www.sudzibas.lv 1a.lv Paši palietosim un jums dosim (apmaiņai piedāvāta lietota un iepriekš remontēta prece)

Atrisināta1a.lv - Paši palietosim un jums dosim (apmaiņai piedāvāta lietota un iepriekš remontēta prece)

Esmu (vai biju) 1a.lv klients aptuveni kopš 2008 gadā. Sastāpos ar sekojošu situāciju. Šajā veikalā esmu pamatīgi vīlies...

Esiet piesardzīgi griežoties pēc garantijas un neaizmirstiet konsultēties ar PTAC.

2015. gadā 11. augustā iegādājos internet veikalā 1a.lv jauno videokarti:
Sapphire AMD/ATI Radeon R9 270X 2GB GDDR5 1127-01-20G(1) ar serijas numuru: A150900015910;
2016. gadā 28. jūlijā sakarā ar atklāto defektu esmu griezies 1a.lv ar prasījumu veikt neatbilstības noveršanas pasākumus (apmainot videokarti vai atgriežot naudu) nododu veikalam viedokarti. Atbilstoši Pieņemšanas aktam RMA-321119-1 videokarte nodota veikalam pilnā komplektācijā.
2016. gadā 12. augustā no veikala saņemta informācija kā diagnostikas laikā tika apstiprināta pieteikta neatbilstība un tajā pašā dienā tika piedāvāta apmaiņai videokarte. Tajā pašā dienā atbraucot 1a.lv veikalā lai saņēmtu apmainīto preci un iepazistinājoties ar to konstatēju:
1) Apmainīta videokarte bija atvertā iepakojumā. Iepakojuma serijas numurs sakrita ar nodotu iepriekš videokartes serijas numuru. No tā iziet kā apmainīto videokarti viņi ielikā un piedāvāja no manas puses nodotājā ipakojumā kastē);
2) Komplektācija bija tikai videokarte (antistatiskajā maisā) un kaste. Ipakojuma kaste bija bez atbalsta kartona vai citiem drošāi parvietošana domātiem atbalsta līdzekļiem (videokarte brīvi parvietojas kastes iekšā, kas būtiski varēja bojāt dotu ierīci parvietošanas laikā). Antistatisks maiss bija no citas ierīces komplektācijas;
3) Pašās apmainītas videokartes serijas numurs pec preces izniegšanas akta RMA98438AK noradīta bija cits (S/N:A1355200043884). No tā iziet kā nodota videokarte (S/N:A150900015910) tika apmainīta uz citu (S/N:A1355200043884);
4) Griežoties pie konsultanta pec paskaidrojuma (jo piedāvāta karte neatbils līguma nosacījumiem) saņēmu ELCO GRUPA AS servisa numuru kur man ir jagriežas pec atbildēm. Piezvanot saņēmu informāciju kā piedāvāta karte (S/N:A1355200043884) ir lietota un iepriekš remontēta videokarte. Papildus saņēmu rajienu par to kā zvanīju viņiem bet būtu jāgriežās veikalā 1a.lv.

Veikala konsultantu/darbinieku izteikts mutvārdu formā viedoklis bija sekojošs -"Jums tika sniegta līdzvertīga prece. Jūs nododat lietotu preci - mes Jums arī apmainam uz lietotu. Jus nododat bez komplektācijas (neskatoties uz to kā dokumentā rakstīts pilna komplektācija) mes jums arī bez komplektācijas. Jus nododat bojātu bet mēs Jums remontētu"

Griežoties pateretāju tiesību aizsardzības centrā pec telefoniskas konsultācijas saņēmu atbildi kā viņiem ir bija jāsniedz šājā gadījumā videokarti atbilstoši līguma noteikumiem (pirkta jauna tatād jaunu arī jādot apmaiņai) un ne par kādiem lietotiem un remontetiem runā likumā neiet - jauno nopircis jauno saņem.

Sakarā ar to kā piedavāta apmaiņai videokarte neatbilst līguma nosacījumiem (papildus vel piegādāta neatbilstoša iepakojumā un komplektācijā) no pieņēmšanas atteicos un tajā pašā dienā 2016. gadā 12. augustā veikalā 1a.lv sagatavoju un iesniedzu prasījumā pieteikumu (pievienojot pilnu situācijas aprakstu) ar nosacījumiem vai sniegt atbilstošu līguma nosacījumiem preces apmaiņu vai atgriez naudu.

2016. 08. septembrī saņēmu atbildi uz prasījuma pieteikumu kur 1a.lv uzstāj uz tā kā augšminēti aprakstīta piedāvāta apmaiņai videokarte atbilst līguma noteikumiem.
Atkārtoti piezvanot PTAC jautāju vai būtu vieglāk ja iesniegtu fotogrāfijas ar vizuālo stavokli kurā tiek piedāvāta apmaiņai videokarte un saņēmu pozitīvu atbildi. Atbraucot 1A.LV saņēmu atteiku uztaisīt piedāvātas preces fotogrāfijas (nu protams kurš vēlas lai to citi redz);

Uz doto brīdi tika sagatavots 2016. 08. septembrī iesniegums Pateretāju aizsardzības centrā. Gaidu palīdzību no viņiem. Velētos dzirdēt adekvātu komentāru no 1a.lv jo šajā veikalā esmu vīlies un vel nekad iepriekš man garantijas preces netika mainītas uz lietotām un remontētam iepriekš.......

Atbilde no 1a.lv Pārstāvja atbilde 14.09.2016

Labdien. Jūs nodevāt videokarti mums uz garantiju pēc viena gada lietošanas, garantija paredz, ka precei primāri tiek veikts remonts, bet ja remonts nav iespējams, tad prece tiek apmainīta pret līdzvērtīgu. Jūsu gadījumā serviss veica apmaiņu pret līdzvērtīgu videokarti, ņemot vērā Jūsu preces nolietojumu.

Papildināts AlexanderP 14.09.2016

Zvanot PTAC pec konsltācijas !!!jau ceturto reizi!!! nekas nemainas un saņēmu vienu un to pašu atbildi.
Citējot Jūs : “Jūsu gadījumā serviss veica apmaiņu pret līdzvērtīgu videokarti, ņemot vērā Jūsu preces nolietojumu.”

Atbilstoši “Patērētāju tiesību aizsardzības likumam” 28. pants 2. daļa vairs nav tāda formulējuma kā “līdzvertīga” prece bet “atbilstīga līguma noteikumiem”. No tā iziet kā lai panāktu līguma atbilstību (bija nopirkta jauna videokarte) Jums bija jāsniedz jauno videokarti apmaiņāi atbilstoši līguma noteikumiem, ja nebija iespējas veikt neatbilstības noveršanas pasākumus (remonts) manai videokartei.

Jūsu minēta “preces nolietojuma” (citējot Jūs “..ņēmot vēra preces nolietojumu”) defenīcija ir pielietojama tika gadijumā kad pateretājs pieprasa atmaksāt par preci samaksāto naudas summu atbilstoši 28. pantam 5 daļai un attiecas uz atmaksājamo naudas summas apmēru atbilstoši “līgumslēdzējas puses vienošanam” nevis uz sniedzamas apmaiņai preces vertību, ka pielietojat to Jūs, papildus bēz vienošanas.

No visa ši iziet, ka pec sava uzskata, neņēmot Peteretāju tiesību likumu, PEC SAVA viedokļa un sava likuma traktējuma, Jus pielietojas nepielietojamo (ņemot vērā preces nolietojumu) atbilstoši situācijai un sniedzat klientam PEC SAVA viedokļa līdzvertīgo (Jusu uzskata tas ir lietota un iepriekš remontēta videokarte).

Kam tad domāts likums ja tik liels un reklamējams veikals ļauj sev savvaļīgi lemt ko izpildīt bet ko ne?
Cik vel laiku un nervu Jūs man aizņēmsiet par manīm samaksāto naudu?
Kad es saņēmšu atbilstošu likumam paredzēto šajā gadijumā apkalpi?

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
28.pants. Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece
2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
(5) Patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

Atbilde no 1a.lv Pārstāvja atbilde 14.09.2016

Sveiki, kā jau Jūs minējāt, likumā ir rakstīts - atbilstīga līguma noteikumiem, uz tādu videokarti arī Jums apmainījām. Jūs iesniedzāt mums arī prasījuma pieteikumu, kur izklāstījāt pretenziju, uz ko arī saņēmāt oficiālu atbildi.

Papildināts AlexanderP 14.09.2016

Pat šajā sarakstā Jūs esāt PRETRUNĀ pret iepriek no Jūsu puses teiktajām.
Sākumā teicāt kā apmainījāt uz “līdzvertīgo”. Tagad sakāt kā uz “līguma noteikumiem atblistošu”

Tatād ESIET NOTEIKTI.

Pec Jūsu kritērija no Jūsu puses, piedāvāta apmaiņai, augšminēta apraksta videokarte
bija “LĪDZVERTĪGA” vai “LĪGUMĀ NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠA” ???

Atgadināšu:

1) Atbilstoši līguma noteikumiem no Jums esmu iegadājios JAUNO videokarti.
Jūs pieedāvājt apmainīt uz CITU LIETOTU un iepriekš REMONTĒTU.

2) Atbilstoši līguma noteikumiem nopirkta videokarte bija NEIZPAKOTĀ un PLOMBĒTA KASTĒ.
Jūs piedāvājat videokarti IELIEKOT TO KASTĒ KURĀ ESMU NODODIS JUMS SAVU VIDEOKARTI.
3) Atbilstoši līguma noteikumiem nopiekta videokarte bija PILNA ražotāja KOMPLEKTĀCIJĀ.
Jūs piedāvājat BEZ KOMPLEKTĀCIJA, tikai videokarti, kastē kuru esmu Jums sniedzis nododot savu videokarti neatbilstības noveršanai.
4) Atbilstoši līguma noteikumiem un ražotāja komplektācijai šiem videokartem ir iekšpusē drošības nolukiem ir atbalsta kartons kur ir jabūt ieliktai videokartei.
Jūs piedāvājat videokarti BEZ ATBALSTA KARTONA, kurā BRĪVI SITĀS/PARVIETOJAS kastes iekšpusē.

Citiem cilvēkiem lietota videokarte, iepriekš remontēta, bez komplektācija, neatbilstoši iepakota talākai transportēšanai u.t.t...

....to Jūs saucāt par līdzvertīgo jaunai videokartei , neizpakotai, plombētajā ipakojumā??? Tas ir pec Jūsu uzkata 28. pants 2 un 5 daļas atbilstošs traktējums?

Papildināts AlexanderP 14.09.2016

P.S. par LĪDZVERTĪGO vai LĪGUMA ATBILSTOŠU saucāt.

Papildināts AlexanderP 19.09.2016

Atstāt jautājumus bez atbildes ka redzu Jums ir normāla prakse...Papildināšu ar vel vienu jautājumu...

Kas tas tas ir par izsmiekli pret mani ja pat šeit Jūs rakstāt
http://www.sudzibas.lv/1alv/1alv-slikts-serviss-krapsana-c287921

“Gadījumos, kad precei nevar tikt veikts remonts (prece nav remontējama), pircējam tiek piedāvāta naudas atmaksa ar preces nolietojuma aprēķinu, atkarībā no termiņa kurā prece tika lietota.”

Tatad citiem tiek piedāvāta naudas atmaksa bet man, lietots un iepriekš remontēts nezinams kas??? Tā Jūs uzturaties pret pastāvīgo klientu???

Sūdzība veiksmīgi atrisināta AlexanderP 16.10.2016

“Naudu atpakaļ vai jaunu preci Jūs nedabūsiet!”

…ar tādiem, pilnā pārliecībā vārdiem mani satika 1a.lv servisa nodaļas darbiniece, kad klātienē atbraucot, biju konstatējis, ka pēc garantijas piedāvātā apmaiņai prece ir līguma noteikumiem neatbilstoša (lietota, bez iepakojuma, nezināmā stāvoklī)…

1 … mēnesis.. 2 … mēnesis.. 3 … mēnesis… un 1a lv atgrieza naudu...aprēķinot nolietojumu no 169 Eiro, saņēmu 135,20 Eiro – protams, tas ir likumīgi, bet nodomāju, ka godīgi, ņēmot vērā visus spēkus, kuri man bija jāpieliek!

Tātad, kā panāktu, lai veikals izpilda savus likumā norādītos garantijas solījumus un cik „spēka” uz to pielikt!?

Viss pēc kārtas... no manas puses aptuvens gaidīšanas laiks (87 DIENAS), telefoniskas pārrunas (3 STUNDAS), iesniegumu sagatavošana (3 STUNDAS), 3 braucieni turp un atpakaļ 1a lv birojā (3 STUNDAS), 1 brauciens uz PTAC un pārruna klātienē (2 STUNDAS), 3 nepatīkamas sarunas (klātienē) ar 1a lv servisa nodaļu (1 STUNDA), 7 izpalīdzošas konsultatīvas sarunas ar Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centru (1 STUNDA 30 MINŪTES ), 3 iesniegumi (2 iesniegumi 1a lv ar prasību un 1 iesniegums PTAC), 7 sagatavoti iesniegšanai dokumenti (30 MINŪTES), 1 sūdzība sudzibas lv portālā (30 MINŪTES), 12 komentāru sagatavošana sarakstē sudzibas lv portālā (1,5 STUNDA), 8 jautājumi bez atbildes no 1a lv (sarakstē šājā portālā).. Neaizmirstam par Patērētāju Tiesību Centra speciālistu darbu.

Aptuveni kopā ... 87 dienas gaidīšanai un 15 stundas - sagatavošanai, braucieniem un pārrunām + mani nervi.

To visu 1a lv man KOMPENSĒJA 6,76 Eiro apmērā! (NEPIEMĒROJOT 6,76 Eiro pie nolietojuma aprēķina)!

Iedomāsimies... vai pirkums ir tā vērts? Vai arī 1a lv apdomāsies par sagādātajām neērtībām, līdzvērtīgi tos kompensējot, kuri ir krietni lielāki par 6,76 Eiro?

A

Komentāri (21)

Neadekvātāku tekstu neesmu lasījis! Tātad Tu uzskati, ka gadu lietoji videokarti, nokāvi viņu un tagad - dodiet man vietā JAUNU? Wtf?
Ja es veikalā nopērku pienu, pusi izdzeru, pārējo atstāju uz galda, lai piens saskābst un es nesu viņu uz veikalu, lai maina pret jaunu, jo derīguma termiņš vēl nav iztecējis. Izdevīga krāpšanas shēma.

A AlexanderP 14.09.2016

Paldies par komentāru. Neesmu viņu "nokāvis" kā Jūs sakat. Par to ir atbilstošs servisa slēdziens, ka dota neatbilstība nav mana vaiņa. Piens un elektronika ir dažadas jomas un pie viņiem attiecināmi atbilstoši noteikumi un likumu.

To kā viņiem bijā jāsniedz jauno uzskatu ne es bet gan Pateretāju tiesību aizsardzības centrs (par videokarti konkreti nevis par pienu =)

Likums aizsargā Jūs kā pateretāju, un ja Jums bija/vai ir lidzīga problēma nekaunejoties griesties PTAC.
Tikai ja neesāt veikalu aizstāvis =))

Diemžēl tāda šobrīd ir milzīga sabiedrības daļa - Patērētāji, kaut arī pašiem patīk sevi saukt par klientiem. Nav nekādas starpības starp pienu un elektroniku, jo pēc likuma gan viens, gan otrs ir PRECE.Iespēja tikt pie jaunas videokartes būtu, ja jūsu atgrieztā videokarte būtu jauna, nevis gadu lietota. Manā gadījumā, pēc 9 mēnešiem noplīsa telefons un tiku pie jauna piemaksājot 37 Ls par nolietojumu.
P.S. Paldies par jaunu kategoriju - "veikalu aizstāvis"! Dzīvnieku, patērētāju, cilvēktiesību, bērnu tiesību aizstāvji jau bija :)

A AlexanderP 16.09.2016

Negribās domāt ka tāir taisnība, bet kādu laiku atpakaļ tas stingri noteikts likumā nebija.

Domāju ka Jūs piekritisiet kā šajā gadijumā visam ir jabūt pec likuma. Ka arī rakstīju iepriekš - PTAC devis komentejumu par to kā atbilstoši likumam viņiem bija šajā gadijumā jāsniedz jauno videokarti neviss ka Jūs sakāt "Iespēja tikt pie jaunas..ja atgrieztā videokarte būtu jauna".

Tomēr gaidīsim PTAC atbildi, aptuveni palicis 20 dienas. Lai klienti zina savas tiesības pec saņēmšanas pievienošu atbildi šeit.

T Tong Po 14.09.2016

Pusgada laikā no pirkšanas - saprotu, lai maina pret jaunu un miers. Precei, kas gadu lietota, pieprasīt lai veikals dod jaunu - apbrīnojami, cik nekaunības ir cilvēkos, lai citus, šajā gadījumā, pārdevēju *akarētu bezjēgā!

Ventilators 15.09.2016

Novērst neatbilstību paliek spēkā 2gadu laikā. Šados gadījumos biežāk izsniedz naudu - nolietojums nevis izsniedz lietotu tehniku, ko sākotnēji pat nav dokumentējuši kā saprotu un ko klients pats ir uzzinājis

V VecsPateretājs 14.09.2016

Nedomāju gan ka tas ir bezkaunīgi..ja es maksāju naudu un man dod GARANTIJU uz 2 gadiem tad ari apkalpojiet 2 gadu laikā. Noteikumi domāti mums - pateretājiem.

Es teiktu ka BEZKAUNĪGI ir apmulķot pateretājus. Tam arī domāts likums.

Autoram respekts.

Ventilators 15.09.2016

Tango un Romax laikam arī galvu spieduši vai arī strādā 1a.lv!

PRECI izsniedz JAUNU, vienīgi garantijas termiņš nepagarinās, bet paliek atbilstoši 2gadus no čekā iesistās dienas. tātad daži mēneši vēl.

Ko tādu pirmo reizi dzirdu! Ok, maina komponenti esošai iekārtai!

Bet te ir videokarte! Ko vai nu izmet vai dod jaunu vai atgriež naudu!

Interpretēt lietotu tehniku pret lietotu ir smieklīgi. Atgrieziet tad klientam naudu!
Vēl nelad tādu sviestu neesmu dzirdējis un piedzīvojis no servisa centriem un tik stulbu nostāju no veikala. No Elko arī negaidīju negāciju.

T Tong Po 15.09.2016

Komēdija! Nekas vairāk!
Vai cien sūdzmanis var iekopēt norādi uz likumu, kur būtu predefinēts, ka "apmainīt preci pret līguma noteikumiem atbilstošu" nozīmē apmainīt pret jaunu preci.

A AlexanderP 15.09.2016

Cien. Po! Pateretājiem jāzina savas tiesības!

Ceru kā Jums nav grūti lasīt vairāk par dažiem vārdiem =) Tas ir predefinēts pasā "līguma noteikumiem atbilstības" jēga - ir jaskatās, kāda prece un kāda stavokli bija iegādāta.

Nopircis pēc līguma noteikumiem jauno - tad pec līguma arī jauno saņem, ja tavu salabot nevar.
Nopircis pēc līguma noteikumiem lietotu - tad pec līguma arī lietotu saņem, ja tavu salabot nevar.

Gadijumā ja tomēr lasīt ir grūti ceru ka salasīt ciparus bus vieglāk - +371 65 452 554 piezvaniet, Jums par šo jautājumu dos kompeteta piesaukta veikt pateretāju tiesību aizsardzību instance atbilstošu atbildi =)

Ne ko citu par šo jautājumu no ta kas šeit rakstīt Jūs nedzirdēsiet tur. Saprotams - kā pardevējam grūti bus dzirdēt to..Bet tad arī piedāvājat atbilstošas preces kuras 2 gada laikā nebojājas vai veiciet remontu =)

Ja Jums tik nepatīk "apmainīt uz jauno" tad likumā paredzēta naudas atmaksa proporcionāla nolietošanai atbilstoši pušu vienošanai. Varām izskatīt arī tādu variantu =)

T Tong Po 15.09.2016

AlexanderP, es tad pareizi saprotu, ka tā ir tikai tava interpretācija - kā visam vajadzētu būt, vai ne? Nu ja reiz likumā tas nav noteikst. :D
Vispār veikalam vajadzētu palūgt, lai tu pierādi, ka preces neatbilstība līguma noteikumiem bija precei jau iegādes brīdī. :)

Es saprotu, mērķis ir viens - taisīt traci, lai veikals "salūzt" un "aizbāž" tev muti ar to, ko tu no viņiem tik ļoti gribi. :) Gan jau ka tā izdarīs. Es personīgi to uzskatu par tavu nekaunību. Lai Komersanti strādātu godprātīgi, pircējiem arī vajadzētu uzvesties līdzvērtīgi adekvāti.

A AlexanderP 15.09.2016

Cienijmais Po kungs! =)

Ta nav mana interpritācija un par to jau vairākas reizes rakstīju (lasiet, lasiet un vel reiz laisiet =)))

Tādu likuma saprāšanu man izskaidroja Pateretāju Tiesības Aizsardzības Centrā -
ja Jūs nezināt (par ko es šaubos) instance (no nosaukuma jau jabūt saprotamam) kura piesaukta
aizsargāt LĪKUMISKOS pateretāju tiesības.

Es balstos uz likumu un atbilstošas instances likuma komentējumu - bet Jusu vārdiem, pec Jūs rakstīta svērot, diemžēl atbalsta nav.

A AlexanderP 15.09.2016

No manas puses PTAC jau nosūtīts situācijas apraksts.

Neraizējaties, viņu lēmumu es arī šeit pievienošu, tad arī noskaidrosim - kam bija likumiska taisnība =)

V VecsPateretājs 15.09.2016

Šis kontoris nav nabaks veikals kurš var "salūzt"..bet gan likuma parkapēji..zinot vai nezinot..
Ja es nopirku sev preci man nav jadomā, kā pec gada lietošanas, jā viņa sabojāsies man aizvietos to ar cita cilvēka lietotu un nezinām no kā remontētu, nezināma stāvoklī atvestu..

T Tong Po 15.09.2016

Es tai visā kašķī vel kaut cik līdzi justu sūdzības autoram, ja viņam mēģinātu "iesmērēt" tiešām kaut ko neatbilstošu. Bet šeit ir pilnīgi normāls gadījums, kad vecu, no ierindas izgājušu videokarti aizvieto ar rūpnieciskos apstākļos atjaunotu/remontētu identisku videokarti. Tieši tāpat notiks ar viņa defektīvo karti - aizsūtīs uz remontu rūpnīcu, tur to, ja būs remontējama - saremontēs, un izmantos garantijas gadījumos apmaiņai.
Visa Eiropa tā strādā, un visi dzīvi un veseli. Vien pie mums te atsevišķi Patērētāju sabiedrības/domāšanas upuri, visas mantas grib lietot bez maksas - palieto gadu, un tad tik prasa naudu vai jaunu preci atpakaļ. Vienkārši nekaunība! Un bezatbildība arī!

A AlexanderP 15.09.2016

Cienijāmais Po kungs!

Esmu serteficēts un praktizejošais datoru tehniķis kopš 2008. gada,kopā 5 tehniskas arvalstīs atzinātas izglītības.

Velos Jūms teikt kā dotajām preces veidiem ir stingra apmaiņā uz jauno arvalstīs un runa par “rupnieciskos apstrākļos” remontētu (atjaunotu) tieši viņiem neiet.

Rupniecības veidā izgatavotus (lodētus piemēram) 1 vai pat 100 videokartēm (pec garantijas) rupniecība netaisīs – izdevīgak dot jauno videokarti, bet parēji atjaunošanas varianti NEDOD PARLIECĪBU PAR KVALITĀTI atbilstošu ŗažošanas standartiem par kuriem tik cīnas katrs rāžošanas uzņēmums.

Un tikai pie mums, diemžēl, tapat kā Ķīna, daži “garantijas servisi” un “veikali” meiģina kaut ko citu klientiem iebāzt..

Preces atjaunojuma tēma neiet, ja tiek mainīta nodota prece uz garantiju =)) Ņēmam Lielbritāniju un Vāciju piemēram (varu teik jo zinu un sastāpos)

Redzu kā nekad tadu produkciju ražošanas rupnīca nebijāt un ar atbilstošām personam nerunājat.

A AlexanderP 15.09.2016

Po!

Aizmirsu pieminēt (domaju kā iepriekšējo nelasījat) kā videokarte atnākusi brīvi parvetojoties kastes iekšpusē neatbilstoša antistatiskājā maisa un bez atbalsta kartona..

tatād vel nevar teikt vai tur viss ir viņai vesels..=D

Es jau sapratu ka veikali var Jums no garantijas sūtit precēs lielajas kastēs lai tur prece ka Kinder Surprise sitās...nu ta la iJūs varētu sadzirdēt no kastes ka viņā ir rupniecības veida atjaunota =D

A AlexanderP 19.09.2016

Tong Po un romaxsoft !

Viss kļūst saprotams lasot citas sudzības pret 1a.lv.

http://www.sudzibas.lv/1alv/1alv-slikts-serviss-krapsana-c287921

Kad šim veikalam pec likuma ir jaatgriž naudu Tong Po un romaxsoft ir klāt aiztāvot =D
Tas liek aizdomties kā Ventilators ir taisnība un laikām Jūs esat ieinteresojošas personas =D

T Tong Po 26.09.2016

ha ha ha! Būtu jau labi, ja man kāds veikals maksātu par to, ka pie kādas no sūdzībām ierakstu komentārus. Bet nē, diemžēl nemaksā gan.
Zini, var kādam nepatikt mani viedokļi vienā vai otrā jautājumā - man pret to nav iebildumi.
Ja lasu kādu sūdzību, kur, kā šajā gadījumā, kādam Patērētājam ir sakāpušas tiesības galvā - tad tā arī rakstu. Un man nevajag, lai kāds man maksātu par viedokļa izteikšanu. Un man nav iebildumi pret Latvijas uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas pie mums attīsta savu biznesu un dara to korekti, nevis kā viena daļa, piemēram, to pašu e-veikalu: pusgadu patirgo, nodokļus nemaksā, "piķi" nosmeļ un pazūd - un visi pircēji var iet ieskrieties. Šis konkrētais veikals tāds nav.
Bet, ja man pajautāsi kuram veikalam ir labākā klientu pēc-pārdošanas apkalpošana - Latvijā, tas viennozīmīgi ir RD Electronics. Visiem pārējiem, tais skaitā Mobiluksam, manuprāt, un no personīgās pieredzes skatoties, līdz RD Veikala servisa līmenim ir ko augt!

A AlexanderP 26.09.2016

Attaisnojumi, attaisnojumi, attaisnojumi...

«nemaksā gan…»
«kāds veikals maksātu..»
«maksātu par viedokļa izteikšanu..»

=D paši sevi «nododat», jo es tikai cetējot Ventilātoru, pieminēju, kā varbūt esāt ieinteresēta persona..par naudu Jūs teicāt trīs reizes pec kārtas..tatād kaut kas ar to jau ir !!

Likumus Jūs nezīnāt, vai vel kas, bet komentēt atbalstoties uz tiem diemžēl negribāt – to lasītāji jau saprata..=D

P Prophet 29.09.2016

Nu principā Aleksandram ir taisnība, ieejiet jebkurā videokaršu ražotāja mājaslapā un paneklejiet informaciju par garantijas nosacijumiem. Tur ir Melns uz balta rakstits, Ja prece nebus Remontejama tad dos jaunu, nesaprotu kas traucē 1a aizsūtīt. Bojāto karti ražotājam un tam atgriezis jaunu, jo 270 modelis Paris gadus atpakalj bija Viena no top spēłu videokartēm(Kurām 100% jaiztur liela slodze ) tas nav kkads neaizsargats suds kā intel hd vai ta paša Radeon hd 5450 pa 20 eur bez radiatora bet diezgan nopietna videokarte.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes