi šādā veidā piekrāpj - dom;ajot tikai par savu % ko viņi nopelna - atstājot malā jebkādu cilvēciski rīcību ... FUJ kaunaties Jūs Efamily.lv sava uzņēmuma vārds - jūs neesat cienīgi tā saukties ! zemiski un pretīgi ir j;usu nolūki ...

Atbilde no Estate Family Support Pārstāvja atbilde 26.05.2017

Publikācijas ar virsrakstu „Efamily.lv - Maldināšana un laika speciāla vilcināšana” tekstā iekļauti sekojoši sūdzētāja apgalvojumi: 1) mākleris Aleksejs M. (t.i. mūsu uzņēmējs) speciāli vilcinā laiku, maldīnā un sakarā ar šo Jums neizdēvas noslēgt darījumu; 2) pret Jums bijis vērsts noziedzīgais nodarījums - krapšana.

Ņemot vērā Latvijā un pasaulē pieņemtās prakses nekustamo īpašumu jomā, rokasnauda ir tradicionāls saistību izpildes nodrošinājuma veids nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumos.
Latvijas Civillikuma (CL) 1725.pants paredz, ka „Ar rokas naudu jāsaprot tas, ko līgumu noslēdzot viena puse dod otrai nevien par galīgi noslēgta līguma pierādījumu, bet līdz ar to arī par tā izpildījuma nodrošinājumu.” No šīs definīcijas izriet, ka rokasnaudai ir divas funkcijas: tā kalpo par līguma noslēgšanas pierādījumu un nodrošina līguma izpildi.
Rokasnaudas līgums uzskatāms par noslēgtu un katra no pusēm ir tiesīga prasīt šī līguma izpildi tikai ar rokasnaudas samaksas brīdi (CL 1728.pants).
Rokasnaudas apsolījums vien nav pietiekams un tiesību nodibina tikai tās iedošana (CL 1727.pants).
Civillikuma normās, kas regulē attiecības rokasnaudas jomā, nekas nav teikts par rokasnaudas līguma formu, tomēr šī līguma būtība faktiski prasa tā izteikšanu rakstveidā. Tādējādi, rokasnaudas nodošana un saņemšana precīzi jāfiksē rakstiski.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „ESTATE FAMILY” (Uzņēmums) ir komersants, un saskaņā ar Latviajs Komerclikuma noteikumiem komercdarbība ir darbibība ar noluku gūt peļņu.
Uzņēmums nodarbojas, tai skaitā, ar starpniecisko darbību nekustamo īpašumu jomā uz līguma pamata un par atlidzību. Mūsu Uzņēmums sadarbībā ar maklēri A.M. sniedz pakalpojumus nekustamo īpašumu īpašniekiem/valdītājiem (Uzņēmuma Klientiem) ar mērķi nekustamo īpašumu atsavināt (pārdot, apmainīt un tml.).
Šajā izpratnē Jūs neesat mūsu Uzņēmuma un/vai maklēra A.M. Klients, mūsu starpā netika noslēgts darījums (Uzņēmumam nav saistību Jūsu priekšā), tādēļ Uzņēmumam, pirmkārt, jāņem vērā Klienta (Nekustamā īpašuma valdītāja) intereses.
Dabiskī, ka visi Uzņēmuma Klienti izsaka savu vēlmi atsavināt īpašumu un saņēmt īpašuma atsavinājuma cenu pēc iespējas ātrāk. Kā arī Uzņēmuma intereses ir līdzīgas Klienta interesēm tādā izpratnē, ka atlidzības samaksa Uzņemējam ir tieši atkarīga no īpašuma atsavināšanas.
Tatād, ja ar Jums nav noslēgts sadarbības, pakalpojumu un/vai, vismāz, rokas naudas līgums, secināms, ka Jums nav tiesību apvainot mūsu uzņēmēju maklēru A.M. maldībā un saistību nepildīšanā.
Šādā situācijā nepastāv likumiska pamata runāt par sūdzētāja tiesību pārkāpšanu.

Savukārt, pārbaudot publikacījā sniegto apgalvojumu un ziņu patiesumu, var konstatēt, ka visas rakstā sniegtās ziņas kuras juridiski ir uzskatāmas par ,,ziņām”, par maklēra A.M. ricībam, ir nepatiesas, bet izteiktie personu raksturojumi, pieņēmumi un apgalvojumi – meli. (Ziņas ir datu, faktu, skaitļu un arī informācijas kopums. Savukārt viedoklis ir uzskats, izpratne (par ko), arī attieksme (pret ko). Viedoklis kā subjektīvs vērtējums var veidoties kā no patiesiem faktiem, tā kļūdainām ziņām, nepatiesas informācijas, un tas nav pierādāms (sk. Augstākās tiesas 2015.gada 24.septembra spriedumu lietā Nr. SKC-204/2015 (C31370910), ziņas jeb fakti ir pakļaujami patiesības pārbaudei un to pastāvēšana var tikt pierādīta).
Publikācijā izteiktie apgalvojumi par maklēra A.M. ricībam, ņemot vērā, ka tie: 1) izteikti klaji nievājošā, atklāti negatīvā, ciniskā un nepieklājīgā formā; 2) sasaistīti ar A.M. kā indivīdu; 3) balstīti uz ziņām, kas neatbilst patiesībai, 4) ir nepārprotami vērsti tieši pret A.M., izplatīti ar vienu mērķi – celt neslavu, graut cieņu sabiedrībā, aizskart A.M. godu un cieņu.

Saskaņā ar Latvijas Kriminallikuma (KL) 177.panta pirmās daļas noteikumiem: „Krāpšana ir noziedzīgais nodarījums – svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu”.
Publikācijas (sūdzības) tekstā nav norādījumu par jebkādiem krāpšanas pierādījumiem, un var apgalvot, ka maldība nav pierādīta, sūdzība ir nepamatota un tapēc nelikumīgi skar A.M. un Uzņemuma tiesības..
Saskaņā ar Latvijas KL 1.panta otrās daļas noteikumiem „Atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un uzlikt kriminālsodu var ar tiesas spriedumu un saskaņā ar likumu”. Sūdzētājs nav tiesa vai prokuratūra. Tātād, sūdzētājam nav tiesību atzīt un paslūdināt jebkādu personu par krāpnieku - noziedznieku.
Savukārt, saskaņā ar KL 157.panta noteikumiem „Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), paredzēta kriminālatbildība”.
Krimināllikumā ir viennozīmīgi nodalīts, kad goda un cieņas aizskaršana ir ar mazāku un kad ar lielāku kaitējumu, t.i., ja tai nav neslavas celšanas rakstura, tad šāda konflikta izšķiršana tiek risināta civiltiesiski, bet kad ir notikusi apzināta un publiska neslavas celšana, tad par to paredzēta ir kriminālatbildība.
KL 157.panta otrajā daļā definētā neslavas celšana masu saziņas līdzeklī ir atzīstama par izdarītu brīdī, kad teksts, kas satur apmelojošo nepatieso informāciju, kļūst pieejams lasītājiem.

Savu un A.M. tiesību aizstāvešanai mēs būsim spiesti izmantot visas likumiskas iespējas, t.sk. vērsties pēc palīdzības Valsts policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu.

Papildināts Sigita 26.05.2017

Ņemot vērā, ka visas iepriekšējās sūdzības ir gandrīz identiskas , tad nu lai šis sia darbojas arī turpmāk kā darbojas ... Lai paliek uz viņu sirdsapziņas :) vārds pret vārdu , kur pierādīt neko nevar "diemžēl", kaut vai daļu manas patiesības varētu apliecināt saimnieki , bet nu es negribu šīs negācijas vairs savā ikdienā ... Būs mums mācība turpmāk, un būsim par kripatiņu gudrāki - un noticēšu tiem , kas mūs jau brīdināja, labāk bez starpniekiem un pa tiešo :) lai jums efamily.lv jauks bizness un mazāk piečakarētu pircēju vai pārdevēju :)

S

Komentāri (11)

Z zilais valis 25.05.2017

Nu bāc - cik neaptēsti var būt cilvēki... Protams, ka mākleris strādā pārdevēja interesēs. Jo maržu viņam maksā pārdevējs. Un jo lielāka darījuma summa, jo lielāka marža.

Mākleris visu izdarīja 100% pareizi. Tieši jūs esat tie, kas neko nesaprot no konkrētās jomas un taisa traci par neko.

S Sigita 25.05.2017

tu kur mucā esi audzis ? ko viņš izdarija pareizi , velkot laiku garumā un neatļaut rokas naudu iemaks;at - tieši kas ir pareizi, Gudriniek ? Loģiski, ja pateiktu , ka ir cilvēks , kas sola vairāk, un mēs to nevarētu atļauties tad jā - piekāptos, bet tik pretīgā veidā melot un vilkt laiku garumā - TAS IR PAREIZI ? Pats Tu nesaproti - un pats esi neaptēsts, ja raksti idiotismu nezinot apstākļus!

Z zilais valis 25.05.2017

Sigita - izskatās, ka Jūs pērkat pirmo NĪ. Tamdēļ arī izpratnes par jomu nav. Nekas, ar laiku iegūsiet zināšanas un varēsiet pati pasmieties par savu šābrīža nekompetenci.

B Black Atlas 01.09.2017

Un kas tur sevišķš, ka cilvēks pirmo reizi pērk īpašumu. Tas dod tiesības māklerim viņu apčakarēt?
Pēc komentāriem tā vien liekas, ka konkrētā uzņēmuma pārstāvis raksta "gudros" komentārus. Paldies rajsta autorei, ka dalāties ar negodīgiem nekustamā īpašuma mākleriem.

Den91 25.05.2017

Nu te nav ko cepties, maklerim ir japardot dargak. Vinjsh pateica, ka ir cilveks kursh dod vairak(pat ja vinja nav), un pwc vinju logikas jus vai nu atteicaties un vinjsh mekle talak, vai sakiet ka dosiet vairak. No ta vinjsh pelna.

S Sigita 25.05.2017

mums nebija iespēja, jo viņš zināja, ka mēs braucam prom uz 3 dienām ...un ir par ko cepties, jo melošana nav attaisnojama !

Z zilais valis 25.05.2017

Kāda iespēja Jums nebija? Nebraukt uz Stokholmu? Solīt vairāk? Pašai par sevi Jums smiekli nenāk?

S Sigita 25.05.2017

Man šķiet,ka Tu neapjēdz ko runā ;)))

S Sigita 25.05.2017

A kas Tev par daļu?...nē nebija iespēja !

E Estate Family Support Pārstāvja atbilde 26.06.2017

Mēs uzskatam par nepieciešamību publicēt mūsu klienta vēstulē izklastīto viedokli par sūdzības būtību.

C CastorTroy 01.09.2017

Parasti kritizēju sūdzību autorus, jo sūdzas par dažādām glupībām, bet te pirmo reizi esmu pārsteigts par "pārstāvja" atbildi...
Ja pārdevējs neprot komunicēt ar pircēju (pat gadījumā,kad it kā "sargājot" sava klienta (t.i NĪ īpašnieka) intereses) , tas viņu nekādā gadījumā neattaisno!
Un tas, ka te mēģina taisnoties ar likumu pantiem, tikai apliecina to, ka šajā gadījumā viņi jūtas vainīgi!
Te nav tiesa, bet portāls, kur cilvēki izsaka savu viedokli, un katram ir tiesības to izteikt un kritizēt principā jebko!
Ar šādu atbildi uzņēmums tikai apliecināja, ka tāda situācija, par kuru viņiem jātaisnojas, ir bijusi un viņi uzskata, ka viss ir kārtība!Secinājums katrs izdarīs pats!

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes