Ventspils Tehnikums - Attieksme

Ventspils tehnikums, skola ar tik labiem pedegogiem. Bet kā tad ir patiesībā?
Skolas pedegogi darīs visu, lai studenti, netiktu galā ar darbiem, un nedabūtu iecerēto stipendiju, ar kuru izdzīvot visu mēnesi. Skola uzgrūž ļoti daudz darbus, un ne visiem šajā pandēmijas laikā ir pieejams dators, un tik līdz darbs netiek izdarīts ieliek nv, un 2 nedēļu labošanas punkts nenotiek, skolotāji atbild ar: mums pašiem ir daudz darba, daudz jālabo, viss, termiņš nokavēts. Kā rezultātā nestājas spēkā 2 nedēļu labošanas likums, un stipendija tiek nogriezta līdz 10 eiro.
Skolotāji nav kompetenti savos darbos.
Paldies

Komentāri (16)

ē ērglis99 08.12.2020

Tehnikums beigās paši iebāž to naudu, jo kad es mācījos arī savulaik, tad viņi reāli no mums katra studenta pat noņēma pa 10 euro un beigās izrēķinot tā sanāk liela nauda, ja tehnikuma mācas 2000 studenti. Solīja atdot, bet beigās nevienam neko neatdeva. :)

K Kristīne Vāgnere 09.12.2020

Ventspils Tehnikuma direktore, K.Vāgnere-Davidova Ērglim99
Labdien, vēlos vērst Jūsu uzmanību, ka Ventspils Tehnikumā NEKAD nav bijis 2000 audzēkņu, lielākais audzēkņu skaits, kas ir bijis ir 880. Vienlaikus par stipendijām - visas stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši audzēkņu uzādītajām sekmēm un kavējumiem konkrētajā mēnesi, par kuru tiek maksātas stipendijas. Šo finansējumu mēs saņemam valsts budžeta dotācijas veidā, par katra eiro izlietojumu tiek sniegtas atskaites Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī uzraugošajām iestādēm, tajā skaitā, Valsts kontrolei un dažādu auditu un pārbaužu veicējiem. Nelikumības, kuras liecinātu par to, ka būtu apkrāpti jaunieši, viņiem neizmaksājot pienākušos stipendiju, nav. Ja ir papildus jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu.

M miramebebe 08.12.2020

Piekrītu jums, Tehnikums pēdējā laikā ir tik noslīdējis tik leju, ka pat nav kur skatīties, ēdināšanas pakalpojumi tur ir zem katras kritikas nabaga jaunieši.

K Kristīne Vāgnere 09.12.2020

K.Vāgnere-Davidova miramebebei
Liels paldies par Jūsu viedokli, vienlaikus vēlos vērst Jūsu uzmanību, ka pretēji Jūsu apgalvotajam, Ventspils Tehnikuma audzēkņu sasniegumi kvalifikācijas eksāmenos (eksaminē darba devēju pārstāvji) un Latvijas un starptautiskajos konkursos liecina par ļoti augstu sagatavotības līmeni. Vienlaikus lielākā daļa no profesionālo priekšmetu skolotājiem ir papildinājuši savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādos kursos un semināros. Liela daļa no skolotājiem paši vada profesionālās meistarības kursus un seminārus dažādās mērķauditorijās. Protams, ka izglītības kvalitāti nosaka arī jauniešu vēlme apgūt izvēlēto profesiju nevis vienkārši jauki pavadīt laiku līdz atskaitīšanai no izglītības iestādes.

SelīnaMM 09.12.2020

Esmu personīgi apmeklējusi Ventspils Tehnikuma ēdināšanas uzņēmumu '' Akvārijs '' bet tas bija jau septembrī ēdiens ir patīkāms, atmosfēra ir jauka, bet jauniešu attieksme pret klientiem ir bijusi diez ko šausmīga.

O Olga VT 08.12.2020

Jūs vēl brīnaties par šādu attieksmi? protams, ka neviens negrib maksāt tās stipendijas.

K Kristīne Vāgnere 09.12.2020

K.Vāgnere-Davidova Olgai VT
Labdien, liels paldies par Jūsu viedokli, vienlaikus vēlos minēt, ka visas stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši audzēkņu uzārdītajām sekmēm un kavējumiem konkrētajā mēnesi, par kuru tiek maksātas stipendijas. Šo finansējumu mēs saņemam valsts budžeta dotācijas veidā, par katra eiro izlietojumu tiek sniegtas atskaites Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī uzraugošajām iestādēm, tajā skaitā, Valsts kontrolei un dažādu auditu un pārbaužu veicējiem. Nelikumības, kuras liecinātu par to, ka būtu apkrāpti jaunieši, viņiem neizmaksājot pienākušos stipendiju, nav. Ja ir papildus jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu

O Olga VT 09.12.2020

Labvakar cienītā K.Vāgnere-Davidova! Man ir patiess prieks, kā jūs atbildējāt uz manu sāsāpējošo komentāru jūsu atbilde man lika saprast, kā ir patiesībā! Jauku jums vakaru! Cieņā Olga.

Vagons Komā 08.12.2020

Maitas. Stipendija ir kā ūdens.

K Kristīne Vāgnere 09.12.2020

K.Vāgnere-Davidova Vagonam Komā
Liels paldies par Jūsu viedokli, vienmēr ir patīkami dzirdēt inteliģentu un konstruktīvu kritiku un ierosinājumus.

M Maija Rozīte 09.12.2020

Tehnikums nekur nerāda kā ir patiesībā, kā skolotāji izturas utt. Ļoti daudz skolotājiem ir pretīga attieksme, un daudzi skolotāji skatās pēc šāda principa tu man šodien patīc un tu man nepatīc. Šāda lieta būtu ne tikai jāpiemin, bet gn direktorei būtu laiks sākt domāt kā ātrāk rīkoties, lai par skolu ziņas nebūtu ar vien liekākas un kaut kādā citā portālā.

K Kristīne Vāgnere 09.12.2020

K.Vāgnere-Davidova Maijai Rozītei
Labdien, liels paldies par viedokli. Es kā izglītības iestādes vadītāja ne tikai pievēršu uzmanību, bet arī cenšos vērtēt visu iesaistīto pušu līdzatbildību - skolotāju prasmes, iemaņas un darba kvalitāti, kā arī jauniešu interesi un iesaisti mācību procesā. Diemžēl, pastāv pietiekami tieša saistība, ja salīdzina vēlmi pēdējā brīdī (tas ir pāris dienas pirms mēneša beigām) uzlabot vērtējumus un skolotāju "pretīgo attieksmi" šo vēlmi neatbalstot. Ikkatrs gadījums tiek izrunāts ar grupu audzinātājiem (reizi nedēļā piektdienās plkst.9.00) un izglītības programmu vadošajiem pedagogiem. Uz sarunu tiek aicināti jaunieši un viņu vecāki, diemžēl, ne visi vecāki (arī attālināti) ir gatavi šādām sarunām. Ja ir papildus jautājumi un ierosinājumi, ļoti labprāt ar tiem iepazīšos, lai tiktu nodrošināta normatīvajos aktos un labas pārvaldības principos noteikto prasību ievērošana.

SelīnaMM 09.12.2020

varbūt tā ir.

K Kristīne Vāgnere 09.12.2020

Ventspils Tehnikuma direktore K.Vāgnere-Davidova dzirkstiitei33 kā tēmas aizsācējai
Labdien, liels paldies par Jūsu viedokli, kā arī to, ka vēlaties dalīties savās pārdomās.
Uzdoto darbu apjomu nosaka konkrētās izglītības programmas saturs un mācību priekšmetā apgūstamās kompetences. Vienlaikus ikkatrs skolotājs ir tiesīgs izvērtēt konkrētās grupas teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjomu, lai maksimāli korekti plānotu mācību procesu. Protams, ka jauniešu iepriekš iegūto zināšanu līmenis var atšķirties, kā arī atšķirties var katrs konkrētais audzēknis, tomēr mācību viela ir jāapgūst visiem vienādā apjomā.
Par datoriem - Ventspils Tehnikumā ir atbalstīti audzēkņu visi iesniegumi, kuros izteikts lūgums izsniegt lietošanā datortehniku attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Šobrīd ir izsniegti 73 datori. Tiklīdz būs Jūsu iesniegums, tā arī to izvērtēsim.
Vērtējums NV (atbilstoši VT sasniegumu vērtēšanas kārtībai) tiek izlikts, ja konkrētais darbs nav iesniegts vai izpildīts noteiktajā termiņā. Vērtējuma uzlabošana ir atļauta, ja darbs ir bijis veikts sākotnēji, bet nesekmīgi. Vērtējumu var uzlabot vai iesniegt darbu vararī tad, ja ir bijušas attaisnoti kavētas nodarbības. Stipendiju apjomi tiek noteikti katra mēneša 1.datumā līdz plkst.17.00 par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to ir iespēja mēneša laikā sekot līdzi savām sekmēm, bet neskaidrību un problēmsituāciju gadījumā vērsties pie grupu audzinātājiem vai manis, izmantojot elektronisko skolvadības sistēmu Mykoob. Ja Jums ir papildus jautājumi vai arī vēlaties pārrunāt konkrēto situāciju, lai varētu saprast šo pārdomu iemeslu, būšu priecīga ar Jums sazināties.

SelīnaMM 09.12.2020

Priecē tas, ka skolas vadītāja cenšās risināt situācijas uz labāko pusi, bet ir viens liels mīnuss skolotājos, ka nemitīgi klačojas jeb verpina tenkas par jauniešu dzīves veidu, viņu zīmolu drēbem cik tas viņiem maksā un cik nemaksā , par viņu atzīmem salīdzot ar citiem jauniešiem , par viņu dzīvesvietām vai tās ir privātmājas vai dzīvoklis centrā , tiešām tas ir skumji, ka personāli mēdz tenkot par jauniešiem, tā nav tikai Ventspils skolās, bet visā Latvijā. Kāda gan daļa skolotājiem un personālam būtu kur jaunieši dzīvo? vai privātmāja un dzīvoklis centrā uzlabos attieksmi pret jauniešiem? domāju, ka nē! visiem ir jābut vienlīdzīgi bez nekādam ekstrām. Tehnikums ir vieta kur jāmacās, nevis jāverpina baumas par jauniešiem.

K Kristīne Vāgnere 10.12.2020

K.Vāgnere-Davidova Selīnai MM
Ņemot vērā Jūsu rīcībā esošo apjomīgo informāciju par pedagogu rīcību, kas robežojas ar ētikas principu pārkāpumu, aicinu informēt mani par konkrētiem gadījumiem elektroniski (elektroniskajā žurnālā mykoob) vai pa tālruni. Vienlaikus esmu nedaudz pārsteigta par Jūsu viedokli, jo šo 9 gadu laikā kamēr esmu šīs skolas direktore, ne reizi neesmu dzirdējusi audzēkņu pārmetumus par skolotāju baumošanu par jauniešu valkāto apģērbu vai to cenu. Bet jaunieši manā kabinetā ar savām problēmām un ierosinājumiem iegriežas ļoti bieži.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes