www.sudzibas.lv Ilva Vanaga Garīgi nestabila, degradējoša, nekompetenta, neizglītota

Psiholoģe Ilva Vanaga / Jelgavas izglītības atbalsta centra vadītāja, - Garīgi nestabila, degradējoša, nekompetenta, neizglītota

Šai personai ir nepanesami, kad tiek sarunas ierakstītas. Viņa sāk histēriski kliegt, piesaucot neeksistējošus likumus. Sarunas laikā ir agresīva, rupja, nekompetenta, ņirgājoša un degradējošas, izsaka zemiskas replikas. Savu psihiski nestabilo uzvedību cenšas slēpt vainojot klientu. Skolas labprāt izmanto viņas pakalpojumus, ja vajag vecākus un bērnu "noslepkavot". Mūsdienās, lai slepkavotu nevajag ieroci, bet degradējošus vārdus. Šī "psiholoģe" labprāt tādus izmanto strādājot gan ar bērniem, gan ar vecākiem.
Tā kā strādā Jelgavas IAC jūtas pasargāta un aizstāvēta no augstākstāvošām amatpersonām un ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras.

Sīkāka informācija ar uzskatāmiem pierādījumiem vēlāk.

Papildināts Leira 26.06.2016

Tā kā pašlaik I.Vanaga cenšas savu nekrietno rīcību novelt man un apsūdzēt mani Krimināllikuma 157.pantu, es turpinu paskaidrojošo ierakstu par to, kas īsti notika. Mans nodoms nav celt neslavu, bet gan informēt sabiedrību par I.Vanagas darba metodēm, tikai tāpēc, ka šī lieta saistīta ar Bērnu. Jebkurā citā gadījumā es būtu pasmējusies par tādu dumju psiholoģi un aizgājusi.

Pārrunu protokola NR. 52 pilnīgs izklāsts (ar Leiras pamatotiem komentāriem, kas balstās uz diktofona ierakstu pārrunu laikā. Ikviena persona drīkst ierakstīt savas sarunas, lai tās varētu izmantot kā pierādījumus, ja rodas šāda nepieciešamība.)

14.04.2016

Piedalās: Bērna māte – Leira;
Skolas direktore;
JIAC speciāliste-psiholoģe Ilva Vanaga (nekompetenta, neizglītota, garīgi nestabila persona, kas pārrunu gaitā asi izpaudās.);
Latviešu valodas skolotāja;
Kā arī nemākulīgā protokoliste.

Par: 6. klases skolnieka Bērna mācību sasniegumiem latviešu valodā (kas izvērtās Bērna un viņa mātes ķengāšanu, it īpaši no I.Vanagas puses, ko Skolas direktore atzina par labu esam, un pieļāva. Jo skolas direktorei bija svarīga liekulīgā slava, par kuru ļoti skaļi tika informēta sabiedrība, bet tie ir meli, jo skolotāju nopelna tur nav.)

Sarunas gaita: Leira nolika telefonu uz galda (jo gaidīju svarīgu zvanu), te pēkšņi I.Vanaga sāka histēriski kliegt un pavēlēja izslēgt telefonu, jo tas esot, viņasprāt, nelikumīgi, ka saruna tiks ierakstīta. Leira atteicās izslēgt telefonu vai pretējā gadījumā pārrunas pārtrauc un ieradīsies ar advokātu. I.Vanaga sāka kliegt vēl histēriskāk, nevaldot pār sevi, kļuva neiecietīga un uzvedās nekorekti. Lai mazinātu spriedzi, Leira izgāja no pārrunu telpas un deva iespēju nomierināties satrakojušai I.Vanagu un citiem dalībniekiem.
Pa to laiku Skolas direktore negribēdama pieļaut Leiras jurista klātbūtni, mēģināja pierunāt viņu turpināt pārrunas apelējot pie emocijām. Arī I.Vanaga mēģināja pierunāt Leiru turpināt pārrunas (neuzskatot par vajadzību atvainoties par savu rīcību).
Leira (konstatējot spriedzes mazinājumu) ieradās atpakaļ pārrunu telpā, kurā turpinājām sarunu.
Valodas skolotāja stāstīja, kā strādā ar bērniem un kāda ir sadarbība ar Bērnu. Pa vidu ik pa laikam iejaucās I.Vanaga ņirgājoši, ar nepiedienīgām replikām norādot, ka Bērns ir garīgi atpalicis, bet to pamatot nespēja.
Leirai iezvanījās telefons, pēc kuras sarunas vērsās ar jautājumu pie I.Vanaga, kāpēc sarunu nedrīkst ierakstīt. Uz ko I.Vanaga deva neadekvātu, bezjēdzīgu atbildi un aizbildinājās, ka esam bērna dēļ ieradušās (pastāvīga ņirgāšanās, nekorektie izteicieni un nemitīga lūrēšana telefonā neliecināja, ka I.Vanagai rūpētu Bērns, I.Vanaga uzskatāmi parādīja, ka viņa tur ir tikai tāpēc, lai pazemotu gan Bērnu, gan māti).
Turpinot pārrunas, Valodas skolotāja atkārtoti pastāstīja par sadarbību ar Bērnu, kuras laikā atkal ik pa brīdi I.Vanaga izteica (ņirgājoties) rupjus, nekorektus, nekompetentus, absurdus un degradējošus atzinumus par Bērnu.
I.Vanaga nedz kāpēc pieprasa izziņu no Bērna logopēda, Leira piekrīt, ka šādu izziņu ir iespējams saņemt, bet nesola, ka nesīs (jo uzticība pret esošiem pārrunu dalībniekiem nav Leirai).
Tiek pārrunāts, kādas ir Bērna intereses, kādus darbus veic ārpus skolas.
Turpmāk palika Leira, Skolas direktore un I.Vanaga.
I.Vanaga (dziļā pārliecībā, ka saruna netiek ierakstīta) sāka klaji ņirgāties un degradējoši, nicinoši izteikties par Leiru un Bērnu, pazemojot viņus. Izsakoties, ka Leira ir nepieklājīga, bezatbildīga un nepieklājīga savā rīcībā, uzsākot pārrunas. (Savu nekompetenci un histēriskos kliedzienus, degradējošo-iznīcinošo attieksmi pret Leiru un Bērnu I.Vanaga atzina, kā labu esam, kam ar lielu prieku piekrita Skolas direktore).
Pārrunās tika minēts Bērna mājas darbu nepildīšana. Skolas direktore izteica, ka mājas darbi dod iespēju uzlabot atzīmi gala rezultātā. Leira uzdeva jautājumu Skolas direktorei, kāpēc skolēni netiek motivēti gan mājas darbu izpildei, gan mācībām. Uz jautājumu atbildēja I.Vanaga, iebilstot, ka jebkura motivācija ir tirgošanās, kam Skolas direktore piekrita. Tātad motivēt nozīmē pārdoties, neizbrīna tāda negatīva attieksme un slikts rezultāts.
Pārrunas beidzās (ar iebiedēšanu) ar runām, ka turpmāk dzīve būs vēl grūtāk un ka dzīve vispār ir grūta (žēl, ka tāda dzīve ir šīm personām).


Secinājums: Ja skolas darbinieki un pieaicinātā „speciāliste” izturas bezatbildīgi, zemiski, rupji, nekompetenti, nicinoši un ņirgājoši pret vecākiem, tad arī tāda izturēšanās ir pret bērniem. Neizraisa izbrīnu, kāpēc bērni negrib apmeklēt ne konsultācijas, ne stundas.

Pārrunu protokolā tika veikts pieraksts tikai un vienīgi skolas interesēs, noliedzot jebkādu vecāku interesi un padarot par nepamatoti bezatbildīgiem, vienlaikus pati skolas vadība neuzņemas nekādu atbildību par skolā notiekošo, jo uz skolu un skolotājām neattiecas neviens likums, pat ne likuma pants. Kā arī netika minēta I.Vanagas ņirgājošā, nekompetentā attieksme. Es saprotu, ka I.Vanagai tika dota pavēle mūs, tas ir mani un Bērnu, iznīcināt, ko viņa ar ļaunu prieku darīja. Un, kad iedomājās, ka ir vinnējusi, ļoti ļauni triumfēja smejoties; "Redz, kā es varu muļķus nolikt pie vietas!" Tikai pie kādas vietas?
Piebildīšu, ka visas pārrunas gaitā I.Vanaga centās uzspiest, ka šī pārruna ir konfediciāla. Vai rupjības un ņirgāšanās, un pazemojumi arī tajā ietilpst?
I.Vanaga ar lielu prieku izmanto degradējošas, uzbrūkošas metodes, kas izpaužas kā ironija, sarkasms, varbūtējas rūpes par tavu veselību, personību, kas tūlīt pavēršas pret tevi pašu kā iznīcinošs ierocis noniecinot tevi, tavu pašcieņu, pašvērtību. Tā ir emocionālā vardarbība jeb, kā es saku, slepkavošana ar vārdiem. Klusēt par tādiem psihologiem, es uzskatu ka nevajag! Un tādas pārrunas notiek skolā!!!
Nav noslēpums, ka šādas psiholoģes strādā ar bērniem, tad, jo sevišķi par tādām jārunā publiski un jāpiesaista visas iespējamās uzmanība. Jo bērnu psihe ir vāja un ļoti viegli iznīcināma.
Uz doto brīdi I.Vanaga nespēdama samierināties ar manu publisko sūdzību:
1. Iesniedza policijā iesniegumu pēc Krimināllikuma 157. panta.
Diemžēl, jāatzīst, ka I.Vanaga neizprot KL panta būtību, es paužu, lai gan subjektīvu, bet patiesu informāciju.
2. I.Vanaga izpauda visu informāciju, kuru pati uzskatīja par konfidicionālu trešajām personām, jo tik detalizētu informāciju, ko dzirdu no svešiem cilvēkiem, es sniedzu tikai policijā.
3. I.Vanaga turpina ņirgāties, draudēt, pazemot, apsmiet ne tikai mani, bet arī manu Bērnu, kā arī aizskart cieņu un godu ziņu portālā veidojot foruma diskusijas.

I.Vanaga kad jāsāk atbildēt par saviem darbiem, tad gļēvi meklē dažādus attaisnojumus, vai savu vainu noveļ uz citiem... Agri vai vēlu būs jāatbild!!!

Papildināts Leira 26.06.2016

Pesonīgi es I.Vanagu saukšu pie atbildības viņas pašas rīcības dēļ kā pretatbildi. Bet dzīve ir dzīve, gan jau sāpes I.Vanaga "varonīgi" ir daudziem nodarījusi.
Visdīvainākais, ka skolas direktore pēdējā mūsu sarunā izteicās par I.Vanagu:'Viņa ir tāda... !!!'
Kāda??? Un kāpēc jūs "tādu" pieaicinājāt??? Jo negribējāt uzņemties atbildību, kā vienmēr!
Tad kādu sabiedrību mēs veidojam? Degradējošu, iznīcinošu, melīgu... Kādā nākotnē dzīvosiet??? I.Vanagas un skolas direktores, skolotāju rīcība bija pretīga!!!
Un I.Vanagas rīcība uz doto brīdi ir reti pretīga, kas liecina par garīgu nestabilitāti!

Papildināts Leira 26.06.2016

No I.Vanagas vēl joprojām izskan draudi par naudas maksāšanu, it kā viņau, un cietuma draudi. Kā arī melīga informācijas par kaut kādu IK, ko viņa nemitīgi adresē man!

Papildināts Leira 22.07.2016

Es saprotu, ka I.Vanaga nav spējīga samierināties ar savu nekrietno rīcību, turpina ziņu portālā ņirgāties par mani un Bērnu, tāpēc turpmāk iesaku I.Vanagai būt saprātīgai pretējā gadījumā sākšu nepatīkamu izskatīšanas procesu par I.Vanagas piemērotību darbam, kā arī pieprasīšu morālo kompensāciju par cieņas un goda aizskaršanu.

Papildināts Leira 18.06.2018

I.Vanaga savā patmīlīgā augstprātībā ir gājusi pārāk tālu un nespēj vairs apstāties!
Apmelojot mani viņa iesūdzēja mani tiesā un jūtas vareni lepna un varonīga, maldīgi domājot, ka viņu atbalsta pat pati valsts. Tas izraisa smaidu!
Sūdzot tiesā un tiesājoties I.Vanaga paralēli turpina ņirgāties zz.lv http://www.zz.lv/forums/tirdzniecibas-vietu-un-pakalpo/iluziju-pavelnieces-zozefinas-leiras-bezmaksas-zinibas-un-apmaciba-233146?cp=1 Skaists I.Vanagas "mākslas darbs". I.Vanaga viennozīmīgi nav psiholoģe, lai kādus dokumentus uzrādītu.
Protams, tiesā ir vieni vienīgi meli, kuru atbalsta Jelgavas valdes priekšsēdētāja G.Auza un, protams, ka ir melīgas noziedznieces I.Bergmane un A.Lumberga (skolas direktore). Laikam bija liels vilinājums par iespējamo naudas saņemšanu. Lai gan Jelgavas 4. sākumsskolas direktorei ir pierasta lieta apmelot bērnus un vecākus, tāpat kā I.Vanagai visi ir garīgi slimi un atpalikuši.
Jelgavas patoloģija pēc I.Vanagas teiktā - garīgi slimi vecāki un garīgi atpalikuši bērni!
Piebildīšu to, ka I.Vanaga ar putām uz lūpām cenšas pierādīt, ka ir psihoterapeite, bet Latvijas Republikā par psihoterapeiri drīkst strādāt cilvēks ar augstāko medicīnisko izglītību, tātad - ārsts. I.Vanag nav ārsts, viņa nav pat psiholoģe, secinot pēc visa notiekošā!

L

Komentāri (7)

L LOKI 16.08.2016

Sen bij' laiks un par tām pārējām ar vajadzēja uzrakstīt. Sevišķi pretīgas un ļaunas, it īpaši pret bērniem.

V varava 24.10.2016

Mēdz būt ļoti smagi garīgi slimi cilvēki. Kā ši te "psiholoģe". Vistrakākais, ka šādi strādā izglītības psiholoģijas atbalsta centrā. Ko tad tādi atbalsta... tikai savu stulbumu un ļaunumu! Tēlo izglītības speciālistus, bet sajēgas nekādas...
Psiholoģes - zem katras kritikas tiek, ka tik kādu apgānīt!
Katru dienu viņai jaunais gads un par sekām nemaz nedomā!!!
Vanag, atceries, ka ir pierādījumi, kur tu sevi parādīji visā savā "spožumā"! Un neviens tev nepalīdzēs... tā kā sēdi rāma, ja gribi saglabāt savu amatu!
Un, kas tad muļķības sāka rakstīt!? Man šķiet, ka tu ar saviem maitas putniem, nespēdama samierināties, ka esi atklāta! Ka ir atklāta tava pretīgā ļaunā daba. Cik daudziem esi pāri nodarījusi? Cik daudzus esi iznīcinājusi? Tikai atceries, tie, kas izdzīvoja, it īpaši bērni, viņi izaugs lieli un ko tad tu darīsi, kad viņi tev atriebsies! Uz policiju skriesi!? Vai viņi tev spēs palīdzēt!? Tajā, ko tu nodarīji viņiem!? Nē. Tu esi zaudētāja, jo dari ļaunumu citiem! Tāda izglītības speciāliste psiholoģe, kurai vienkārši nospļauties uz visiem, ka tik kādu nozummēt. Tikai ne uz tiem uzķēries!!! Tev pat sajēgas nav, kas es esmu un ko varu!!! :))) ...es protu gaidīt izdevīgāko brīdi!!! :)))

R rodzers.barrister 24.10.2016

Izlasot lietas būtību, sūdzību par 6. klases skolnieka bērna mācību sasniegumiem latviešu valodā, ņemot bērna mātes izklāstītajā informācijā un viņas rīcībā esošo liecību, ir konstatēti šādi likuma pārkāpumi:

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 12.pants noteic:
"Nedrīkst patvaļīgi iejaukties neviena personiskajā un ģimenes dzīvē, patvaļīgi apdraudēt viņa dzīvokļa neaizskaramību vai viņa korespondences noslēpumu vai nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju.
Katram cilvēkam ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai šādiem apdraudējumiem."

Civillikums 2352.a pants:Ja kāds prettiesiski aizskar personas godu un cieņu mutvārdiem, rakstveidā vai ar darbiem, tad viņam jādod atlīdzība (mantiska kompensācija). Atlīdzības apmēru nosaka tiesa."

Satversmes 100.pants noteic: "Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta."
(Ikviena persona drīkst ierakstīt savas sarunas, lai tās varētu izmantot kā pierādījumus, ja rodas šāda nepieciešamība.)

157.pants noteic: "Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā
sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz divdesmit
minimālajām mēnešalgām."

Ētikas kodekss 1.punktā noteikts: "Sniedz pareizas ziņas. Esi kritisks pret ziņu avotiem! Pārbaudi faktus un skaitļus, kaut arī tie jau agrāk publicēti, tik rūpīgi, cik to atļauj apstākļi. Sniedz lasītājam / ziņu saņēmējam iespēju atšķirt faktu uzskaitījumu no komentāriem."

un sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt Augstākai tiesai sūdzību pret JIAC speciālisti-psiholoģi Ilvu Vanagu par neatbilstošu rīcību, savas ārsta- psihologa prakses pilnvaru pārkāpumā, psihologs uzklausa ne dod padomus un apspriež rīcībspēju trešās personas klātbūtnē.
Skolas direktores nekopetentā rīcība pieaicinot uz lietas izskatīšanu psihologu, nepilnīga lietas izskatīšanas gaitas stenografēšana.

V varava 25.10.2016

http://zz.diena.lv/forums/sabiedriba/vai-radio-jelgava-partop-par-vietejo-kristigo-radio-221320?cp=2#comments
Šeit šī ''varone'' ļoti plaši izpaužas. Šī vietne viņai ir ļoti iemīļota vietējo bērnu un vecāku apgānīšanai un iznīcināšanai... Vietējās skolas ir ļoti priecīgas par viņu, jo viņa ļoti ''veiksmīgi'' visus konfliktus šeit risina.

P Pitagors 16.04.2018

Šī ir ļoti smagi slima psiholoģe. Vēl joprojām Leiru gāna zz.lv un tai pat laikā sūdz tiesā.
Iespējams, ka tiesā arī melo kā ļauns traks suns kopā ar skolotāju un direktori, kura arī ir tikpat ļaunas.
Ir cilvēki, kuriem lielu prieku sagādā citiem gandēt dzīvi.
" Tā kā strādā Jelgavas IAC jūtas pasargāta un aizstāvēta no augstākstāvošām amatpersonām un ļaunprātīgi izmanto savas pilnvaras. " --- precīzi teikts roka roku mazgā, korupcijaskalngals!

L Lepnā Lavīze 16.04.2018

Sūdzību vajadzēja noformēt korekti, bez diagnozēm un citiem epitetiem, pat ja ir pazīmes. Pat ja Leirai taisnība, printskrīni policijā būs arguments pret viņu. Bet Leirai vajadzētu sūdzēties Psihologu asociācijā un Izglītības kvalitātes dienestā (sūdzību noformējot korekti).

K kriminālnoziedznieki 18.06.2018

Izskatās, ka psiholoģe-vadītāja no Izglītības psihologu atbalsta centra bikses savā melojot. Nekas nekas, mēs tevi drīz populāru pataisīsim, varēsi skaidroties tautas priekšā! Ilva Vanaga morāli slepkavo bērnus, karās kaklā bērnu tēviem, posta ģimenes... BRAVO! Neviens jau par to nav atbildīgs, bet slapa Ilva Vanaga tikai tiesājās par savu. Gods un slava Jelgavai! Bet neviens nav atbildīgs - viss Ilvas Vanagas personīgā iniciatīva no tukšas dzīves, uzmanības. Ilva Vanaga vēl joprojām savu psihozi izrāda zz.lv šeit http://www.zz.lv/forums/tirdzniecibas-vietu-un-pakalpo/iluziju-pavelnieces-zozefinas-leiras-bezmaksas-zinibas-un-apmaciba-233146?cp=1
Ko tu slimam padarīsi? Domā, ka ir psiholoģe, tad drīkst darīt ko grib!

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes