Komentāri (21)

V VID 30.04.2011

NODOKLUS MAKSAJAT PAR TO KA PELNAT IZIREJOT DZIVOKLI?LIGUMS BIJA NOTARIALI APSTIPRINATS?DIEZ VAI, TA KA AUTORE TURAT MUTI CIET

V VID 30.04.2011

Pastav kārtība attiecībā uz mājokļa izīrēšanas reģistrēšanu.Turklat ligums ir notariali jaapstiprina.Jamaksa visi nodokli.Menesa laika kops dzivokli dzivo cilveks vina ir tur jabut deklaretam.

Likumā noteiktā prasība, ka mājokļa izīrēšana obligāti jāreģistrē kā saimnieciskā darbība VID

Ir ari Sods par mājokļa izīrēšanas nereģistrēšanu

D Daniels 30.04.2011

VID, varbūt man uztaisīt niku Valsts Policija?! Kas par murgu jus tur rakstāt.. Nodokļus jāmaksā tikai tāda gadījuma, ja persona kam pieder dzīvoklis ir ar kādu komerciālu atļauju.. sākot no pašnodarbinātības līdz kaut vai AS vai augstāk.. Un ja mutisks līgums bija maksa par komunāliem maksājumiem tikai, tad par kādiem nodokļiem iet vispār runa.. Cirks.

V VID 30.04.2011

Lasiet ludzu likumus.:)

T tovid 30.04.2011

tev ar galvu viss ok?laikam esi viena no taam iziretajaam-zagleem:)))

V VID 30.04.2011

Nu redziet jaunais cilvek, tik lēti lamaties makat.Jusu vieta patiesi ņemtu talka Google un painteresētos par likumiem.

Veiksmīgu vakaru vēlot.:)

S samaja 30.04.2011

KAKIE ZE VID IDIOTI ! NE TVOE SOBACJE DELO, PLATILI NALOGI ILI NET, -ETO NE OSVOBOZDAET IRNIEKUS OT PORJADOCNOSTI ! Ziedite Kapinja un Co ir parastie zaglji !

S samaja 30.04.2011

Starp citu, cien.VID, viss bija likumiigi, t.k.turat muti ciet: ) Pelniet savus 100ls menesii !

V VID 30.04.2011

Samaja jūs tak varat ari kirilica rakstit.Citadi ir gruti lasit jusu tekstu.
Mana alga jus neskar, tapat ka mani neinteresē jusu algas apmērs nu it nemaz.Tacu likumus gan der zinat.

Veiksmi vēlot:)

п Правда 30.04.2011

Существуют процедуры в отношении квартир
Нормативные требования, что жилье аренда должна быть сделана запись экономической деятельности VID

п Правда 30.04.2011

Tad tev jāiet uz VID un jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam ( tas ir par velti ) un katru gadu tev būs jāaizpilda Deklarācija, kurā tu norādīsi savus ieņēmumus. Protams, tu arī vari kaut ko norakstīt, kas saistīts ar tavu saimn. darbību ( 70% no telefonsakariem, ko tu zvani izīrētājam, īres līguma sagatavošanas izdevumi, 70-80% (neatceros, cik tieši )transporta izdevumi, kad tu brauc uz šo dzīvokli pēc naudas, vienīgais Tev vajag tad rakstīt maršruta lapu.
Tu viņam vari izstādīt rēķinu, ko viņs apmaksā ar pārskaitījumu vai arī katru mēnesi izraksti kvītis.
'Ja gadījumā vēlēsies kvītis, tad tev veikalā jānopērk kvīšu grāmatiņa ar numuriem(!) un jānes to piereģistrēt uz VID. Katru ceturksni Tev būs jāiesniedz atskaite par izmantotajām kvītīm (numuriem).
Ja gadījumā izdomāji, ka tā darīsi, iesaku piereģistrēties EDS, lai visas atskaites vari nodot elektroniski!

U unjuristaatbilde 30.04.2011

Tātad man pieder dzīvoklis. Tas ir izīrēts. Ienākumi no īres apmēram 200 LVL gadā.
Līdz šim nekādus nodokļus neesmu maksājis.
Bet ir nepieciešams šo lietu sakārtot, jo ir bažas, ka nākotnē būšu zem VID lupas :)

Ja pareizi saprotu, man tagad būtu jāpilda deklarācija un 25% no šīs summas jānomaksā valstij?
Ir varianti kā to nedarīt, bet tā lai viss būtu korekti? Gādāt čekus no Depo, ka esmu pircis krāsu bunžas par 200 LVL gadā?

Jurists
Šī summa ir mazāka, kā gada neapliekamais minimums, tā ka ja citu legālu ienākumu nav, tad deklarācija jāpilda, bet nekas jāmaksā nebūs.

S Saiva 30.04.2011

# Pirms uzsākat sarunas par līguma noslēgšanu, obligāti noskaidrojiet - vai izīrētājs ir tiesīgs izīrēt dzīvojamo telpu!
# Nekautrējieties izīrēto telpu saņemšanas dienā kopā ar izīrētāju sastādīt pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā konstatē izīrējamās telpas un to stāvokli, platību, santehnikas un citu iekārtu tehnisko stāvokli, kā arī skaitītāju rādījumus!
# Atcerieties, īres līgums ir noslēdzams tikai rakstiskā veidā!
Noslēdzot īres līgumu, Jums ir jāvienojas par:

* īres objektu - konkrēti kādas telpas, kur un kādā platībā tiek izīrētas;
* īres maksas apmēru – slēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu, īres maksu nosaka, izīrētājam un īrniekam rakstveidā vienojoties. Dzīvojamās telpas īres maksu veido:

* dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un
* peļņa.

Pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome (padome) vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā. Līdz ar to katrā pašvaldības teritorijā īres maksa var būt atšķirīga. Savukārt valstij piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās dzīvojamās telpas valdītājs.

* pakalpojumu veidiem, ko saņems īrnieks –

pamatpakalpojumi, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana); papildpakalpojumi, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (karstais ūdens, gāze, elektrība, garāža, autostāvvieta u.c.). Īrnieks no papildpakalpojumiem var atteikties, divas nedēļas iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju.
Izīrētājs ir tiesīgs:

* sniegt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos pakalpojumus īrniekam tieši, kļūstot par pakalpojumu sniedzēju;
* būt par starpnieku starp pakalpojumu sniedzēju un īrnieku.
* maksu par komunālajiem pakalpojumiem – tikai pēc noteiktajiem tarifiem vai arī var vienoties par atsevišķu maksu par konkrētiem pakalpojumiem, tomēr atsevišķos gadījumos tas īrniekam nav izdevīgi.

Īrnieks ir tiesīgs:

* patstāvīgi norēķināties ar pakalpojumu sniedzēju par saņemtajiem pakalpojumiem;
* rakstveidā vienoties ar izīrētāju un pakalpojumu sniedzēju atbilstoši par to, ka izīrētājs saņem no īrnieka maksu par pakalpojumiem kopā ar īres maksu un norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju.
* maksāšanas veidu un laiku – izīrētājs ar īrnieku var vienoties, ka īres maksa tiek maksāta izīrētājam personīgi, pilnvarotai personai vai izīrētāja bankas norēķinu kontā ar pārskaitījumu. Līgumā jānosaka konkrēti, kādā veidā norēķināsieties ar izīrētāju. Līgumā jābūt noteiktam precīzam laikam, kad jāmaksā īres maksa un maksa par citiem pakalpojumiem, ko nodrošina izīrētājs. Atcerieties, ka par katru maksājumu jums obligāti ir jāsaņem naudas saņēmēja parakstīts dokuments, kas apliecina naudas saņemšanu, ja vien samaksu neesat veikuši ar bankas starpniecību (saglabājiet maksājuma uzdevumu).

* līguma termiņu - tam ir jābūt norādītam - vai līgums ir beztermiņa, kas ir izdevīgāk īrniekam, vai tas ir noslēgts uz konkrētu laika posmu. Noslēdzot līgumu uz noteiktu laiku, līguma termiņam izbeidzoties, īrnieka pienākums ir atbrīvot dzīvojamo telpu, izņemot gadījumu, ja līgumā ietverta saistība, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu (jāņem vērā, ka līgumā parasti ir paredzēta kārtībā, kā izlietot šīs tiesības). Izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja:

* īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā;
* dzīvojamā telpa nepieciešama īpašnieka vai viņa ģimenes locekļu personiskai lietošanai;
* dzīvojamā māja ir nojaucama vai arī dzīvojamā mājā (dzīvojamā telpā) jāveic kapitālais remonts.

Izīrētāja atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu īrnieks var pārsūdzēt tiesā.
Dzīvojamās telpas īrniekam ir tiesības, ja līdzēji nav norunājuši citādi un ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju.

* līguma izbeigšanas pamatiem - īrnieks jebkurā laikā var prasīt līguma izbeigšanu, ja tam piekrīt visi īrnieka pilngadīgie ģimenes locekļi, mēnesi iepriekš par to brīdinot izīrētāju. Īrnieks un izīrētājs var vienoties arī par citādu kārtību, piemēram, 3 mēnešus iepriekš brīdinot izīrētāju.

Izīrētājs var izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu tikai likumā “Par dzīvojamo telpu īri” paredzētajos gadījumos. Atcerieties, ka izīrētājs var izbeigt īgumu, ja:

* bojā vai posta dzīvojamo telpu (arī dzīvokļa iekārtu), citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas lietošanā, vai arī dzīvojamās mājas koplietošanas telpas, komunikācijas un iekārtas (izīrētājs var izbeigt bez brīdināšanas);
* izmanto dzīvojamo telpu, dzīvojamo māju, citas būves un telpas, kas īrniekam nodotas lietošanā mērķiem, kādiem tās nav paredzētas (izīrētājs var izbeigt, brīdinot vienu mēnesi iepriekš);
* citādi pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot pārējām personām dzīvošanu ar tām vienā kopējā dzīvoklī vai vienā mājā neiespējamu (izīrētājs var izbeigt bez brīdināšanas).

* īrnieka un izīrētāja tiesībām un pienākumiem - vienojieties pēc iespējas precīzāk par telpu izmantošanu, tai paredzētajiem mērķiem, kārtības uzturēšanu, iespējamiem remontiem un uzlabojumiem, zaudējumu atlīdzināšanu;
* strīdu izskatīšanas kārtību – jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu šķīrējtiesā netiek izšķirti strīdi par personu izlikšanu no dzīvojamām telpām!
Īres līgums ir pamats reģistrācijai dzīves vietā (pierakstam)!
Abpusēji izdevīgi ir sastādīt pēc iespējas detalizētu īres līgumu, taču līgums var būt arī pavisam īss - būtiska ir vienošanās par īres objektu un maksu. Līgumā neatrunātie un strīdīgie jautājumi tiks izšķirti pēc Latvijas Civillikuma, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” u.c. normatīvajiem aktiem. Līgumu var grozīt tikai pusēm vienojoties un noformējot izmaiņas rakstveidā.

L La9ks 30.04.2011

Tos izīrētājus, kuri nestiepj un neatskaitās, pie pakaļas paņem Ekonomikas policija (draugiem ar izīrētāju šitā sanāca). Papēta kontu izdrukas, kur katru mēnesi ienāk regulāras summas, un painteresējas, no kurienes un kāpēc.

D Daniels 01.05.2011

Ja visi butu tādi godīgi un likuma klausītāji, Latvija nesēdētu tāda dziļa bedre.. Tie paši juristi un likuma pārstāvji to nedara, ko Jus vel gribat no parastiem cilvēkiem.. Tāds stereotips iet jau desmitiem gadu un kamēr vara šeit nenomainīsies kā ASV, tas turpināsies vienmēr. Lai VID un FP, labāk strādā ar musu valsts domi un to deputātiem, kas apzog šo tā jau nabago valsti.

E es 01.05.2011

Pilniigi piekriitu Danielam, vieniigais domajoss cilveeks !

M marta 05.05.2011

hmm

. ..... 06.05.2011

Tik bieži ir dzirdēti tādi gadījumi, kad īrnieki kaut ko nesamaksā vai sataisa šmuci, vai vēl labāk - aiznes tehniku utt. Nekad nav dzirdēts, kad kāds par to būtu sodīts, jo parasti no šiem krāpniekiem nav ko piedzīt...ir līgums vai nav, vienalga

T toSaiva 07.05.2011

Ļoti noderīga un izsmeļoša informācija. Varbūt ir zināms ar kādām naudas summām izīrētājam jārēķinās, ja tiek uzsākts tiesāšanās process par nesamaksātajām naudām, sabojāto vai sašmucēto mantu un tml. līguma pārkāpumiem?

M mja 07.05.2011

Tos izīrētājus, kuri nestiepj un neatskaitās, pie pakaļas paņem Ekonomikas policija (draugiem ar izīrētāju šitā sanāca). Papēta kontu izdrukas, kur katru mēnesi ienāk regulāras summas, un painteresējas, no kurienes un kāpēc.
Komentēja: La9ks 30-04-2011
?????????????????????????????????
kopsh kura laika mentiem bez tiesas sprieduma bankas konta izdrukas pieejamas?

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes