www.sudzibas.lv August Serviss Система очистки работает неполноценно, дорогая цена за обслуживание

August.lv - Система очистки работает неполноценно, дорогая цена за обслуживание

Плохо проработаная система дренажа (инфилтрационного поля). Вода не успевает дренироваться, в следствии чего колодец переполняется. Поле забивается, уровень поднимается, все начинает переливаться с ондого сосуда в другой и ил и т. д. Разговор о платном сервисе узнал только после установки. После замены верхнего слоя грунта (песка) под камнем, система работает до полугода, потом очередной гемор. Много разговоров о погодных условиях или высоких грунтовых водах со стороны сервиса, но после смены грунта, система начинает работать. Хватает на пол года, потом очередной гемор. Куча разговоров с сервисом, что это природа, а они ничего не могут сделать. И предлагают дополнительную систему дренажа за + 1000 евро. Неадекватная ценна и неполноценно работающая система в моем данном случае.

Пытаются мне втереть, что дожди идут и поэтому поднимается вода. Что высокие грунтовэ воды. Но рядом стоят колодца (для поливки газона глубиной 2 метра и колодец для счетчика воды 1,5м они сухие). Вообщем ПЕЧАЛЬНО.
Все бы ничего, если бы не плохо проработанная система дренажа и сверхесстественный ценник за обслуживание!

Atbilde no August.lv Support Pārstāvja atbilde 21.11.2018

Paldies par Jūsu viedokļa atkārtotu izklāstīšanu.
Jāatzīmē gan, ka tajā no mūsu puses būtu veicamas nelielas faktu korekcijas. Pirmkārt, nevaram piekrist tam, ka par iekārtas apkopēm Jūs bijāt informēts tikai pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas. Mēs visiem saviem klientiem stāstām, ar ko ir jārēķinās iekārtu lietojot. Tā pat arī visiem klientiem izsniedzam sertifikātu, garantijas talonu un arī iekārtas tehnisko pasi, kur detalizēti ir aprakstīts viss par iekārtas parametriem, tās montāžu un darbības principu, sniegta darbības palaišanas un apkopju veikšanas instrukcija. Turklāt – mēs saviem klientiem nekad neuzspiežam iegādāties tieši mūsu pakalpojumus.
Otrkārt, Jums piedāvātās filtrācijas lauka pārbūves izmaksas pat ar iekļautu PVN nesasniedz Jūsu nosauktos apmērus. Kas ir pilnībā adekvāta summa, jo tajā iekļauta gan traktortehnikas piegāde uz objektu, gan cilvēku darbs, gan visi nepieciešamie materiāli.

Ja manā rīcībā ir neaktīva Jūsu e-pasta adrese, zemāk varat iepazīties ar Jums jau pirms tam personīgi nosūtīto e-pasta vēstuli.

„Labdien!

Rakstu Jums tādēļ, ka priekšniecība devusies komandējumā un, diemžēl, nav iespēju ar Jums sazināties. Taču, pirms vadība devās prom, vēl paspējām izrunāt radušos situāciju.

Lai Jūsu atmiņā atsvaidzinātu notikušo, zemāk vēlreiz izstāstīšu notikušo sīki, smalki un pa punktiem.

* Neskatoties uz to, ka Jūs ar mūsu uzņēmumu neesat slēdzis savstarpējās sadarbības līgumu, kas paredz iekārtas apkopi reizi sešos mēnešos pēc mūsu atgādinājuma, es tāpat Jums zvanīju, lai painteresētos par notiekošo Jūsu iekārtā un, nepieciešamības gadījumā, organizētu apkopi. Zvani tika veikti 15.10.2018. un 16.10.2018., kā arī pēc vismaz viena no tiem tika nosūtīta īsziņa par zvanu, jo, diemžēl, automātiskā balss mani informēja, ka "abonements pašlaik nav sasniedzams".
* Telefonsarunā, kas bija teju mēnesi vēlāk (08.11.2018.) un kuras laikā pieteicāt iekārtas apkopi, minējāt, ka vēlaties, lai no filtrācijas groda tiktu izņemti oļi, tad izņemta 15 cm liela grunts kārta un tīrīti oļi sabērti atpakaļ, jo uzskatāt, ka tas varētu palīdzēt attīrītajam ūdenim ātrāk uzsūkties zemē. Šīs sarunas turpinājumā, izmantojot joku, teicu, ka "ik pēc pusgada rokoties filtrācijā, drīz aizraksimies līdz Ķīnai', kā arī minēju, ka pēc šādām darbībām pastāv risks, ka grods sāks sēsties dziļāk zemē, kas var novest pie filtrācijas lauka deformācijas. Tādēļ nonācām pie kompromisa, ka meistars apkopes laikā novērtēs situāciju un, ja būs nepieciešams, smilšu slānis tiks noņemts.
* Pirmdien, 12.11.2018., pieredzējušākais no mūsu meistariem bija Jūsu rajonā, tādēļ veltīja savu un uzņēmuma laiku, lai apskatītu Jūsu iekārtu un pirms apkopes veikšanas novērtētu situāciju. Atzīmēju, ka par šo izbraukumu papildus samaksu neesam prasījuši, kā arī to negrasāmies darīt (lai gan objektu apsekošana un defektu noteikšana ir maksas pakalpojums). Kā vēlāk Jūs man atstāstījāt, meistars apskates laikā teica, ka atkārtoti jāņem nost smilšu slānis, lai gan meistars tā nebija teicis. Jūs pats izteicāt stingru vēlmi, lai tas tiktu izdarīts.
* Otrdien, 13.11.2018., mūsu meistars veica iekārtas apkopi (e-pastam pievienoju Jūsu parakstīto iekārtas servisa apkopes akta kopiju). Kā tajā varat lasīt, iekārtā tika konstatēta liela lieko dūņu koncentrācija (90% no kopējā ūdens daudzuma), tajā atrasts daudz tauku un filtrācijas grodā ir dūņas. Pēc iekārtas apsekošanas un problēmu noteikšanas, meistars uzsāka apkopes darbus: veica lieko dūņu nosūknēšanu, izmazgāja iekārtu, iztīrīja kompresora gaisa filtru, noregulēja iekārtu un izmazgāja filtrācijas grodu. Visi šie darbi ir iekļauti standarta iekārtas apkopē, tieši šādus darbus meistari veic visos objektos. Pēc šo darbu veikšanas, meistars speciāli devās Jūs pasaukt, lai varat apskatīt iekārtu un grodu, vēlreiz nokāpa līdz groda apakšai un parādīja Jums, ka nav nepieciešams veikt grunts izcelšanu, jo zem oļiem ir tīras smiltis. Uz ko Jūs, pēc mana meistara teiktā, esat atbildējis ar ko līdzīgu "jā, labi", t.i., apstiprinājāt redzēto un piekritāt.
* Trešdien, 14.11.2018., no rīta Jūs man zvanījāt izteikt savas pretenzijas pret sniegto pakalpojumu, jo "filtrācijā tagad stāv vēl vairāk ūdens". Tādēļ sarunas turpinājumā vērsu Jūsu uzmanību uz to, ka iepriekšējās vismaz 24 stundas Rīgā bija ilgstošas, brīžiem arī stipras lietusgāzes, kas attiecīgi izmaina gruntsūdeņu augstumu. Uz ko Jūs man atbildējāt ar jautājumu "vai tad pēdējos sešus mēnešus lietus nebija?", pēc kā īsti neļāvāt man atbildēt, ka šī vasara ir bijusi viena no karstākajā un sausākajām, tādēļ, iespējams, vasaras sezonā gruntsūdeņu līmenis bija zemāks, tādēļ attīrītais ūdens no filtrācijas varēja labāk uzsūkties zemē. Informēju Jūs arī par to, ka Jūsu rajonā pēc pēdējās gruntsūdeņu dziļuma mērīšanas (ja pareizi atminos, tas bija 2012. gadā), ir realizēti daudz un dažāda mēroga celtniecības/būvniecības darbi, kas, savukārt, ietekmē gruntsūdeņu augstumu un kustību, t.i., to līmenis var paaugstināties, ko arī esam novērojuši citos apkaimes objektos. Jūsu iebildums, ka "pagājušajā reizē jūsu meistari man izņēma grunti, kāpēc tagad nē" Jums atbildēju, ka šādi darbi neietilpst parastas iekārtas apkopes darbos. Iepriekšējā reizē šos darbus veicām, jo stingri uz to uzstājāt, taču mēs negrasāmies to darīt katru reizi, kad esam pie Jums (par vienkāršas apkopes samaksu). Turklāt, pēc filtrācijas iztīrīšanas, smiltis zem oļiem bija redzamas tīras, ko Jūs noliedzāt, jo it kā tās nesaskatījāt, kad meistars Jums rādīja (ja ir ļauts izteikt manu personīgo viedokli, tad šis šķiet aplami, jo, ja kaut kas tiek skaidrots un rādīts, bet Jūs ko nesaprotat, vienmēr ir iespēja uzdot jautājumus un tiesības saņemt atbildes uz tiem).
Telefonsarunas laikā arī izskaidroju iemeslus, kāpēc dūņas vispār migrē uz filtrācijas lauku. Pirmkārt, tas var notikt, ja dūņu koncentrācija iekārtā ir pārlieku augsta (kas šajā gadījumā, pie 90% koncentrācijas arī varēja būt ietekmējošais faktors), jo tad, rupji sakot, tām iekārtā "pietrūkst vietas", un tās meklē izeju. Otrkārt (un šis ir visizplatītākais iemesls), dūņas aizplūst uz filtrācijas lauku tad, kad vienā reizē un lielā ātrumā iekārtā tiek ievadīts pārlieku liels notekūdeņu daudzums. Abos gadījumos mēs nevaram uzņemties atbildību par to, ka dūņas nonāk filtrācijas grodos un aizsprosto attīrītā ūdens uzsūkšanās ceļus. Tas tādēļ, ka iekārtā dūņu pieaugums veidojas tik ātri, cik ļoti tās "barojat" ar iekārtā novadītajiem notekūdeņiem (turklāt, atgādinu, ka mēģināju Jūs sazvanīt laikus, lai varētu laikus noteikt un kontrolēt dūņu daudzumu un šāda situācija neveidotos, bet Jūs nebija iespējams sasniegt). Un mēs arī nevaram uzņemties atbildību par to (un mēs pat nevaram zināt un to noteikt), cik daudz vai cik strauji Jūs iekārtā ievadāt notekūdeņus no savā īpašumā esošās mājas. Līdz ar ko, loģiski spriežot, nonākam pie secinājuma - tas, ka filtrācijā nonāk dūņas un to aizsprosto, kā dēļ pieprasāt veikt tīrīšanu, nevar būt mūsu, kā uzņēmuma, atbildība.

Protams, beidzamajā mūsu telefonsarunā Jūs jau informēju - ja Jūs vēlaties, lai tiktu izņemtas zem oļiem esošās smiltis, tās apmainītas uz jaunām, pēc kā ievietojam grodā mazgātus vai jaunus oļus, to mēs varam noorganizēt. Tā vispār nav problēma un labprāt to nokārtotu! Taču šis ir atsevišķs pakalpojums, kam piemērojama atsevišķa samaksa. [..] Tam arī ir savs pamatojums, kuru, ja vēlaties, arī Jums varu izklāstīt.

Lai nerastos nekādi pārpratumi - šī ziņa un vēstījums netiek Jums sūtīta tikai no manis personīgi, bet arī uzņēmuma vadības vārdā. Priekšniecība ir informēta par visu, kas ar Jums ir pārspriests un izteikts arī Jūsu viedoklis. Lūdzu apstipriniet, ka esiet saņēmis un sapratis šī e-pasta sūtījuma saturu. Kā arī, ja Jums rodas kādi jautājumi vai vēl citas neskaidrības, ar prieku gaidīšu Jūsu rakstisku ziņojumu. Paldies jau iepriekš!

Turklāt, atsaucoties uz Jūsu vaļsirdīgo atzīšanos par mūsu telefonsarunu ierakstīšanu, vēlreiz atgādinu Jums - telefonsarunu ierakstīšana bez otras personas informēšanas pirms ierakstu veikšanas, ir pretlikumīga un par to var iestāties kriminālatbildība.”

Cieņā,
SIA „August Latvia Serviss”

P

Komentāri (1)

J Jānis2011 09.11.2021

Вот такими отписками и занимается август лв, а проблема описанная недовольным клиентом один в один с нашей ситуацией. Если хотите проблем с инфильтрацией и неккоректно работающим очистным сооружением, то август вас ждет. Описывать больше нет смысла, будем менять инфильтрацию, которая кстати говоря в других компаниях с налогами и прочими делами стоит окколо 300 евро и монтаж 200. Работы на несколько часов.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes