Inga Rudzāte - Krāpšana

Krāpniece – Inga Rudzāte
2017. Gada novembrī noslēdzu vienošanos ar Ingu Rudzāti (bildes nr. 1, 1.1 un 2) par dzīvojamās mājas projekta izstrādi. Iepriekš bija pozitīva pieredze, ieteica draugs. Projekts bija krietni mazāks (dzīvokļa vienkāršota atjaunošana) - to izstrādāja, būvvalde saskaņoja. Tagad arī – uz tikšanām nāca, skices sūtīja, lai gan projekts ir liels - četrstāvu māja ar pagrabu un pirti. Man kā neprofesionālim šajā jomā šķita, ka viss ir kā nākas – tiekas, e-pasti nāk, raksta whatsapp, sazvanās. Es toreiz vēl nezināju, ka viņa strādāja ar projekta vienkāršāko daļu – skicēm, kas man kā lietotājam arī ir svarīgākais – kā izskatīsies vizuāli māja no ārpuses un kāds būs telpu izkārtojums. Es neko nezināju par to, ka sarežģītākais ir izzīmēt katru skrūvi – būvkonstrukcijas. Šis ir pirmais šāds projekts manā dzīvē.

2018. G. Janvārī inga rudzāte izdomāja pirkt auto, sak, pirmais punkts tā kā izpildīts (nav nodošanas-pieņemšanas akta) – vajag naudu nākamajam. Samaksāju (bilde nr. 3 – var redzēt, ka pirmais maksājums arī samaksāts un dienā, kad par to tikāmies un vienojāmies, lai gan pareizi būtu bijis pēc tam, kad esam vienojušies par variantu, ko attīstām tālāk – pēc pirmā punkta izpildes) .

Pēc naudas saņemšanas iestājas ilgākas pauzes līdz pat 06.05.2018, kad tiek lūgta nākamā samaksa. Ja rēķinām līdzi datumiem un samaksām, tad uz šo mirkli jau būtu bijis jābūt gatavam projektam, ko iesniegt būvvaldē uz apstiprināšanu (pagājuši 6,5 mēn.) . Redz, autiņš ir, tagad mācībām vajag (bilde nr. 4) . Kā bildē nr.3 redzams, tad naudu esmu iedevis un uz vietas vienojāmies, ka tas ir par papildus darbiem: sarkano līniju, vecās ēkas demontāžu, iesnieguma par būvju (veco šķūnīšu) neesamību dabā un pagaidu ēkas projektu (lai gan vecās ēkas demontāža tika izcelta kā gaismas pils būvniecība pēc sarežģītības – izrādās, ka jaunajā projektā tā ir norāde – demontējam) un projektu sadalām divās daļās. Tāpat arī sarakstē minēju, ka jau tagad ir samaksāts krietni vairāk nekā izdarīts uz ko nekādi pamatojumi no Ingas Rudzātes, ka tā nav – nesekoja. Sekoja pagaidu mājas skices. Atkal pauzes. Risinām vecās ēkas problēmas ar pauzēm, jo tā redziet esot kultūrvēsturiska ēka, lai gan patiesībā tā ietilpst kultūrvēsturiskas ēkas ansamblī.

19.11.2018 whatsapp atgādinu ingai rudzātei, ka viņa ilgi pazudusi. 23.11.2018 sarunājam tikšanos uz 25.11.2018 (bilde nr.5 un 6) , ko 25.11.2018 atceļ (bilde nr.6) .

26.11.2018 ir solījums pēdējai pārcelšanas reizei un ka nu tiksimies 28.11.2018 (bilde nr.7) . 28.11.2018 atceļ tikšanos (bilde nr.7) otro reizi. Šeit jau norādu to, ka man šī laika vilkšana neapmierina, kamēr inga rudzāte norāda, ka decembra otrajā pusē, janvāra sākumā varēs jau iesniegt dokumentus mbp (minimāla sastāva būvprojekts) būvvaldē, skices esot – man gan nekāda sējuma nav, tikai e-pastā sūtītās skices.

Trešajā reizē 02.12.2018 inga rudzāte arī neierodas (bilde nr.7) .

Tad rada priekšstatu, ka kaut ko dara, bet neierodas uz tikšanos ceturto reizi 16.12.2018 (bilde nr. 8) .

18.12.2018 (trešdiena) inga rudzāte raksta, ka tiekamies 23.12.2018, ko arī atceļ 22.1.2018 (jau piekto reizi neierodas uz tikšanos) sakot, ka ir pārvērtējusi savus spēkus un dodoties uz laukiem pēc miera un vēl vinnējusi konkursu dzīvokļu mājai miera ielas sākumā, piesakot, ka varēs tikties jebkuru nedēļas dienu (bilde nr.9) .

Noliku datumu un laiku uz 26.12.2018 18: 00 – uz ko inga rudzāte nereaģēja nedz apstiprinot ierašanos, nedz ierodoties (bilde nr.9) . Tātad sesto reizi neierodas uz tikšanos. Protams nebija arī e-pastu un zvanu. Kopš 26.12.2018 inga rudzāte uz maniem telefonzvaniem neatbild.
Prasīsiet ko darīt? Griezties policijā! Jā, bet var tak mēģināt citādāk atrisināt – sarunu ceļā, ko arī darīju – mūsu kopējs paziņa aizrakstīja un pajautāja vai es kā būtu ingu rudzāti aizvainojis? Atbildē – klusums.

Atradu uzņēmumu caur kuru inga rudzāte darbojas: sia jr elements un tā vadītāju juri rotčenko. Telefonzvanā j. Rotčenko informēja, ka esot vēl kāds cilvēks, kuram inga rudzāte nepabeidza projektu un viņiem pašiem nācās to izdarīt, jo uz projekta esot jr elements logo un paraksti. Kā brīnums otrā dienā – inga rudzāte 12.02.2018 atrakstīja, ka sagatavos kopsavilkumu un sazināsies (bilde nr.10) . Lieki pieminēt, ka kopsavilkumu nesaņēmu un sazināšanās nenotika no ingas rudzātes puses un uz maniem zvaniem atbildēts netika, tāpēc pēc konsultācijas ar advokātu 07.03.2018 atcēlu iepriekš izsniegto pilnvaru par ko informēju ingu rudzāti.

Advokāte sagatavoja un nosūtīja ingai rudzātei pirmstiesas brīdinājumu ar aicinājumu nokārtot savas saistības. Šo brīdinājumu inga rudzāte saņēma 08.04.2019, kad atbildēja, ka ir to saņēmusi. Tātad kopš ingas rudzātes nozušanas 2018. Gada decembrī viņai bija teju četri mēneši laika ar mani sazināties pirms tika sagatavoti dokumenti iesniegšanai policijā. Tā vietā inga rudzāte neko nedarīja, acīmredzot, turpināja uzskatīt, ka visi jautājumi atrisināti un lēmumi pieņemti (vienpusēji) .

Tika iesniegti dokumenti policijā, kas savā ierastajā rutīnā un noslogotībā lietā pat neiedziļinoties atbildēja – šis nav kriminālprocess, bet gan civiltiesiski risināms jautājums. Uz to mirkli vēl nebiju konsultējies ar citiem arhitektiem, inženieriem, advokātiem un latvijas arhitektu savienību un nemācēju pamatot to, ka ingas rudzātes izdarītais ir tikai acu aizmālēšana – izdarīts vienkāršākais no projekta, radīts priekšstats par darbu, bet tajā mirklī, kad jāsniedz būvvaldē, tad pēkšņi parādās atrunas, kas beidzas ar pilnīgu pazušanu. Policiju tas neinteresē, jo lieta komplicēta un procesa izpēte resursu ietilpīga, tāpēc standartā visi prasītāji tiek sūtīti risināt šādas lietas civilprocesuāli tā vietā, lai palīdzētu latvijas iedzīvotājiem ieviest likuma taisnību dzīvē un atgūt ticību mūsu sapuvušajai tiesu/policijas varai.

Lieki piebilst, ka inga rudzāte nav sertificēta arhitekte, bet darbojas ar sia jr elements starpniecību un vismaz iepriekšējo vienkāršoto dzīvokļa atjaunošanas projektu parakstīja toreiz vēl sertificētā arhitekte daiga deruma (bilde nr.11) . Arī šoreiz inga rudzāte teica, ka būs tāpat.

Tāpat noskaidroju, ka inga rudzāte iestājusies rtu arhitektūras fakultātē bakalaura studiju programmā 07.08.2003. Apguvusi divus kursus (viens gads?) , atskaitīta no studijām 11.09.2007 kā nebeigušu studiju programmu, lai gan lai būtu par arhitektu ir jāpabeidz 3,5 gadi bakalauros, tad divi gadi maģistros (https://www.rtu.lv/lv/af/toposajiem-studentiem-af/studiju-programmas-af) un tad 2 gadi jāstrādā nozarē (https://www.latarh.lv/arhitektu-sertificesana/sertifikata-iegusana/). Citiem vārdiem inga rudzāte nav ieguvusi vajadzīgo izglītību, lai šāda apjoma projektu uzņemtos, kas nozīmē – viņa jau pirmajā dienā zināja, ka nav kompetenta un spējīga šādu projektu uzņemties un novadīt un neko par to neteica. Tieši otrādi, kad es prasīju kā viņu saukt pilnvarā – viņa atbildēja – arhitekte, citiem vārdiem tāda, kurai diploms kabatā. Arī sava facebook lapā viņa maldina cilvēkus sakot, ka strādā par arhitekti.

To, ka policija šajā lieta neko labprātīgi nedarīs man teica vairāki advokāti, jo policija ir pārslogota, bet lieta ir komplicēta un man nav citu cietušos, kurus nosaukt. Atkārtoti zvanīju j. Rotčenko un centos sarunāt kopēju tikšanos trijatā (es, inga rudzāte un j. Rotčenko) , lai izrunātu situāciju. J. Rotčenko man atbildēja, ka inga rudzāte esot labojusies, to projektu pati (!) izlabojusi, bet kas attiecas uz mani tad visi jautājumi atrisināti un lēmumi pieņemti (sanāk lēmumus inga rudzāte pieņēmusi vienpersoniski bez manis) . Tātad arī j. Rotčenko sāk runāt citādāk, kas no vienas puses ir saprotams, jo kuram tad vajag svešas problēmas? Viņš arī informēja, ka projektu vadība sia jr elementā notiekot tā, ka tad, kad inga rudzāte ir gatava iesniegt dokumentus būvvaldē, tad viņi (jr elements) iesaistās un ja vajag labojumus, tos pieprasa. Šeit sanāk, ka pēc tā, ko inga rudzāte parakstījusi – jr elementam jau bija jābūt iesniegtiem dokumentiem uz pārbaudi iesniegšanai būvvaldē. Pēc 11.12.2019 telefonsarunas ar j. Rotčenko – jr elements šādu dokumentu nav. Manuprāt kāds melo un iespējams piesedz otru. Uz manu aicinājumu tikties – apstiprinājuma nav, tikai skaidrojumi, ka jr elementam nav nekādu saistību ar šo projektu un inga rudzāte esot visu un vēl ar uzviju izdarījusi (tā viņa apgalvojot) . Vienojāmies, ka nosūtu j. Rotčenko vienošanos ar e-pastiem, lai viņš zinātu šī stāsta dokumentālo pusi. Pēc konsultācijas ar juristu – dokumentos nenosūtīju, bet nosūtīju aprakstu. Rezultātā atpakaļ saņēmu brīdinājumu, sauksim to tā, ka pret mani varētu vērsties tiesā par neslavas celšanu (bilde nr.12) .

Konsultējoties ar daudzajiem speciālistiem gan arhitektūras nozarē, gan advokātiem, gan latvijas arhitektu sabiedrības ētikas komisiju un nonācu pie secinājuma, ka rakstīt šo patiesības stāstu ir pareizākais risinājums, lai cilvēki zina to un izlemtu jau ar plašāku redzesloku par iespējamām sadarbībām nākotnē. Šo stāstu turpināsim arī policijā un vid, jo manuprāt pēc visa noskaidrotā tā nav viena cilvēka krāpnieciska darbība, bet gan darbs organizētā grupā.

Pirms šī visa publicēšanas nosūtīju to (šo informācijas apkopojumu ar visām bildēm/faktiem) arī ingai rudzātei ar aicinājumu vēl pēdējo reizi apdomāties un izmantot iespēju savest visu kārtībā, noslēdzot vienošanos par naudas atgriešanu viņai iespējamā laikā (piem. , 100 eur mēnesī, jo viņai kā ilgstoši nestrādājošai lielākas summas varētu būt nereāli pavilkt) . Pēc atbildes var skaidri redzēt, ka viņa ne tikai nepaskaidro, kāpēc pārstāja atbildēt, neatnāca 6x uz tikšanos, neiesniedza atskaites par padarīto, neinformēja sia jr elements par projektu mbp iesniegšanai būvvaldē, bet gan ir 100% pārliecināta par savu taisnību (bez faktiem un pamatojumiem) un aktīvi sāka uzbrukumu – tā to parasti dara ievainoti zvēri. Tā arī ir plašākā ingas rudzātes komunikācija kopš 2018. Gada 22. Decembra aiziešanas pie miera un klusuma un 2019. Gada 12. Februāra solījuma sataisīt kopsavilkumu un sazināties. Šeit jāpiebilst, ka atklājas vistipiskākā krāpnieku shēma – radīt priekšstatu, ka kaut kas tiks izdarīts (sūtīja skices, sazvanījās, nāca uz tikšanām) , izdarīto pārvērtē, aizbildinās, ka vajag naudu nākamajam posmam, auto, mācībām un tad, kad prasa padarīto iesniegšanai būvvaldē – uz tikšanām nenāk, telefonu neceļ un pazūd pavisam. Tad, kad informē par to, ka faktus nodosi plašākai sabiedrībai, lai viņi uzmanās un aicini nokārtot saistības – tad sāk uzbrukumu (bilde nr.13) .

Man nav izprotams kā pakalpojumu sniedzējs, šajā gadījumā inga rudzāte, iedomājusies vienkārši pazust un neatbildēt, iepriekš paņemot naudu. Viņai bija ļoti daudz laika, lai vērstu situāciju par labu un jāsaka godīgi, ka līdz pat šī raksta publicēšanai es cerēju, ka viņa to darīs. Tā man ir mācība par uzticēšanos un palīdzēšanu ingai rudzātei. Ceru, ka šī mācība noderēs arī citiem. Pēc visa augstākminētā es nevaru ingas rudzātes rīcību aprakstīt nekā citādāk kā krāpniecība.

Aicinu visus, kuri ir cietuši no ingas rudzātes darbībām lielākā vai mazākā apjomā rakstīt man privāti, lai varam apvienoties cīņā.

J

Komentāri (13)

Life_is_life 02.01.2020

:)

BondsBonds 03.01.2020

Draugs kurš ieteica vairs nav draugs?
Četrstāvu projekts un vienkāršotā kārtība? Vēl pirts? Tā jau kaut kāda zinātniskā fantastika.
Daudz aprakstīts par sūdzību, bet fakti un detaļas par projektu nav. Kā zināms monētai ir divas puses. Pagale viena nedeg.

D Darbadrosibaspadome Speciālista atbilde 03.01.2020

Lai kvalificētu izkrāpšanu atbilstoši KL 177. pantam, jākonstatē visas krāpšanas pamatsastāva pazīmes.
1.daļā - Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana)…
2.daļā - Par krāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās...
3. daļā - Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai ja tā izdarīta, iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujam­ieročus vai munīciju

Ka redzam no augstākminētā, attiecīgajās daļās paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes nevisai sakrīt ar Jūsu stāstīto. I.R. neiegūst ne svešo mantu ne tiesības uz to, līdz ar to nodarījuma kvalifikācija neatbilst minētājām Krimināllikuma pantam. Un attiecīgi Valsts policija pareizi sniedza Jums atbildi, par to, ka minētāja nodarījuma nav noziedzīga nodarījuma sastāva.
Viss aprakstītājs ir Civiltiesiskais strīds par līgumsaistību nepildīšanu. Jums ir visas iespējas atgūt savu naudu vai panāks pasūtījuma izpildi, vēršoties vispārējās jurisdikcijas tiesā: pēc Jūsu deklarētas dzīves vietas (ja veicat pasūtījumu ka privātpersona) vai pēc jur. personas adreses jā rīkojāties tā vārdā.

P.S. Netērējiet naudu, mēģinot saukt I.K. pie kriminālatbildības, lūdzot policiju uzsākt kaut kādus procesus. Rezultāts būs "0". Sastādiet prasības pieteikumu tiesai, samaksājiet valsts nodevas un gaidiet nozīmēto tiesas dienu. I.K. pēc pavēstes saņemšanas pati ar Jums sazināsies mēģinot atrast risinājumu, lai nekļūtu par parādnieci un nemaksātu likumiskus procentus un nemeklētu naudu parāda atgriešanai.

Jautājumu gadījumā: [slēpt]@inbox.lv

P par apmelošanu 08.01.2020

Nez, kāpēc nepublicē projektēt definēto, paša uzrakstīto telpu programmu JAUNBŪVEI ? Un tālāk ceļ apsūdzībās, ka netiek izstrādāts ESOŠĀS KOKA MĀJAS ATJAUNOŠANAS (apsūdzības par krāpšanu iesniegumā policijai - RESTAURĀCIJAS!) PROJEKTS ? 
Vai nav tā, ka pajuka biznesa iespējas vispār kaut ko celt un tāpēc cešas atgūt visus savai minhauzeniskai iecerei iztērētos līdzekļus, PATS KRĀPJOTIES, kā vien var? 
Varbūt maksājumi ir veikti tāpēc, ka prasītais darbs tika izdarīts un jaunbūves projekts (un klāt vēl pa ceļam radušās vēlmes) skiču stadijā izstrādātas? Jo kāpēc tad maksāja?
Un varbūt, ja no 1,5 gadu sadarbības laika un sarakstes varēja izvilkt publicēšanai un apšaubāma, paša izdomāta stāstiņa saveidošanai tikai dažus sarakstes fragmentus, viss pārējais vairums bija korekts? 

K Karīna Landmesere 09.01.2020

Cienītā Rudzātes kundze!
Lūdzu, izņemiet no sava komentāra zvērinātas advokātes K.Landmeseres aicinājumu, kas Jums tika nosūtīts. Es Jums nebiju devusi atļauju publicēt šo aicinājumu ne pilnā tekstā, ne tā daļu.
Turklāt, aicinājuma teksts satur sensitīvos datus.

P par apmelošanu 08.01.2020

Piekopj izspiešanas manieres, draudot un sūtot aicinājumus noslēgt ar viņu līgumu ar naudas maksāšanu viņam.
Un klāt jānis stūrmanis nepiemin un nepublicē tiesiskus noraidījumus apsūdzībām un ierosināt krimināllietu, bet turpina (krāpnieciskas?) darbības, apmelošanu un neslavas celšanu.

Rodas jautājums - kāpēc nevēršas ar savām prasībām tiesā?

G Galdnieka Dēls 08.01.2020

Tiekamies tiesā!

P par apmelošanu 14.01.2020

JĀNIS STŪRMANIS veic pasūtījumu JANUBŪVES PROJEKTĒŠANAI un pats definē telpu programmu.
Tad pašam pajūk biznesa plāni un nonāk parādos - padarītais vairs nav aktuāls un mēģina izspiest darbus, kas nav bijuši vienošānās apjomā, un cenšas dažādiem apmelojošiem līdzekļiem izspiest naudas līdzekļus.

Kas ir šis JĀNIS STŪRMANIS, kuram "dzīve ir kā šo kolāde (..) jāprot novērtēt un gūt no tās labumu" :))

Un kas ir JĀŅA STŪRMAŅA draugi?

P par_patiesību 06.02.2020

JĀNIS STŪRMANIS pasūta un pats uzraksta telpu programmu JAUNBŪVES PROJEKTĒŠANAI. Darbi tiek veikti pēc definētās programmas un skiču projekts izstrādāts vienošanās noteiktajā apjomā, un JĀNIS STŪRMANIS ir apmierināts ar rezultātu un veic samaksu par par paveikto darbu (turklāt ar četriem atsevišķiem maksājumiem, kas liecina, ka paveiktais projektēšanas darbs apmierina pasūtītāju).
BET tad Jānis Stūrmanis nonāk finansiālās grūtībās un parādos, nav vairs iespējas veikt celtniecību. Pieprasa un mēģina izkrāpt no projektētājas darbu apjomus, kas nav bijuši iepriekšējā vienošanās sastāvā.
Padarītais darbs un iepriekš uzstādītā programma nav vairs aktuāla, un cenšas jebkādiem līdzekļiem (apmelošana, izspiešana, krāpniecība) dabūt naudu.

P par apmelošanu 15.02.2020

Vai JĀNIS STŪRMANIS un viņa pārstāve advokāte KARĪNA LANDMESERE nodarbojas ar APMELOŠANU un KRĀPNIECĪBU?

Jānis Sūrmanis raksta, ka pasūtīja dzīvojamās mājas projektu (pēc definētās programmas - 4STĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU AR KOMERCTELPĀM), bet vēršas policijā ar apsūdzību, ka NAV IZSTRĀDĀTS RESTAURĀCIJAS PROJEKTS.

Vai kopā ar advokāti Jānis Stūrmanis nodarbojas ar izspiešanu un krāpniecību grupā, apmelojot ne vien citas personas, bet arī VALSTS POLICIJU?

J jancitis sturmanitis 13.09.2020

jānītim stūrmanītim īsas kājas, jo meliem īsas kājas, jeb ČAU, INGUCI :D

cik lielā pakaļā ir jābūt, lai apmelotu citus. droši vien policijai nav iemesla uzsākt jebkādu lietu, ja tā ir apmelojoša.

J jancitis sturmanitis 28.09.2020

kas ir šis jānis stūrmanis, kuram "dzīve ir kā šo kolāde (..) jāprot novērtēt un gūt no tās labumu" :D

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes