www.sudzibas.lv Turība Krāpšana, slikts serviss

Biznesa augstskola Turība - Krāpšana, slikts serviss

Labdien,

Es vēlos informēt IZM par BA “Turība” mācību programmas “Tiesvedība” (tālmācības formā) neatbilstību IZM izvirzītajām prasībām tālmācības programmām un vispārpieņemtām normām, ka arī vēlos ziņot par BA “Turība” atsevišķo pasniedzēju vājo (neatbilstošo) kvalifikāciju.

Man tiešām ir ar ko salīdzināt mācības tālmācības maģistratūrā BA “Turībā”, jo tieši tālmācības ceļā iegūts gan maģistra grāds ekonomikā RISEBA, gan 1.līmeņa augstākās izglītības grāds tiesību zinātnē Latvijas Juridiskajā koledžā, gan arī bakalaura grāds tiesību zinātnē Utenas Universitātē Lietuvā, gan arī mācījos Executive MBA programmā Essex University (Lielbritānija).
Attiecīgi, man ir ne tikai nojauta, bet var pat teikt plaša pieredze distances programmu apgūšanā, un es lieliski zinu, kā tiek organizētas augstākās izglītības tālmācības mācību programmas.

Kas man šķiet nepieņems BA “Turība”. Pirmkārt, jebkurš eksāmens vai kontroldarbs jāliek nevis attālināti, kā tas notiek, piemēram, RISEBA, bet gan jābrauc uz augstskolu, kaut gan mācību līguma parakstīšanas brīdī BA “Turība” J. Načiščioņa vārdā man apsolīja, kas viss notiks attālināti. Es speciāli uzdevu to jautājumu, jo manai sievai bija līdzīgas problēmas. Mācoties BA “Turībā”. Tātad, neskatoties uz piedāvāto mācību programmas formu, mācību līguma saturu, kā arī mācību personāla solījumiem, viņi faktiski to nevar nodrošināt ne tehniskā ziņā, ne personāla sagatavošanas ziņā. Neviens nesaprot, kā īsti jāpieņem eksāmeni attālināti, neviens nezin, kādi tehniskie līdzekļi šim nolūkam ir piemērojami, un līdz ar to rodas problēmas. Es to visu pacietu līdz zināmam brīdim, zinot, ka BA “Turība” tālmācības maģistratūrai Latvijā īsti nav alternatīvas.

Taču mans pacietības mērs izrādījās pilns pavisam nesen. Esmu augstāk minētās programmas 2.kursa students, katru gadu es maksāju augstskolai par tās macību pakalpojumiem vairāk par 1800 eiro. 1.kursu es pabeidzu bez jebkādiem parādiem – ne akadēmiskiem, ne finanšu. Oktobra mēneša beigās es nodevu atskaiti par izieto praksi savā starptautisko kravu pārvadājumu uzņēmumā (reģistrēts NACE darbības veids 49.41 – kravu pārvadājumi pa autoceļiem, ir apskatāms Lursoft vietnē) manas prakses vadītājai Ingrīdai Veikšai. Viņa man palīdzēja sakārtot atskaiti, es tiešām visu izdarīju atbilstoši viņas prasībām, kā arī sagatavoju prezentāciju, un panācu to, ka aizstāvēšu savas prakses atskaiti caur Skype.
Komisijā bija Nikolajs Ozoliņš, kurš arī vērtēja manu aizstāvēšanu.

Nākamajā dienā BATIS vietnē (BA “Turība” Intranet rīks vērtējumu uzlikšanai un iekšējai studentu un pasniedzēju komunikācijai) tika ievietots vērtējums “2”.
Pateikt, ka esmu bijis šokēts – nepateikt neko. Pirmkārt, tika reāli izieta prakse, tika sastādīta prakses atskaite saskaņā ar prakses vadītājas rekomendācijām un tiešiem norādījumiem, kā arī tika sastādīta prezentācija.

Viss bija ok līdz atskaites aizstāvēšanai komisijas priekšā. Attiecīgi, es varu izdarīt secinājumu, ka tieši komisija pieņēma lēmumu par manas prakses atskaites vērtējumu. Ko man Nikolajs Ozoliņš arī mutiski apstiprināja. No komisijas puses nebija absolūti nevienas rekomendācijas prakses atskaites uzlabošanai. Es biju pilnībā pārliecināts, ka “priekšmets ir nolikts” līdz ieraudzīju to “divnieku” BATIS.

Es samaksāju naudu un sāku gatavoties prakses pārlikšanai. Taču lai kaut ko izlabotu, ir jāzin, kādas kļūdas tad tika pieļautas. Tad es sāku prasīt, kas īsti nav pareizi manā darbā, un prakses vadītāja Ingrīda Veikša man nemācēja pateikt un norādīt uz manām konkrētām kļūdām atskaitē, atbildot “Acīmredzot, Jūs nevarējāt atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, tāpēc arī vērtējums bija negatīvs.

Jums ir jāizpilda visas prasības, kas ir noteiktas Prakses aprakstā, kā arī jāievēro Patstāvīgo darbu izstrādes un noformēšanas noteikumi, tad vērtējums būs pozitīvs.”

Protams, ka es nebiju apmierināts ar šo vispārīgo formulējumu, jo tajā nebija norādes ne uz vienu no kļūdām. Kā arī, pati Ingrīda Veikša, būdama mana prakses vadītāja, nevis komisijas loceklis, arī vērtēja manas atskaites atbilstību augstāk minētajiem pastāvīgo darbu izstrādes un noformēšanas noteikumiem un citām prasībām, un viņai nebija nekādu pretenziju, un viņa pielaida mani pie aizstāvēšanas.

Kad es lūdzu viņu precizēt konkrētās kļūdas, tad viņa vērsās pie komisijas locekla Nikolaja Ozoliņa, kurš (citēju) viņai atbildēja sekojošo:

“Labdien!
Prakses aizstāvēšanas laikā
Tika jautāts par starptautisko tirdzniecību regulējošiem aktiem, līgumiem, konvencijām, veidlapām. bāzēm, utt.

Jo prakse tika izieta, kā apgalvoja praktikants pie komersantā kas nodarbojās ar starptautisko tirdzniecību.

Atbildes nebija precīzas
Netika minēts:
Starptautisko tirdzniecības tiesību (STT) jēdziens un sistēma. STT kodifikācija un unifikācija.
ANO (Vīnes) 1980.gada Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma, pārdevuma līgumiem. UNIDROIT 1994.gada starptautisko komerclīgumu principi. Ārējās tirdzniecības darījumu jēdziens, līguma noslēgšana, struktūra, saturs un izpildīšana. INCOTERMS noteikumi. Starptautisko pārvadājumu tiesiskais regulējums. Maksāšanas metodes starptautiskajā tirdzniecībā. Interneta bizness.

Ar cieņu
Nikolajs Ozoliņš”

Attiecīgi, Nikolajs Ozoliņš pat nesaprata, ka prakse netika izieta kravu pārvadājumu uzņēmumā!
Viņš domāja (un vēl acīmredzot tā domā), ka prakse tika izieta Tirdzniecības uzņēmumā.
Ja docētājs nezin/nesaprot, kādas nozares uzņēmumā tika izieta prakse, kā viņš var adekvāti vērtēt šo darbu? Tiesiskais regulējums tirdzniecības uzņēmumiem un kravu pārvadājumu kompānijām ir dažāds!
Loģiski, ka arī visas viņa rekomendācijas nav pareizas.

Uz to arī tika noradīts docētājam.

Lūdzu
1. Izvērtēt Nikolaja Ozoliņa kvalifikāciju un sodīt, ja tiks konstatēts, ka viņš ir pieļāvis kļūdu. Studentus soda – gan ar atzīmi, gan materiāli. Lūdzu sodīt Ozoliņa kungu gan disciplināri, izteicot rājienu, gan finansiāli.
2. Izvērtēt Nikolaja Ozoliņa atbilstību ieņemajam amatam un atlaist no tā, ja tiks konstatēts, ka viņa kvalifikācija tam neatbilst.
3. Novērst pieļauto kļūdu vērtējuma normu piemērošanā (attiecībā uz Tirdzniecības uzņēmumu) un pareizi izvērtēt manu prakses atskaiti, ņemot vērā, ka runa iet par kravas pārvadājumu uzņēmumu.
4. Ja pirmie 3 punkti netiks piemēroti, lūdzu atgriezt mācību maksu pilnā apmērā par 2.mācību gadu, ieskaitot samaksāto naudu par prakses pārlikšanu.

04.12.2019

Uzņēmums saņēma paziņojumu par šo sūdzību

A

Komentāri (7)

⛔️ 04.12.2019

Un prakses norisei nebija stingru norādījumu, ka tai jānotiek "Tirdzniecības uzņēmumā" , nevis brīvi izvēlētā - Kravu pārvadājumu kompānijā?

A alexkis86 04.12.2019

Nē, tādu konkrētu norādījumu nebija. Tā bija brīva izvēle. Galvenais uzdevums faktiski bija idenificēt, kādi normatīvie akti regulē attiecīgā uzņēmuma darbību. Un prakses vadītājai patika mana argumentācija, viņai nebija nekādu pretenziju.

L Lailailai 04.12.2019

Nu ja vēlies to darīt zināmu IZM, tad tur tas arī jādara. Efekts būs lielāks (ja Tev ir taisnība), nekā sava sūdzamgabala ierakstīšanai šiten. Nez vai IZM atbildīgie darbinieki seko notikumiem šajā portālā, un ja seko-apšaubu iespēju, ka anonīmu sūdzību “var piešūt” lietai. Izmanto portālu Latvija.lv, lai atgalināti iesniegtu savu komentāru pareizajam adresātam, ja nav iespēju klātienē informēt par vērotajiem pārkāpumiem.

A alexkis86 04.12.2019

Sūdzība jau ir nosūtīta. Ar šo vēlos panākt publicitāti.

A alexkis86 04.12.2019

Man ir jautājums komentētājiem - vai Jums ir kāda informacija par šīm lietām? Cik tas viss ir pamatoti?
"Kā Stabiņš sāka savas rebes taisīt, tā RPIVA ir ieguvusi aizvien skandalozāku slavu. Nu jau aizvien vairāk tā līdzinās Turībai, ar nopirktajiem diplomiem un grādiem. Žēl, ka tas met ēnu uz tiem klātienes studentiem, kas savulaik ir cītīgi mācījušies" (avots - jauns.lv)

"Pašlaik ar šiem jautājumiem nodarbojas Saeimas apstiprināta Augstākās izglītības padome, kurā ir 12 cilvēki. No tiem viens pārstāv zinātni, divi – darba devējus (pašlaik tie ir no augstskolas "Turība"), četri – augstāko izglītību, viens ir students un trīs personas ir no IZM. Tātad patiesībā komisija, kurai jāvērtē augstskolas, lielā mērā pārstāv šīs augstskolas. Tāpēc arī nevienai augstskolai ar akreditāciju pagaidām nav bijušas nekādas problēmas." (avots - lvportals.lv).

Ja tā ir taisnība un Turības docētāji arī vērtē izglītības saturu, tad tur būs grūti ko padarīt. Jo faktiski tā ir mafija :) Un nevienam neinterese, vai siem kungiem ir interesu konflikts? Es jau skatos, ka tur sēž pensionāri, kuriem ir ap 80 gadiem.

A alexkis86 04.12.2019

Arī šeit ir atrodamas 19 sūdzības par Turību un, piemēram, tikai viens (un tā neadekvāta) sūdzība par RSEBAA. Viņus tas maz interesē, viņi diplomu iegūšanu padarījusi par biznesu. Pats sliktākais, ka tas notiek par studentu naudu. Ne labas izglītības, nekā... Vienīgais ieguvums - "koročka". Diemžēl. Sieva arī mācījā Turībā, nu līmenis ir ārkārtīgi vājš par priekš Latvijas. Nevar salīdzināt ne ar LU, ne ar Stradiņiem. Jāsaka, ka pat JK bija labāk. Šeit pilnīgakais bardaks. Neesiet ienaidnieki paši sev un netērējiet savu laiku, mācoties šajā kolhoznieku augstskolā.

A alexkis86 04.12.2019

Piekritu tev. Mūsu pienākums ir ziņot par to, jo ir naivie studenti.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes